Yrityksen myyminen

Yrityskaupan juridiset palvelut yrityksen myyjille ja ostajille

Yrityksen myyminen

Yrityskauppajuristimme avustavat yrityksen myymisen eri vaiheissa.

Yrityksen myyminen – palvelun sisältö

Voimme tarjota kaikki tai osan näistä yrityksen myymiseen liittyvistä palveluista.

 • Yrityksen arvonmääritys ja kauppatapakonsultaatio
 • Myyntiesitteen laatiminen
 • Ostotarjoukseen vastaaminen
 • Due diligence -tarkastuksessa avustaminen
 • Yrityskauppaneuvottelut
 • Yrityskauppakirjan laatiminen

Yrityksen myyminen – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti yrityskauppajuristimme voivat ryhtyä toimeen noin viikossa toimeksiannon tekemisestä. Yrityksen myyminen kestää yleensä viikoista kuukausiin. Yrityskauppaprosessin kesto on yleensä riippuvainen osapuolien aikatauluista, kaupan kohteen koosta yms.

Yrityksen myyminen – palvelun hinta

Yrityksen myyminen -palvelun hinta muodostuu tuntiveloituksesta ja onnistumispalkkiosta. Ajankäyttö puolestaan riippuu useasta tekijästä, kuten kauppatapa (osakekauppa vai liiketoimintakauppa), myytävän yrityksen koko, due diligence -prosessin laajuus ja syvyys, yrityskauppaneuvottelujen monimutkaisuus ja ajankäyttö, osapuolten määrä sekä yrityskauppakirjan laatimisen vaatimat vedokset ja muokkaukset.

Tyypillisiä hintahaarukoita (alv 0 %) yrityksen myymiseksi:

 • Yrityskaupan arvo alle 500 000 euroa: palvelun kokonaishinta 7 000 – 25 000 euroa
 • Yrityskaupan arvo 500 000 – 2 000 000 euroa: palvelun kokonaishinta 25 000 – 100 000 euroa
 • Yrityskaupan arvo yli 2 000 000 euroa: palvelun kokonaishinta 100 000 euroa ja enemmän

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme myös yrityksen ostamisessa

Yrityksen ostaminen

Yrityksen myyminen – tyypillinen yrityskauppaprosessimme

 • 1

  Arvonmääritys ja kauppatapa

  • Tehdään arvonmääritys
  • Arvioidaan kauppahintaa
  • Pohditaan kauppatapaa
  • Ajankäyttöarvio: noin yksi työpäivä parin kolmen päivän aikana
 • 2

  Myyntimateriaali

  • Ohjataan myyntiin tarvittavan materiaalin keräämisessä
  • Laaditaan myyntiesite arvonmäärityksen ja materiaalin perusteella
  • Ajankäyttöarvio: noin kolme-kuusi työtuntia kolmen työpäivän aikana
 • 3

  Ostotarjoukseen vastaaminen

  • Otetaan kantaa ostotarjouksen sisältöön
  • Laaditaan mahdollinen vastatarjous
  • Ajankäyttöarvio: joitain tunteja muutaman työpäivän aikana
 • 4

  Due diligence

  • Avustetaan due diligence kohdetarkistuksen toteuttamisessa
  • Tarkistetetaan mm. seuraavat: sopimukset, veroasiat, liiketoiminta, talous
  • Ajankäyttöarvio: joitain työpäiviä useiden viikkojen aikana
 • 5

  Neuvottelut

  • Vuoropuhelua käydään ostajan kanssa koko prosessin ajan
  • Vaikuttavia tekijöitä: edellisten vaiheiden tarkkuus ja täsmällisyys
  • Ajankäyttöarvio: riippuu molempien osapuolten toiminnasta ja halukkuudesta löytää kompromissi
 • 6

  Kauppakirja

  • Laaditaan tai muokataan tarvittavat yrityskauppakirjat liitteineen
  • Allekirjoitetaan kauppakirja
  • Vastaanotetaan maksuja ja päätetään kauppa
  • Ajankäyttöarvio: joitain työpäiviä joidenkin viikkojen aikana

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityksen myyminen

Osakekauppa vai liiketoimintakauppa yrityksen myynnin kauppatapana

Liiketoimintakauppa

 1. Määritelmä: Liiketoimintakaupassa hankitaan yrityksen tiettyä liiketoimintaa ja siihen liittyvää omaisuutta, kuten koneet, asiakassuhteet ja varastot, mutta ei koko yhtiötä/osakekantaa.
 2. Vastuukysymykset: Ostaja ei yleensä ota vastatakseen yrityksen vanhoista veloista tai sitoumuksista, ellei näin erikseen sovita.
 3. Veroseuraamukset: Ostajalle saattaa koitua verotuksellisia hyötyjä tämän tyyppisessä kaupassa.
 4. Rahoituksen järjestäminen: Yksityishenkilön on usein helpompi saada rahoitus liiketoimintakaupalle kuin osakekaupalle.
 5. Prosessin selkeys: Tämä kauppatyyppi on usein suoraviivaisempi, koska vastuut ovat selkeämmin rajattuja ja kaikkien osakkeenomistajien mielipidettä ei tarvitse ottaa huomioon.
 6. Hinta: Hinta perustuu yleensä siirtyvien omaisuuserien arvoon, mutta ottaen huomioon myös mahdollisen liikearvon.

Huomaa, että liiketoimintakaupassa sopimukset ja asiakassuhteet eivät automaattisesti siirry ostajalle

Osakekauppa

 1. Määritelmä: Osakekaupassa ostetaan yrityksen osakkeita, jolloin ostaja saa yrityksen kokonaisuudessaan haltuunsa.
 2. Vastuukysymykset: Ostaja ottaa hoitaakseen yrityksen kaikki velat ja sitoumukset, sillä hän hankkii koko yhtiön.
 3. Veroseuraamukset: Osakekaupassa ei yleensä ole verotuksellisia hyötyjä ostajalle, mutta on myyjälle usein mielekäs tapa
 4. Rahoituksen järjestäminen: Yksityishenkilön voi olla vaikeampi saada rahoitus osakekaupalle.
 5. Prosessin selkeys: Osakekauppa voi olla monimutkaisempi, koska kaikkien osakkeenomistajien on hyväksyttävä kauppa ja vastuut ovat laajemmat.
 6. Hinta: Hinta määräytyy yrityksen koko osakekannan arvon mukaan

Liiketoimintakauppa vai osakekauppa – yhteenveto

Liiketoimintakaupassa hankitaan yrityksen tiettyä liiketoimintaa ja siihen liittyvää omaisuutta, kun taas osakekaupassa hankitaan koko yritys. Vaikka liiketoimintakauppa voi olla yksinkertaisempi ja antaa ostajalle enemmän liikkumavaraa, osakekauppa on tehokas tapa saada koko yritys hallintaan. Se, kumpi valitaan, riippuu ostajan tavoitteista ja yrityksen nykytilanteesta.

Osakeyhtiön osakkeiden myynti

Osakeyhtiön osakkeiden myynti on prosessi, jossa osakkeenomistajat myyvät osakkeensa ostajille. Osakeyhtiön osakkeiden myynnissä on useita erityispiirteitä, jotka on syytä huomioida:

 1. Arvonmääritys: Osakkeiden oikean arvon määrittäminen voi olla haastavaa. Yrityksen taloudellinen tilanne, tulevaisuuden näkymät ja muut tekijät vaikuttavat osakkeiden arvoon. Ulkopuolinen arvonmääritys on yleensä hyödyllinen.
 2. Sopimus: Osakeyhtiön osakkeiden kauppakirja on keskeinen asiakirja, joka määrittelee kaupan ehdot. Siihen tulisi sisältyä kaikki olennaiset tiedot, kuten kauppahinta, maksuehdot ja mahdolliset takuut/vakuutukset niin, että osakekauppaan ei tarvitse enää palata.
 3. Vastuukysymykset: Osakeyhtiön osakkeiden myyjän on oltava avoin ja rehellinen osakeyhtiön tilasta. Piilotetut velat tai muut ongelmat voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.
 4. Veroseuraamukset: Osakeyhtiön osakkeiden myynti voi aiheuttaa veroseuraamuksia myyjälle. On tärkeää konsultoida veroasiantuntijaa ennen kaupan solmimista.
 5. Osakassopimus: Jos osakkaiden välillä on osakassopimus, on tärkeää tarkistaa, sisältääkö se ehtoja, jotka vaikuttavat osakeyhtiön osakkeiden myyntiin.

Osakeyhtiön osakkeiden myynti vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. On suositeltavaa konsultoida asiantuntijoita, kuten lakimiehiä ja veroasiantuntijoita, varmistaakseen sujuvan ja onnistuneen kaupan.

Yrityksen liiketoiminnan myynti

Yrityksen liiketoiminnan myynti tarkoittaa prosessia, jossa yritys myy liiketoimintansa tai sen osan ostajalle. Tässä tilanteessa osakeyhtiön osakkeet eivät siirry. Yrityksen liiketoiminnan myynti voi johtua monista syistä, kuten yrittäjän eläkkeelle siirtymisestä, strategisista päätöksistä tai yhtiön halusta keskittyä muihin liiketoimintoihin. Yrityksen liiketoiminnan myyjän näkökulmasta on tärkeää huomioida useita seikkoja:

 1. Arvonmääritys: Myytävän liiketoiminnan arvon määrittäminen on kriittistä. Tässä kannattaa hyödyntää asiantuntijaa. Arvonmäärityksessä huomioidaan siirtyvä kalusto, varasto, muut varat ja velat sekä myytävän liiketoiminnan liikearvo.
 2. Sopimusneuvottelut: Kauppakirjan yksityiskohdat, kuten kauppahinta, maksuehdot ja mahdolliset myyjän vakuutukset, on neuvoteltava huolellisesti.
 3. Due diligence: Ostaja haluaa todennäköisesti suorittaa perusteellisen tarkastuksen myytävästä liiketoiminnasta ennen ostopäätöstä. Myyjän on oltava valmis esittämään tarvittavat tiedot.
 4. Veroseuraamukset: Myynnistä saattaa aiheutua veroseuraamuksia myyjäyhtiölle. On suositeltavaa konsultoida veroasiantuntijaa etukäteen välttyäkseen yllätyksiltä.
 5. Henkilöstön ja sidosryhmien informointi: Myyjän on huolehdittava siitä, että henkilöstö ja muut sidosryhmät saavat tietää myynnistä oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti.

Yrityksen liiketoiminnan myynti on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. On tärkeää, että myyjä ottaa huomioon kaikki näkökohdat varmistaakseen sujuvan siirtymän ja oikeudenmukaisen kaupan.

Yrityksen myyminen – yrityskauppaprosessi

Tässä on yleinen kuvaus yrityskauppaprosessista:

 1. Valmistautuminen myyntiin
  • Arvioi, miksi haluat myydä yrityksen ja onko nyt oikea aika.
  • Konsultoi asiantuntijoita.
 2. Valmistele yrityksen taloudelliset tiedot ja muut tärkeät asiakirjat
 3. Yrityksen arvonmääritys
  • Selvitä yrityksen markkina-arvo.
  • Määritä myyntihinta perustuen arvioon ja muihin tekijöihin, kuten markkinatilanteeseen.
 4. Markkinointi ja mainostaminen
  • Markkinoi yritystäsi potentiaalisille ostajille.
  • Tämä voi sisältää mainontaa, verkostoitumista ja muiden kanavien käyttöä.
 5. Ostajien seulonta
  • Varmista, että mahdolliset ostajat ovat vakavissaan ja heillä on tarvittavat resurssit yrityksen ostamiseen.
 6. Suojaa liikesalaisuudet ja muut arkaluontoiset tiedot allekirjoittamalla salassapitosopimus mahdollisten ostajien kanssa.
 7. Neuvottelut
  • Käy läpi tarjoukset ja neuvottele ehdot.
  • Keskustele kauppahinnasta, maksuehdoista, siirtymäkaudesta ja muista kaupan yksityiskohdista.
 8. Due diligence -tarkastus
  • Ostaja haluaa todennäköisesti suorittaa perusteellisen tarkastuksen yrityksestä varmistaakseen, että kaikki tiedot ovat oikein ja yritys on hyvässä kunnossa.
 9. Yrityskauppakirjan laatiminen
  • Kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ehtoihin, laaditaan ja allekirjoitetaan yrityskauppakirja.
 10. Yrityskaupan loppuunsaattaminen
  • Informoi yhteistyössä ostajan kanssa työntekijöitä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä muutoksesta.
 11. Siirtymäkausi
  • Auta uutta omistajaa perehtymään yrityksen toimintaan ja varmista sujuva siirtyminen
 12. Lopullinen irtautuminen.

On tärkeää huomata, että jokainen yrityskauppa on yksilöllinen, ja yllä oleva prosessi voi vaihdella yrityksen koon, toimialan ja muiden tekijöiden mukaan.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.