Yrityksen arvonmääritys

Yrityskaupan juridiset palvelut yrityksen ostajille ja myyjille

Yrityksen arvonmääritys

Yrityskauppajuristimme avustavat yrityksen ostajia yrityskauppaprosessin eri vaiheissa. Yrityksen arvonmääritys on yrityksen ostamisen ja myymisen peruslähtlkohta.

Yrityksen arvonmääritys – palvelun sisältö ja prosessi

Palvelu koostuu näistä vaiheista:

 • Alustava perehtyminen tuloslaskelmiin ja taseisiin
 • Arvonmäärityspalaveri
 • Tarkempi perehtyminen ja analyysi
 • Kirjallinen raportti
 • Loppupalaveri

Yrityksen arvonmääritys – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti voimme ryhtyä toimeen noin viikossa toimeksiannon tekemisestä ja saamme sen päätökseen noin viikossa-kahdessa aloittamisesta. Jos on tarve nopeammalle toimitusajalle, siitä on sovittava erikseen.

Yrityksen arvonmääritys – palvelun hinta

Yrityksen arvonmääritys – hinta (alv 0 %)

 • Yrityksen, jonka liikevaihto alle 500 000 euroa liiketoiminnan arvonmääritys – 990,00 euroa
 • Yrityksen, jonka liikevaihto 500 000 – 2 000 000 euroa liiketoiminnan ja osakekannan arvonmääritys – 1 490,00 euroa
 • Yrityksen, jonka liikevaihto enemmän kuin 2 000 000 euroa liiketoiminnan ja osakekannan arvonmääritys – 2490,00 euroa

 

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme myös yrityksen myymisessä

Yrityksen myyminen

Yrityksen arvonmääritys – prosessi

 • 1

  Perehtyminen

  • Alustava perehtyminen tuloslaskelmiin ja taseisiin
 • 2

  Palaveri

  • Yrityksen arvonmäärityspalaveri
  • Kesto tyypillisesti 1-2 h
 • 3

  Analyysi

  • Tarkempi perehtyminen yrityksen taloustietoihin
  • Analyysivaihe
 • 4

  Raportti

  • Laaditaan kirjallinen raportti
  • Toimitetaan asiakkaalle
 • 5

  Loppupalaveri

  • Käydään raportti läpi keskustellen
  • Palaverin kesto tyypillisesti 30-45 minuuttia
  • Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys on keskeistä, kun yritys ja sen omistajat suunnittelevat yrityksen myymistä tai osakeantia tai olet ostamassa yritystä. Tällöin on tärkeää tietää, minkä arvoinen yritys on, jotta voidaan määrittää esimerkiksi myyntihinta, ostohinta tai osakkeiden merkintähinta. Arvonmääritysprosessissa pyritään määrittämään yrityksen taloudellinen arvo, ja se voi perustua useisiin eri tekijöihin.

Kolme yleisesti käytettyä arvonmääritysmenetelmää ovat tuottoarvomenetelmä, substanssiarvomenetelmä ja verottajan käyttämä menetelmä. Tuottoarvomenetelmässä keskitytään yrityksen tuleviin tuottoihin ja niiden nykyarvoon. Substanssiarvomenetelmässä huomio kiinnitetään yrityksen omaisuuden arvoon, kuten kiinteistöihin, koneisiin ja varastoon. Verottajan tapa laskea puolestaan perustuu verolainsäädäntöön ja siihen, kuinka verottaja arvioi yrityksen arvon esimerkiksi perintö- ja lahjaverotuksessa.

On tärkeää ymmärtää, että yrityksen arvonmääritys ei ole yksiselitteinen prosessi. Eri menetelmät voivat antaa erilaisia tuloksia, ja lopullinen arvio riippuu monista tekijöistä. Siksi onkin suositeltavaa käyttää useita eri menetelmiä ja konsultoida asiantuntijoita, jotta saadaan mahdollisimman tarkka kuva yrityksen arvosta.

Osakeyhtiön arvonmääritys tuottoarvomenetelmällä

Osakeyhtiön arvonmääritys on keskeinen prosessi monissa liiketoiminnan tilanteissa, kuten yrityskaupoissa tai osakeannissa. Yksi yleisimmistä arvonmääritysmenetelmistä on tuottoarvomenetelmä.

Tuottoarvomenetelmä perustuu ajatukseen yrityksen arvon määräytymisestä sen tulevaisuudessa tuottamien kassavirtojen perusteella. Menetelmässä yrityksen tulevat kassavirrat diskontataan nykyhetkeen käyttäen tiettyä diskonttauskorkoa, joka heijastaa sijoituksen riskiä. Diskonttauskorko koostuu riskittömästä korosta ja riskilisästä, joka ottaa huomioon yrityksen toimialan ja muiden tekijöiden aiheuttamat riskit.

Laskentaprosessi:

 1. Arvioidaan yrityksen tulevat kassavirrat. Tämä vaatii ymmärrystä yrityksen toimialasta, kilpailutilanteesta ja taloudellisista näkymistä.
 2. Valitaan sopiva diskonttauskorko, joka heijastaa sijoituksen riskiä.
 3. Diskontataan tulevat kassavirrat nykyhetkeen valitulla diskonttauskorolla.
 4. Lasketaan diskontattujen kassavirtojen nykyarvo, joka edustaa yrityksen tuottoarvoa.

Osakekannan arvo: Kun tuottoarvo on määritetty, se yhdistetään yrityksen nettovarallisuuteen ja saadaan koko osakekannan arvo. Nettovarallisuus tarkoittaa yrityksen likvidien varojen ja pitkäaikaisten velkojen erotusta.Tämä summa antaa hyvän kuvan yrityksen arvosta, sillä se ottaa huomioon sekä yrityksen tulevaisuuden tuottopotentiaalin (tuottoarvo) että sen nykyisen taloudellisen tilanteen (nettovarallisuus).

Yhteenveto: Tuottoarvomenetelmä on tehokas työkalu osakeyhtiön arvon määrittämiseen, sillä se ottaa huomioon yrityksen tulevaisuuden näkymät ja potentiaalin. Kun tähän lisätään yrityksen nykyinen taloudellinen tila eli nettovarallisuus, saadaan kattava kuva yrityksen koko osakekannan arvosta. Tämä yhdistetty arvo antaa omistajille, ostajille ja muille sidosryhmille selkeän kuvan yrityksen todellisesta arvosta.

Liiketoimintakauppa ja liiketoiminnan hinta

Liiketoimintakaupassa ostetaan tai myydään yrityksen toiminta, mutta ei itse yritystä/osakekantaa. Tämä tarkoittaa, että kauppa voi käsittää esimerkiksi vain tietyn liiketoiminta-alueen, asiakasrekisterin tai muun osan yrityksestä. Hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten kyseisen liiketoiminnan tulevaisuuden näkymät, kilpailutilanne ja kannattavuus. Liiketoimintakaupassa hinta ei välttämättä vastaa yrityksen kokonaisarvoa, sillä se perustuu vain osaan yrityksen varallisuudesta ja toiminnasta.

Arvonmääritys ja yhtiön osakkeiden substanssiarvo

Substanssiarvometodi on yksi arvonmääritystapa. Substanssiarvo kuvastaa yrityksen osakkeiden kirjanpitoarvoa. Substanssin arvonmääritys lasketaan vähentämällä yrityksen velat sen varoista. Toisin sanoen, jos yritys myisi koko omaisuutensa ja maksaisi kaikki velkansa, jäljelle jäävä summa olisi osakkeiden substanssiarvo. Substanssiarvo on erityisen tärkeä omistajille, sillä se kertoo, kuinka paljon he osakkeistaan saisivat, jos yritys lopettaisi toimintansa. On kuitenkin huomioitava, että substanssiarvo ei ota huomioon yrityksen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, tuloksentekokykyä tai sen brändin arvoa.

Yrityksen myyntihinta ja arvonmääritys

Yrityksen myyntihinta on se summa, jonka ostaja on valmis maksamaan yrityksestä. Se voi perustua moniin tekijöihin, kuten yrityksen tuleviin kassavirtoihin, markkina-asemaan, kilpailuetuihin tai brändin arvoon. Myyntihinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin yrityksen arvonmääritysprosessissa saadut substanssiarvo tai tuottoarvo, sillä se perustuu viime kädessä ostajan ja myyjän välisiin neuvotteluihin ja heidän näkemyksiinsä yrityksen arvosta ja riskisyydestä. Yrityksen myyntihintaan vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne, korkotaso ja markkinoiden yleinen suunta.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.