Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus

Yrityskaupan juridiset palvelut yrityksen ostajille ja myyjille

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus

Yrityskauppajuristimme ja verojuristimme avustavat yrityksen tai sen liiketoiminnan ostajia ostettavan yrityksen due diligence -prosessissa.

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus – palvelun sisältö

Palvelu voi koostua yhdestä tai useammasta tarkastuksen osa-alueesta:

 • Oikeudellinen due diligence
 • Verotuksellinen due diligence
 • Taloudellinen due diligence
 • Due diligence -prosessien valvonta ja ohjaus

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti yrityskauppajuristimme voivat ryhtyä toimeen noin viikossa toimeksiannon tekemisestä. Perusteellisen due diligence -tarkastuksen suorittaminen ja raportointi kestää yleensä n. 4-6 viikkoa. Tarkastusta saattaa hidastaa asiakirjojen tai tietojen saatavuus ostettavasta yrityksestä.

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus – palvelun hinta

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen ennakkotarkastus – palvelun hinta muodostuu tuntiveloituksesta. Ajankäyttöön vaikuttaa useampi tekijä, mm. kauppatapa (osakekauppa vai liiketoimintakauppa), ostokohteen koko, asiakirjojen määrä, due diligence -prosessin laajuus ja syvyys sekä ostettavan yrityksen edustajien yhteistyöhalukkuus.

Tyypillisiä hintahaarukoita (alv 0 %) due diligence -tarkastuksen suorittamiseksi:

 • Yrityskaupan arvo alle 500 000 euroa: palvelun kokonaishinta x 000 – xx000 euroa
 • Yrityskaupan arvo 500 000 – 2 000 000 euroa: palvelun kokonaishinta xx 000 – xx 000 euroa
 • Yrityskaupan arvo yli 2 000 000 euroa: palvelun kokonaishinta xx 000 euroa ja enemmän

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme myös yrityksen ostamisessa

Yrityksen ostaminen

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus – tyypillinen prosessi

 • 1

  Valmistelu

  • Määritellään laajuus
  • Valitaan vetäjä ja tiimi
  • Laaditaan aikataulu
  • Määritellään tiedonvaihdon tapa ja järjestelmä
  • Ajankäyttöarvio: noin kaksi työpäivää noin työviikon aikana
 • 2

  Tiedonkeruuvaihe

  • Myyjä kerää pyydettyä materiaalia ja
  • Tallentaa materiaalin tietojärjestelmään
  • Kesto: useita työpäiviä
 • 3

  Analyysivaihe

  • Analysoidaan kerättyä tietoa esim.
  • Sopimukset, lupaprosessit, riidat, verokysymykset
  • Ajankäyttöarvio: useita työpäiviä parin-kolmen työviikon aikana
 • 4

  Raportointi

  • Due diligence tiimi laatii raportin ja antaa suositukset ostajalle
  • Ajankäyttöarvio: pari työpäivä noin työviikon aikana

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Due diligence – yrityskaupan ostokohteen tarkastus

Mikä on due diligence?

Due Diligence on yrityskauppojen yhteydessä tehtävä ostokohteen tarkastus ennen yrityskaupan loppuun saattamista. Tämän tarkastuksen aikana tavoitteena on saada kattava kuva kaupan kohteesta ja sen taloudellisesta tilanteesta sekä tunnistaa keskeiset riskit ja epävarmuudet. Due diligence voi kattaa monia eri osa-alueita riippuen siitä, minkä tyyppisestä kohteesta on kyse. Yleisiä osa-alueita ovat:

 1. Oikeudellinen due diligence: Tarkastetaan yrityksen oikeudelliset asiat, kuten sopimukset, patentit, immateriaalioikeudet ja mahdolliset oikeudenkäynnit.
 2. Verotuksellinen due diligence: Tarkastetaan yrityksen verotusasiat, kuten verovelat, mahdolliset veroriskit ja aiemmat verotarkastukset.
 3. Taloudellinen due diligence: Tarkastellaan yrityksen taloudellista tilannetta, kuten tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtaa. Tämä antaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta ja sen kyvystä tuottaa voittoa tulevaisuudessa.
 4. Operatiivinen due diligence: Keskittyy yrityksen toimintaan, kuten sen tuotantoprosesseihin, toimitusketjuun ja henkilöstöön.
 5. Liiketoiminnan due diligence: Tämä keskittyy yrityksen strategiaan, markkina-asemaan, kilpailuetuihin, asiakassuhteisiin ja muihin liiketoiminnan keskeisiin tekijöihin.

Miten due diligence tarkastus etenee ja mitä vaiheita due diligence -prosessiin kuuluu?

Prosessi voi vaihdella yrityksen koosta, toimialasta ja monista muista tekijöistä riippuen, mutta yleisesti ottaen siihen sisältyy useita vaiheita:

 1. Valmisteluvaihe:
  • Määritellään tarkastuksen laajuus ja tavoitteet.
  • Valitaan due diligence -tiimi, joka voi koostua sisäisistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista (esim. lakimiehistä, tilintarkastajista, toimiala-asiantuntijoista).
 2. Laaditaan aikataulu ja budjetti.
 3. Määritellään tiedonvaihdon kanavat ja menetelmät (esim. virtuaalinen tietohuone/data room).
 4. Tiedonkeruuvaihe:
  • Ostaja pyytää myyjältä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
  • Tiedonkeruuseen voi kuulua esimerkiksi taloudellisten raporttien, sopimusten, henkilöstötietojen, immateriaalioikeuksien ja muiden keskeisten asiakirjojen tarkastelu.
 5. Analyysivaihe:
  • Kerättyä tietoa analysoidaan ja arvioidaan. Tähän voi sisältyä esimerkiksi:
  • Taloudellinen analyysi: tuloslaskelma, tase, kassavirta, investoinnit jne.
  • Oikeudellinen analyysi: sopimukset, riidat, lainsäädännölliset kysymykset jne.
  • Verotuksellinen analyysi: verotus, veroriskit jne.
  • Strateginen ja kaupallinen analyysi: markkina-asema, kilpailijat, asiakkaat jne.
 6. Raportointivaihe:
  • Due diligence -tiimi laatii raportin, joka sisältää tarkastuksen tulokset, havainnot ja suositukset.
  • Raportti voi sisältää myös arvion yrityksen arvosta ja ehdotuksia kaupan ehdoista.
 7. Päätöksentekovaihe:
  • Ostaja käyttää due diligence -raporttia päätöksenteon tukena.
  • Raportin perusteella voidaan neuvotella kaupan ehdoista, hinnasta tai muista seikoista.

Kauanko due diligence -prosessi kestää?

Due diligence -prosessin kesto voi vaihdella suuresti. Pienissä ja yksinkertaisissa yrityskaupoissa prosessi voi kestää vain muutaman viikon, kun taas suurissa ja monimutkaisissa kaupoissa se voi kestää useita kuukausia. Keskimäärin prosessi kestää 1-3 kuukautta, mutta tämä on vain karkea arvio ja todellinen kesto riippuu monista tekijöistä. On tärkeää, että prosessiin varataan riittävästi aikaa, jotta kaikki olennaiset seikat ehditään tarkastaa huolellisesti.

Due diligence ja huolellisuusvelvoite

Huolellisuusvelvoite yrityskaupan yhteydessä tarkoittaa sitä, että yrityskauppaa suunnittelevan tai toteuttavan osapuolen on toimittava huolellisesti ja varmistettava, että kauppaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet on tunnistettu ja arvioitu asianmukaisesti. Tämä velvoite kohdistuu erityisesti ostajaan, mutta myös myyjällä on tiettyjä huolellisuusvelvoitteita.

Due diligence -tarkastus (DD-tarkastus tai DD) on yksi keskeinen tapa toteuttaa huolellisuusvelvoitetta yrityskaupan yhteydessä. Se on perusteellinen ja järjestelmällinen tarkastusprosessi, jossa ostaja tutkii myytävän yrityksen taloudellista, oikeudellista, verotuksellista ja kaupallista tilannetta. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että ostaja saa kattavan ja oikean kuvan yrityksen arvosta, riskeistä ja mahdollisuuksista.

Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja pyrkii:

 • Ymmärtämään yrityksen todellisen arvon ja tunnistamaan mahdolliset piilevät riskit.
 • Varmistamaan, että kauppahinta vastaa yrityksen todellista arvoa.
 • Tunnistamaan mahdolliset ongelma-alueet, jotka voivat vaikuttaa kaupan ehtoihin tai jopa kaupan toteutumiseen.
 • Varmistamaan, että yrityskauppa toteutetaan laillisesti ja että kaikkiin oikeudellisiin ja verotuksellisiin seikkoihin on kiinnitetty huomiota.

Myyjä voi myös tehdä oman due diligence -tarkastuksen ennen yrityksen myyntiä. Tämä ”myyjän due diligence” auttaa myyjää valmistautumaan ostajan tarkastukseen, tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset ongelma-alueet sekä esittämään yrityksen parhaassa mahdollisessa valossa.

Due diligence -tarkastuksen laajuus ja syvyys

Due diligence -tarkastuksen laajuus ja syvyys riippuvat useista tekijöistä. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä due diligence -tarkastusta, vaan sen laajuus ja syvyys määritellään tapauskohtaisesti. Tässä on kuitenkin joitakin keskeisiä seikkoja, jotka vaikuttavat tarkastuksen laajuuteen:

 1. Kohteen koko ja monimutkaisuus: Suuret ja monimutkaiset yritykset vaativat yleensä laajemman ja syvemmän tarkastuksen kuin pienet ja yksinkertaiset yritykset.
 2. Toimiala: Jotkut toimialat ovat luonteeltaan monimutkaisempia ja säännellympiä kuin toiset. Esimerkiksi finanssi- ja terveydenhuoltoalat saattavat vaatia erityisen perusteellisen tarkastuksen.
 3. Aiemmat kokemukset: Jos ostajalla on aiempaa kokemusta samalta toimialalta tai vastaavista yrityskaupoista, tarkastus saattaa olla suppeampi.
 4. Rahoitus: Jos yrityskauppa rahoitetaan ulkopuolisella pääomalla, rahoittajat saattavat vaatia tiettyjä due diligence -tarkastuksia.
 5. Kansainvälisyys: Jos yritys toimii useissa maissa, tarkastus voi olla laajempi, koska on otettava huomioon eri maiden lainsäädäntö ja markkinakäytännöt.
 6. Riskit: Jos alustavissa arvioinneissa tai neuvotteluissa on tunnistettu erityisiä riskejä, ne voivat vaikuttaa tarkastuksen laajuuteen.
 7. Kaupan ehdot: Jos kauppaan liittyy erityisiä ehtoja, kuten tiettyjen varojen, velkojen tai vastuiden siirtyminen, ne voivat vaatia tarkempaa tarkastusta.
 8. Aikataulu: Jos yrityskaupalla on tiukka aikataulu, se voi rajoittaa tarkastuksen laajuutta. Toisaalta, jos aikaa on runsaasti, voidaan tehdä perusteellisempi tarkastus.
 9. Kustannukset: Due diligence -tarkastus voi olla kallista, joten budjetti voi vaikuttaa tarkastuksen laajuuteen.

Mitä tarkoittaa DD ja mitä se on suomeksi?

”DD” on lyhenne sanoista ”due diligence”, joka tulee englannin kielestä. Suomeksi termi ”due diligence” voidaan kääntää usein sanoina ”asianmukainen huolellisuus” tai pelkästään ”huolellisuustarkastus”. Se viittaa yrityskaupan yhteydessä tehtävään perusteelliseen ja järjestelmälliseen tarkastusprosessiin, jonka tavoitteena on antaa ostajalle kattava kuva myytävästä yrityksestä tai liiketoiminnasta. Tarkastuksen avulla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan kaikki olennaiset riskit ja mahdollisuudet liittyen yrityskauppaan.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.