Yrityksen ostaminen

Yrityskaupan juridiset palvelut yrityksen ostajille ja myyjille

Yrityksen ostaminen

Yrityskauppajuristimme avustavat yrityksen ostajia yrityskauppaprosessin eri vaiheissa.

Yrityksen ostaminen – palvelun sisältö

Voimme tarjota kaikki tai osan näistä yrityksen ostamiseen liittyvistä palveluista.

 • Osakekauppa vai liiketoimintakauppa -konsultaatio
 • Yrityskaupan verosuunnittelu
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Due diligence – ostokohteen tarkastus
 • Ostotarjouksen laatiminen
 • Yrityskauppaneuvottelut
 • Yrityskauppakirjan ja muiden asiakirjojen laatiminen

Yrityksen ostaminen – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti yrityskauppajuristimme voivat ryhtyä toimeen noin viikossa toimeksiannon tekemisestä. Yrityksen ostoprosessi kestää yleensä viikoista kuukausiin. Yrityskauppaprosessin kesto on yleensä riippuvainen osapuolien aikatauluista, kaupan kohteen koosta yms.

Yrityksen ostaminen – palvelun hinta

Yrityksen ostaminen -palvelun hinta muodostuu tuntiveloituksesta. Ajankäyttöön vaikuttaa useampi tekijä, kuten kauppatapa (osakekauppa vai liiketoimintakauppa), ostokohteen koko, due diligence -prosessin laajuus ja syvyys, yrityskauppaneuvottelujen monimutkaisuus ja ajankäyttö, osapuolten määrä, yrityskauppakirjan laatimisen vaatimat vedokset ja muokkaukset.

Tyypillisiä hintahaarukoita (alv 0 %) yrityksen ostamiseksi riippuen siitä, mitä kaikkea tapauksessa tehdään:

 • Yrityskaupan arvo alle 500 000 euroa: palvelun kokonaishinta 7 000 – 15 000 euroa
 • Yrityskaupan arvo 500 000 – 2 000 000 euroa: palvelun kokonaishinta 10 000 – 50 000 euroa
 • Yrityskaupan arvo yli 2 000 000 euroa: palvelun kokonaishinta 50 000 euroa ja enemmän

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme myös yrityksen myymisessä

Yrityksen myyminen

Yrityksen ostaminen – yksinkertainen yrityskauppaprosessi

 • 1

  Kauppatapa

  • Kauppatavan arviointi
  • Kustannusarvio: noin 500,00-1 000,00 e + alv
  • Aika-arvio: noin 2-4 h
 • 2

  Arvonmääritys

  • Tehdään valitusta ostokohteesta arvonmääritys
  • Arvioidaan mahdollista kauppahintaa
  • Kustannusarvio: 900,00 – 2 500,00 euroa + alv
  • Aika-arvio: noin yksi työpäivä
 • 3

  Ostotarjous

  • Laaditaan ostettavasta kohteesta ehdollinen ostotarjous
  • Kustannusarvio: 500,00 – 1 000,00 euroa + alv
  • Aika-arvio: noin 2-4 h
 • 4

  Due diligence

  • Tehdään ostokohteesta due diligence kohdetarkistus
  • Tarkistetetaan mm. seuraavat: sopimukset, veroasiat, liiketoiminta, talous
  • Kustannusarvio: 5 000,00 – 30 000,00 euroa + alv
  • Aika-arvio: useita työpäiviä
 • 5

  Neuvottelut

  • Vuoropuhelua käydään myyjän kanssa koko prosessin ajan
  • Loppuvaiheessa neuvotellaan mm. kauppahinnasta ja kaupan ehdoista
  • Kustannusarvio: vaikea määrittää
  • Ajankäyttö: riippuu osapuolten toiminnasta
 • 6

  Kauppakirja

  • Laaditaan tai muokataan tarvittavat yrityskauppakirjat liitteineen
  • Allekirjoitetaan kauppakirja
  • Tehdään maksu ja päätetään kauppa
  • Kustannusarvio: 2 000,00 – 4 500,00 euroa + alv
  • Aika-arvio: 2-3 työpäivää

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostaminen – osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Tässä on tiivistetty vertailu liiketoimintakaupan ja osakekaupan välillä:

Liiketoimintakauppa

 1. Määritelmä: Liiketoimintakaupassa ostetaan yrityksen tietty liiketoiminta ja siihen liittyvä varallisuus, kuten laitteet, asiakassuhteet ja varastot, mutta ei itse yhtiötä/osakekantaa.
 2. Vastuu: Ostaja ei yleensä ota vastatakseen yrityksen vanhoista veloista tai sitoumuksista, ellei näin erikseen sovita.
 3. Verotus: Ostajalla voi olla verotuksellisia etuja liiketoimintakaupassa.
 4. Rahoitus: Tyypillisesti liiketoimintakaupan rahoitus on yksityishenkilön helpompi järjestää kuin osakekaupassa.
 5. Yksinkertaisuus: Liiketoimintakauppa on usein yksinkertaisempi prosessiltaan kuin osakekauppa, koska siirtyvät vastuut ovat rajatut ja kaikkia osakkeenomistajia ei välttämättä tarvitse huomioida päätöksenteossa.
 6. Hinta: Yleensä määritellään siirtyvien varojen arvon perusteella, mutta huomioiden myös mahdollinen liikearvo.

Huomaa, että liiketoimintakaupassa y-tunnus vaihtuu, sopimukset, viranomaisluvat ja asiakassuhteet eivät automaattisesti siirry ostajalle

Osakekauppa

 1. Määritelmä: Osakekaupassa ostetaan yrityksen osakkeet, jolloin ostaja saa hallintaansa koko yrityksen.
 2. Vastuu: Ostaja ottaa vastuun kaikista yrityksen veloista ja velvoitteista, koska hän ostaa koko yhtiön.
 3. Verotus: Ostaja ei välttämättä saa verotuksellista etua osakekaupassa, toisin kuin liiketoimintakaupassa
 4. Rahoitus: Osakekaupan rahoitus voi olla hankalampaa yksityishenkilöostajalle.
 5. Yksinkertaisuus: Osakekauppa voi olla monimutkaisempi prosessiltaan, koska tyypillisesti kaikkien osakkeenomistajien on hyväksyttävä kauppa ja siirtyvät vastuut ovat laajemmat.
 6. Hinta: Hinta määräytyy yrityksen koko osakekannan arvon mukaan.

Liiketoimintakauppa vai osakekauppa – yhteenveto

Liiketoimintakauppa keskittyy usein yrityksen tietyn liiketoiminnan ja siihen liittyvien varallisuuserien ostamiseen, kun taas osakekaupassa ostetaan koko yritys osakkeiden kautta. Liiketoimintakauppa voi olla yksinkertaisempi ja tarjota enemmän joustavuutta ostajalle, mutta osakekauppa voi olla tehokkaampi, kun halutaan ottaa haltuun koko yritys. Valinta riippuu ostajan tarpeista ja yrityksen tilanteesta.

Yrityskauppaprosessi

Yrityksen ostaminen ja yrityskauppaprosessi sisältää tyypillisesti seuraavat kokonaisuudet:

 1. Tarpeen määrittely: Mieti, miksi haluat ostaa yrityksen ja millaista yritystä etsit. Tämä auttaa kohdentamaan hakua ja arvioimaan potentiaalisia kohteita.
 2. Markkinatutkimus: Tutki markkinoita löytääksesi sopivia yrityksiä, jotka voisit ostaa.
 3. Yhteydenotto ja alustavat neuvottelut: Ota yhteyttä yrityksen myyjään tai heidän edustajaansa ja aloita alustavat keskustelut.
 4. Due diligence -tarkastus: Tämä on perusteellinen tarkastus, jossa ostaja tutkii yrityksen taloudellista, oikeudellista ja operatiivista tilannetta. Tämä auttaa ostajaa ymmärtämään yrityksen todellisen arvon ja mahdolliset riskit.
 5. Arvonmääritys ja kauppahinnan arviointi.
 6. Tarjouksen tekeminen: Tarjouksen tekeminen perustuu due diligence -tarkastuksen tuloksiin, arvonmääritykseen ja neuvotteluihin myyjän kanssa.
 7. Yrityskaupan kauppakirja ja liitteiden laatiminen: Kun tarjous on hyväksytty, laaditaan yrityskaupan kauppakirjan liitteineen, joka määrittelee kaupan ehdot.
 8. Rahoituksen järjestäminen: Jos sinulla ei ole kauppaan tarvittavia varoja, rahoitus pitää järjestää muuta kautta. Tämä voi tulla pankkilainasta, sijoittajilta tai muista lähteistä.
 9. Kaupan loppuunsaattaminen: Kun kaikki ehdot on täytetty ja rahoitus on järjestetty, kauppa voidaan saattaa päätökseen.
 10. Siirtymävaihe: Uuden omistajan ja vanhan omistajan välinen siirtymävaihe, jossa tietoa, resursseja ja vastuita siirretään.
 11. Integraatio: Uuden omistajan on integroitava yritys omaan toimintaansa, jos se on osa suurempaa kokonaisuutta, tai jatkettava yrityksen toimintaa itsenäisenä yksikkönä.

On tärkeää huomata, että yrityskaupat voivat olla monimutkaisia ja niihin liittyy usein monia oikeudellisia, taloudellisia ja operatiivisia haasteita. Siksi on suositeltavaa käyttää asiantuntijoita, kuten yrityskauppajuristeja ja taloushallinnon ammattilaisia prosessin aikana.

Valmiin ja toimivan yrityksen ostaminen – edut ja haasteet

Valmiin ja toimivan yrityksen ostaminen – edut

 1. Valmis asiakaskunta: Ostettavalla yrityksellä on jo olemassa oleva asiakaskunta. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja resursseja asiakashankintaan, ja voit odottaa ennakoitavissa olevaa tulovirtaa yritykseen heti kaupan jälkeen.
 2. Toimivat prosessit: Yrityksen toimintamallit, järjestelmät ja prosessit ovat jo olemassa. Tämä voi nopeuttaa yritystoiminnan aloittamista ja vähentää alkuvaiheen kasvukipuja.
 3. Tunnettu brändi: Ostettavan yrityksen maine ja markkina-asema voivat olla valmiiksi vahvoja. Tämä voi tarjota kilpailuetua ja helpottaa markkinointia.

Valmiin ja toimivan yrityksen ostaminen – haasteet

 1. Korkeammat kustannukset: Toimivan yrityksen ostamisen hinta on korkeampi verrattuna uuden yrityksen perustamiseen. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset piilokustannukset.
 2. Piilevät ongelmat: Kaikki yrityksen ongelmat eivät välttämättä ole nähtävissä heti. Esimerkiksi vanhentunut teknologia tai piilevät velat voivat aiheuttaa yllätyksiä.
 3. Kulttuurien yhdistäminen: Uuden omistajan ja vanhan henkilöstön välillä voi olla kulttuurieroja (myös silloin, jos olet ostamassa yritystä liitettäväksi omaan yritykseesi). Tämä yhdistäminen voi vaatia aikaa ja resursseja.

Kun harkitset valmiin yrityksen ostamista, on tärkeää tehdä perusteellinen due diligence -tarkastus. Tämä tarkoittaa mm. yrityksen taloudellisen tilanteen, sopimusten, asiakassuhteiden ja muiden keskeisten seikkojen tarkastelua. Asiantuntijoiden, kuten lakimiesten, kirjanpitäjien ja liiketoiminta-analyytikoiden, palkkaaminen avuksi voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja varmistamaan, että teet luotettavaan tietoon perustuvia päätöksiä.

Osakeyhtiön osakkeiden ostaminen

Osakeyhtiön osakkeiden ostaminen viittaa prosessiin, jossa yksityishenkilö, toinen yritys tai muu taho hankkii omistusoikeuden joko osaan osakeyhtiön osakkeista tai koko osakekantaan. Osakeyhtiön osakkeiden oston perusteena voi olla yrittäjäksi ryhtyminen tai sijoitustoiminta. Toisin kuin pörssissä listatuissa osakeyhtiöissä, listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden ostaminen ei tapahdu avoimilla markkinoilla, vaan suoraan osakkeenomistajilta.

Ostettaessa osakkeita osakeyhtiöstä, ostajan ja myyjän on sovittava mm. osakkeiden hinnasta, määrästä ja muista kaupan ehdoista. Jos osakeyhtiön osakkeiden ostaminen koskee vain osaa kaikista osakkeista, kauppa voi vaatia myös muiden osakkeenomistajien suostumuksen, riippuen yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksen sisällöstä.

Ostamalla osakkeita osakeyhtiöstä ostaja saa tietyt oikeudet ja velvollisuudet kyseisessä yhtiössä. Näitä ovat esimerkiksi oikeus osinkoon, äänioikeus yhtiökokouksessa ja oikeus saada tietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Samalla ostaja ottaa riskin osakkeiden arvon vaihtelusta.

Yrityksen liiketoiminnan ostaminen

Yrityksen liiketoiminnan ostaminen voi olla merkittävä askel yrittäjälle. Se tarjoaa mahdollisuuden laajentaa toimintaa, hyödyntää valmiita markkinoita ja säästää aikaa, joka olisi muutoin kulunut yrityksen perustamiseen tyhjästä. Mutta miten varmistetaan, että osto on menestyksekäs?

Yrityksen liiketoiminnan ostaminen – onnistumisen edellytykset

 1. Due Diligence: Ennen kaupan solmimista on välttämätöntä tehdä perusteellinen due diligence -tarkastus. Tämä tarkoittaa yrityksen taloudellisen tilanteen, asiakassuhteiden ja mahdollisten sopimusvelvoitteiden syvällistä analysointia.
 2. Arvonmääritys ja kauppahinnan arviointi: On tärkeää ymmärtää, kuinka yrityksen arvo määritellään. Tämä sisältää varat, liikevaihdon, voiton ja potentiaalisen kasvun.
 3. Rahoitus: Mieti, kuinka aiot rahoittaa oston. Onko sinulla tarpeeksi pääomaa vai tarvitsetko ulkopuolista rahoitusta?
 4. Neuvottelut: Kun tiedät, mitä haluat ja minkä arvoinen yritys mielestäsi on, voit aloittaa neuvottelut. Muista, että joustavuus voi olla avain onnistuneeseen kauppaan.
 5. Integraatio: Kun kauppa on solmittu, alkaa integraatiovaihe. Tämä tarkoittaa uuden yrityksen sulauttamista nykyiseen toimintaasi, kulttuurien yhdistämistä ja mahdollisten päällekkäisyyksien poistamista.

Yrityksen liiketoiminnan ostaminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja strategista ajattelua. Oikein tehtynä se voi avata uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallesi.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.