Vapaaehtoinen ja itse haettu konkurssi

Yrityssaneeraushakemukset ja konkurssihakemukset maksuvaikeuksissa oleville yrityksille

Vapaaehtoinen ja itse haettu konkurssi

Konkurssijuristimme avustaa sinua vapaaehtoisen konkurssihakemuksen laatimisessa ja toimittamisessa käräjäoikeuteen.

Vapaaehtoinen ja itse haettu konkurssi

Vapaaehtoisen konkurssihakemuksen jättämistä tuomioistuimelle kannattaa harkita erityisesti silloin, jos konkurssi on jo näkyvissä. Vapaaehtoinen ja itse haettu konkurssi -palvelumme sisältää seuraavat vaiheet:

 • Liiteasiakirjojen kokoaminen
 • Konkurssihakemuksen laatiminen
 • Konkurssihakemuksen ja liitteiden toimittaminen tuomioistuimeen

Vapaaehtoinen ja itse haettu konkurssi hinta

Vapaaehtoisen konkurssihakemuksen hinta on:

 • 790,00 e + alv

Konkurssimenettelyn vaiheet

Katso konkurssimenettelyn kaikki vaiheet ja lisätietoa täältä.

Vapaaehtoisen konkurssihakemuksen laatiminen

790,00 e (alv 0%)

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Teemme myös yrityssaneeraushakemuksia

Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen

Vapaaehtoisen konkurssihakemuksen laatiminen

 • 1

  Haastattelu

  • Käydään etäpalaverissa läpi yrityksen tila
  • Kerrotaan, mitä asiakirjoja tarvitaan
  • Mahdollisesti ohjeistetaan laatimaan puuttuvia asiakirjoja
 • 2

  Hakemus

  • Kootaan pyydetyt asiakirjat
  • Kirjoitetaan vapaaehtoinen konkurssihakemus
 • 3

  Tuomioistuin

  • Toimitetaan hakemus liitteineen tuomioistuimeen
  • Päätös tulee tyypillisesti viikossa

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Konkurssin vaiheet

 • 1

  Hakemus

  • Vapaaehtoisen konkurssihakemuksen laatiminen
  • Hakemuksen toimittaminen tuomioistuimeen
  • Tuomioistuinkäsittely kestää noin kaksi viikkoa
 • 2

  Konkurssiin asettaminen

  • Tuomioistuin asettaa yhtiön konkurssiin ja
  • Määrää konkurssipesälle pesänhoitajan
  • Yritys menettää määrämisvallan omaisuuteensa
  • Yrityksen johto/omistaja siirtyy sivuun yrityksen toiminnasta
 • 3

  Konkurssipesän hoitaminen

  • Päätös liiketoiminnan jatkamisesta
  • Pesäluettelon ja jakoluettelon laatiminen
  • Palkkaturva-asiat
  • Konkurssipesän juoksevien asioiden hoitaminen
  • Yrityksen omaisuuden hoitaminen ja myynti
 • 4

  Varojen jako

  • Pesän selvittäminen ja
  • Varojen jako jakoluettelon perusteella
 • 5

  Konkurssin päättyminen

  • Lopputilityksen laatiminen
  • Tilityksen hyväksyttäminen velkojilla
  • Ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle
  • Konkurssi päättyy

Vapaaehtoinen ja itse haettu konkurssi

Miksi kannattaa itse hakeutua vapaaehtoiseen konkurssiin

Velallisyrityksen yrittäjä tai päättäjät saattavat ajatella, että yrityksen hakeminen konkurssiin itse ei kannata. Tekeväthän velkojat sen myöhemmin joka tapauksessa. Vapaaehtoisen konkurssiin hakeutumista puoltaa kuitenkin seuraavat seikat.

Yrittäjän tai yhtiön päättäjien stressi yhtiön tilanteen hoitamisesta päättyy, sillä konkurssiin asettamisen jälkeen yhtiön konkurssipesän hoitamisen vastuu siirtyy konkurssipesänhoitajalle.
Vapaaehtoinen konkurssi saattaa tulla edullisemmaksi kuin sen odottaminen. Tämä siksi, että mahdollinen lisävelkaantuminen päättyy nopeammin kuin siinä tapauksessa, että odotetaan jonkun velkojan hakevan yhtiö konkurssiin.
Vapaaehtoisen konkurssin hakeminen saattaa myös kaventaa hallituksen jäsenten tai yhtiömiesten henkilökohtaista velkavastuuta siitä, millaiseksi se voisi muodostua, jos jäädään odottamaan velkojien reagoimista.

Konkurssi siirtää yhtiön asioiden hoitamisen konkurssipesän pesänhoitajalle

Yrityksen tilanne on usein tuottanut huomattavaa stressiä yrityksen päättäjille tai yrittäjälle, mutta vapaaehtoisen konkurssin myötä asioiden hoitaminen helpottuu. Kun konkurssihakemus hyväksytään, tuomioistuin määrää yrityksen konkurssipesään pesänhoitajan. Hän ottaa vastuun yhtiön juoksevista velvoitteista kuten palkanmaksusta ja sopimussuhteista. Pesänhoitaja huolehtii yhtiön varojen ja velkojen selvittämisestä sekä yhtiön omaisuuden realisoimisesta.

Tavoitteena on päästä mahdollisimman hyvään realisointitulokseen, jotta yhtiön velat on mahdollista saada katettua mahdollisimman suurelta osin. Vapaaehtoisessa konkurssissa yrittäjä tai yhtiön päättäjät vapautuvat yhtiön asioiden hoitamisesta usein myös henkisesti, ja epävarmuus yhtiön tilanteesta saa päätöksen.

Vapaaehtoinen konkurssihakemus katkaisee lisävelkaantumisen

Vapaaehtoinen konkurssiin hakeutuminen voi olla nopeampaa ja taloudellisesti kannattavampaa kuin odottaa, että velkoja hakee konkurssia. Lisävelkaantumisen varhainen katkaiseminen on hyödyksi etenkin, jos päättäjiä tai yrittäjää uhkaa henkilökohtainen vastuu yhtiön velkaantumisesta.

Velallisen ylivelkaisuuden on usein oltava huomattavaa ennen kuin velkojalla on oikeus hakea konkurssia. Edellytykset velkojan konkurssihakemukselle ovat tiukahkot, ja niiden täyttyminen vie aikaa. Jos velallinen taas hakee konkurssia itse, perusteluksi riittää pääsääntöisesti velallisen oma ilmoitus maksukyvyttömyydestä. Siten velallisella on mahdollisuus katkaista lisävelkaantuminen konkurssihakemuksella jo aikaisemmassa vaiheessa kuin velkojalla.

Vapaaehtoinen konkurssi vähentää myös erääntyneiden velkojen oheiskuluja. Kun konkurssimenettely alkaa, velallisyhtiön omaisuutta ei enää voida esimerkiksi ulosmitata. Konkurssipesään ei voida myöskään kohdistaa perintätoimia. Vapaaehtoinen konkurssi siis antaa tietynlaisen rauhan velkojen selvittämiselle ja mahdollisimman kattavalle suorittamiselle.

Vapaaehtoinen konkurssihakemus voi suojata yhtiömiehiä ja hallituksen jäseniä

Mitä pidempään odotetaan ennen konkurssimenettelyn aloittamista, sitä suuremmiksi velkojen korot ja kulut kasvavat samalla, kun yhtiön varallisuus hupenee. Kun velkoja hakee velallista konkurssiin, velkoja haluaa mahdollisimman kattavan suorituksen saatavalleen. Tällä voi olla myös henkilökohtaisia vaikutuksia yhtiön päättäjiin.

Normaalitilanteessa hallitus tai päättäjät eivät vastaa yhtiön veloista. Konkurssin päätyttyä osa velasta voi jäädä kattamatta, ellei päättäjillä ole esimerkiksi omavelkaisia takauksia. Hallituksen jäsenet saattavat kuitenkin joutua vastuuseen yhtiön velkaantumisesta myös suoraan lain nojalla, jos he ovat menetelleet huolimattomasti. Velkoja saattaa konkurssimenettelyssä pyrkiä osoittamaan, että hallituksen jäsenet ovat menetelleet huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ja aiheuttaneet yhtiölle maksukyvyttömyyden. Tällainen väite voi johtaa hallituksen jäsenten henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön veloista. Muun muassa hallituksen passiivinen suhtautuminen velkaantumiseen voi puhua vastuun syntymisen puolesta.

Hallitus välttää henkilökohtaisen vastuun todennäköisemmin, kun se tekee päätöksen vapaaehtoisen konkurssihakemuksen jättämisestä. Jättämällä vapaaehtoisen konkurssihakemuksen velallisyhtiön hallitus voi osoittaa toimineensa vastuullisesti ja puuttuneensa ylivelkaantumistilanteeseen ennen kuin se pääsi pahemmaksi. Konkurssihakemus kannattaa siksi tehdä ennen kuin yhtiöstä tulee niin ylivelkainen, että joku velkojista hakee konkurssia.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä konkurssin lykkäämistä kannattaa välttää jo siksi, että yhtiömiehillä on henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista. Jos yhtiö toimii tappiollisesti, velkaa kertyy lisää. Ei siksi ole mielekästä odottaa, kunnes velkoja tekee konkurssihakemuksen.

Milloin ja missä tilassa yhtiö voi itse hakeutua vapaaehtoiseen konkurssiin?

Velallisyhtiö voi hakeutua konkurssiin, kun se on maksukyvytön eli ei pysty vastaamaan veloistaan. Konkurssihakemus on vapaamuotoinen, mutta käytännössä siinä on mainittava konkurssivaatimus, konkurssia hakevan yrityksen tunnistetiedot sekä konkurssin hakemisen peruste eli yhtiön maksukyvyttömyys. Velallisen hakemukseen on hyvä liittää erittely yrityksen omaisuudesta ja veloista sekä keskeisimpien velkojien yhteystiedot. Tuomioistuin päättää konkurssihakemuksen pohjalta, aloitetaanko konkurssimenettely.

Kun velallisyhtiö itse hakee konkurssia, maksukyvyttömyyden perusteeksi riittää yleensä, että yhtiö ilmoittaa hakemuksessa olevansa maksukyvytön. Velallisen omaan ilmoitukseen maksukyvyttömyydestä luotetaan, eikä sitä tutkita samalla tavalla kuin velkojan vastaavaa väitettä. Poikkeuksellisesti tuomioistuin saattaa tiedustella velalliselta lisäselvitystä maksukyvyttömyysilmoitukselle. Käytännössä näin voi käydä, jos yrityksen toimittamista tiedoista on nähtävissä, että yritys ei ilmeisesti ole maksukyvytön.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.