Kylpyhuoneremontti ja taloyhtiön vastuu

Kylpyhuoneremontti ja taloyhtiön vastuu

Taloyhtiön vastuu kylpyhuoneremontista on yleinen aihe asunnon omistajan ja taloyhtiön välisissä epäselvyyksissä. Tämä artikkeli tarjoaa johdatuksen taloyhtiöiden ja asunnon omistajien vastuunjakoon liittyen kylpyhuoneremontteihin. Artikkeli käsittelee taloyhtiöiden vastuuta kylpyhuoneiden vedeneristeistä, putkista ja rakenteista, sekä vesijärjestelmien ylläpidosta, kuten hanat, suihkut ja wc-istuimet. Lisäksi käsitellään asunnon omistajien vastuuta huolehtia kylpyhuoneen kunnosta ja ilmoittaa taloyhtiölle mahdollisista vioista.

Tarvitsetko apua vastuukysymysten selvittämisessä?

Luotettava valinta jo vuodesta 1994

9/10 suosittelee

Artikkeli valottaa, kuinka asunnon omistajan laiminlyönnit voivat vaikuttaa korjauskustannusten jakautumiseen ja miten taloyhtiö voi periä kustannukset asunnon omistajalta, jos laiminlyönnit aikaistavat remontin tarvetta. Myös kylpyhuoneremontin syyn ja sen, kuka vastaa kustannuksista, selvittäminen käsitellään. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että taloyhtiö ei välttämättä vastaa itse hankituista kylpyhuonekalusteista ja asunnon omistajat voivat sopia hankinnoista taloyhtiön kanssa.

Lopuksi artikkeli käsittelee osakehuoneistojen kylpyhuoneremontteja koskevaa yhdenvertaisuusperiaatetta, korostaen, että samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia osakkaita. Tämä johdanto auttaa ymmärtämään monimutkaisia vastuukysymyksiä, jotka liittyvät taloyhtiöiden kylpyhuoneremontteihin.

Mikä on taloyhtiön vastuulla ja mitkä ovat asunnon omistajan velvollisuudet?

Taloyhtiön ja asunnon omistajan vastuista ml. kylpyhuoneremonttiin liityvät asiat säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Jollei yhtiöjärjestyksessä ole muuta sovittu, pääsääntö on, että taloyhtiö vastaa kylpyhuoneiden vedeneristeistä, putkista ja rakenteista. Taloyhtiö on myös vastuussa vesijärjestelmistä, mikä kattaa taloyhtiön puolesta toimitetut hanat, suihkut ja wc-istuimet. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiön on uusittava vedeneriste, kylpyhuonekalusteet ja putket, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän tai muutoin hajoavat.

Taloyhtiön kunnossapitovastuun kääntöpuolella on asunnon omistajan vastuu huolehtia kylpyhuoneen kunnosta. Asunnon omistaja voi pahimmillaan lyhentää rakenteiden käyttöikää, jos hän laiminlyö tehdä tarpeelliset ja omalle vastuulleen kuuluvat huoltotoimenpiteet, esimerkiksi uusia kylpyhuoneen silikonisaumat tai vaihtaa haljenneet laatat.

Asunnon omistajan on myös ilmoitettava viipymättä taloyhtiölle, jos hän havaitsee taloyhtiön rakenteissa ongelmia kuten vuodon, poikkeavaa kosteutta tai homeen hajua. Jos asunnon omistaja laiminlyö velvollisuutensa pitää kylpyhuoneen pinnat kunnossa tai ilmoittaa taloyhtiölle vioista, ja hänen menettelynsä aiheuttaa sen, että kylpyhuoneremontin tarve aikaistuu, taloyhtiö voi periä kylpyhuoneremontin kustannukset kokonaan tai osin asunnon omistajalta. Vaikka korjaustarve olisi aiheutunut asunnon omistajasta, tämä ei poista taloyhtiön kunnossapitovelvollisuutta, eli taloyhtiön on käytännössä tilattava remontti ja vaadittava kuluja jälkikäteen asunnon omistajalta.

Kylpyhuoneremontin syy ratkaisee taloyhtiön vastuun

Kylpyhuoneremontin syy ratkaisee sen, kuka maksaa kylpyhuoneremontin. Jos kylpyhuoneremontin tarve johtuu yksin asunnon omistajasta, ei taloyhtiöllä yleensä ole velvollisuutta maksaa remonttia. Jos taas remontti johtuu rakenteiden tulosta käyttöikänsä päähän tai hajoamisesta, joka ei ole ollut asunnon omistajan vika, taloyhtiö maksaa korjaukset perustasoon saakka. Taloyhtiön tulee tällöin maksaa myös kylpyhuoneen pintojen ennallistaminen perustasoon asti, jos remontti edellyttää pintojen purkamista.

Aina tilanteet eivät kuitenkaan ole näin mustavalkoisia, vaan usein on tarpeen sopia kuluvastuun jakamisesta asunnon omistajan ja taloyhtiön välillä. Taloyhtiö ei välttämättä vastaa sellaisista kylpyhuonekalusteista, jotka asunnon omistaja on itse hankkinut. Taloyhtiö voi edellyttää, että osakehuoneistoon on otettava esimerkiksi tietyn toimittajan hanat, jotta kunnossapitovastuu niistä säilyy taloyhtiöllä. Asunnon omistaja voi sopia taloyhtiön kanssa hankkivansa hanan muualta, mutta tällöin taloyhtiö ei vastaa hanan vaihtamisesta, kun se kuluu tai hajoaa.

Tehdessään osakehuoneistoihin kylpyhuoneremontteja taloyhtiön on muistettava osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen: samojen sääntöjen pitää koskea kaikkia.

Tarvitsetko apua vastuukysymyksen selvittämisessä?

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.