Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen

Sähköyhtiöiden sopimussakko- ja vahingonkorvausvaatimuksissa avustaminen

Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen – sopimussakko ja sen riitauttaminen

Sähköyhtiöt vaativat yllättävän usein liian suuria sopimussakkoja tai vahingonkorvauksia määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomisesta. Älä hyväksy sellaisenaan esitettyä sopimussakkovaatimusta tai jätä irtisanomatta sähkösopimusta sopimussakon uhan vuoksi. Ota ensin yhteys meihin ja juristimme avustavat määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomiseen liittyvissä riita-asioissa.

Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen – sopimussakko ja sen riitautus – palvelun sisältö

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen on Heikkilä & Co:n konsultatiivinen palvelu, joka voi säästää yritykseltäsi merkittävän summan rahaa. Palvelumme muodostuu seuraavista palveluista tai osasta niitä:

 • Asiaan perehtyminen ja oikeudellisen aseman selvittäminen
 • Vaaditun sopimussakon riitauttaminen tai
 • Jo maksetun sopimussakon takaisinmaksuvaatimus
 • Sovintoneuvottelu
 • Edustaminen käräjäoikeudessa

Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen – palvelun toimitusaika

Lakimiehemme voivat ryhtyä toimeen tyypillisesti noin kahden-kolmen työpäivän kuluessa toimeksiannon tekemisestä.

Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen – palvelun hinta

Palvelun hinta (alv 0 %) on:

 • Asiaan perehtyminen ja suositusten antaminen: kiinteä 300,00 euroa
 • Laskun riitauttaminen perusteluineen: kiinteä 300,00 euroa TAI
 • Takaisinsaantivaatimuskirjelmä maksetun sopimussakon palauttamiseksi: kiinteä 500,00 euroa
 • Neuvotteluvaihe: sitomaton arviomme on 1 000,00 – 6 000,00 euroa

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen -palvelun hinta muodostuu pääsääntöisesti käytetystä ajasta ja tuntiveloituksesta. Hinnastomme löytyy täältä.

Oikeusturva yrityksen määräaikaiseen sähkösopimukseen liittyvään riitaan

Niille yrityksille, joilla on sähkösopimuksen tekohetkellä voimassa ollut oikeusturvavakuutus, vakuutusyhtiöt todennäköisesti korvaavat käyttämisestämme syntyneitä kuluja. Tilanteessa, jossa sähköyhtiö vaatii sähkösopimuksen irtisanomisesta sopimussakon tai vahingonkorvauksen ja jonka yritys kiistää, syntyy riita. Tällainen riita-asia tyypillisesti kuuluu vakuutusyhtiöiden korvausten piiriin.

Laadimme puolestasi oikeusturvavakuutushakemuksen, kun teet toimeksiantosopimuksen kanssamme.

Onnistunut tapaus sopimussakon alentamiseksi

Yritykseltä vaadittu sopimussakko pieneni yli 95 %

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Sähkösopimuksen irtisanominen ja sähköyhtiön vaatimus sopimussakosta

 • 1

  Perehtyminen

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme asiakkaamme oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset jatkotoimenpiteistä
 • 2

  Riitautus

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta asiakkaamme säilyttää oikeutensa asiassa
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
  • Riitautamme laskun perusteluineen
  • Sähköyhtiö hyväksyy riitautuksen ja asia päättyy tai
 • 3

  Vastineet

  • Sähköyhtiö ei hyväksy riitauttamista, vaan esittää vaatimuksen
  • Vastaamme vaatimuksiin
  • Sähköyhtiö hyväksyy vastineemme ja asia päättyy tai
 • 4

  Sovintoneuvottelut

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan osapuolten kesken
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Sovintoon päästään ja asia päättyy tai
  • Asia etenee käräjäoikeuteen
 • 5

  Käräjäoikeus

  • Asia sovitaan sovitteluistunnossa tuomarin johdolla
  • Sovintoon päästään ja asia päättyy tai
  • Asian käsittely jatkuu oikeudenkäynnissä

Sähkösopimuksen irtisanominen – vaatimus jo maksetun sopimussakon palauttamisesta

 • 1

  Perehtyminen

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme asiakkaamme oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset jatkotoimenpiteistä
 • 2

  Vaatimuskirjelmä

  • Laadimme vaatimuskirjelmän perusteluineen maksetun sopimussakon palauttamisesta
  • Sähköyhtiö hyväksyy vaatimuksen ja asia päättyy tai
 • 3

  Kirjelmöinti ja neuvottelut

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan osapuolten kesken
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Sovintoon päästään ja asia päättyy tai
  • Asia etenee käräjäoikeuteen
 • 4

  Käräjäoikeus

  • Asia sovitaan sovitteluistunnossa tuomarin johdolla
  • Sovintoon päästään ja asia päättyy tai
  • Asian käsittely jatkuu oikeudenkäynnissä

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen ja sopimussakko

Yrityksen määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen – sopimussakko voi olla sitomaton

Moni yritys on jumissa määräaikaisessa sähkösopimuksessa, joka on tehty kalliiden markkinahintojen aikana. Tehty määräaikainen sähkösopimus tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tällä hetkellä tarjolla olevat sopimukset. Määräaikaisen sähkösopimuksen voi aina irtisanoa, mutta sähköyhtiö todennäköisesti esittää sopimuksen päättämisen edellytykseksi, että maksat sähköyhtiölle sopimussakkoa.

Olet ehkä tiedustellut sähköyhtiöltäsi mahdollisuutta irtisanoa määräaikainen sähkösopimuksesi ja saanut sähköyhtiöltä viestin sopimussakon soveltamisesta. Sähköyhtiön vastauksen perusteella olet ehkä jo maksanut sähköyhtiön ilmoittaman sopimussakon ja päässyt irti sopimuksesta tai sitten jäänyt hammasta purren maksamaan nykyistä kallista sähkösopimustasi. Kummassakin tilanteessa on hyvin mahdollista, että sinulta vaadittu sopimussakko on sitomaton, eikä sinulla olisi velvollisuutta maksaa sitä.

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomisesta maksettava sopimussakko – onko pakko maksaa?

Määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Sähköyhtiö ei voi velvoittaa asiakasta ostamaan siltä sähköä. Sähköyhtiö kuitenkin voi vaatia asiakasta maksamaan sopimussakkoa tai vahingonkorvausta sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä.

Vaatimus sopimussakosta on perusteeton, jos sopimussakosta ei ole sovittu silloin, kun sähkösopimus on tehty. Jälkikäteinen yksipuolinen ilmoitus sopimussakosta ei sido asiakasta.

Jos sovittu sähkön hinta ja sähkönkulutus on ollut suurta, voi sopimussakkovaatimuksen määrä pahimmillaan nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin, kuten hoitamassamme tapauksessa kävi. Sopimussakkojen vaatiminen on sähköyhtiöiden kannalta tuottoisaa, vaikka vaatimukselle ei olisikaan selvää perustetta. Harva yrittäjä osaa tai uskaltaa kyseenalaistaa sähköyhtiön esittämää kantaa siitä, miten sen laatiman sähkösopimuksen ehtoja on tulkittava.

Jos sähkön myyntisopimuksessa ei ole sovittu mitään sopimuksen irtisanomistilanteessa maksettavasta sopimussakosta, määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen onnistuu ilman sopimussakkoa, vaikka sähköyhtiö väittäisi toisin. Yrityksen onkin oltava tarkkana sopimusta irtisanoessaan, tunnettava omat sopimusehtonsa ja kiistettävä tarvittaessa sopimussakkovaatimus. Jos olet jo saanut sähköyhtiöltä korvausvaatimuksen, siihen ei kannata jättää reagoimatta, sillä sähköyhtiö voi lähteä perimään korvaussummaa oikeusteitse.

Sopimussakon tulee olla kohtuullinen

Vaikka sopimussakosta olisikin poikkeustapauksessa sovittu, edellytetään siltikin, että sopimussakko on määrältään kohtuullinen. Kohtuullisuuden arviointiin vaikuttaa muun muassa asiakkaan sähkölaskujen tavanomainen suuruus.

Vaikka sähkösopimuksessa olisi sovittu sopimussakosta, sähköyhtiöllä ei ole perustetta vaatia sopimussakkoa maksettavaksi silloin, kun asiakkaalla on lain tai sopimuksen mukaan sallittu peruste päättää sopimus. Sähkösopimuksen kohtuuttomuus sellaisenaan voi olla lain mukaan pätevä syy irtisanoa määräaikainen sähkösopimus. Jos sähkösopimus tulee muuttuneiden olosuhteiden eli laskeneiden sähkön hintojen vuoksi huomattavasti kalliimmaksi asiakkaalle kuin tällä hetkellä tarjolla olevat vastaavat sopimukset, voi olla perusteita vedota siihen, että sopimus on asiakkaan kannalta niin kohtuuton.

Olen jo maksanut sopimussakon, mitä teen?

Perusteeton sopimussakko on mahdollista riitauttaa, vaikka sen olisi jo maksanut sähköyhtiölle. Tällöin summaa vaaditaan sähköyhtiöltä takaisin.

Usein yrityksen ja suuren sähköyhtiön välinen valta-asetelma on niin epätasapainossa, että yrityksen ei voida katsoa hyväksyneen sähköyhtiön sopimussakkoa pelkästään maksamalla sen tilanteessa, jossa sähköyhtiö on tiennyt tai sen on katsottava tienneen antaneen yritysasiakkaalleen harhaanjohtavan tai väärän tiedon sopimuksesta ja sen tulkinnasta. Oikeus vaatia jo maksettua sopimussakkoa takaisin vanhenee, jos asiakas on pitkään passiivinen asian suhteen, joten toimenpiteisiin sopimussakon takaisin saamiseksi kannattaa ryhtyä viivyttelemättä.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.