Tapauskuvaus: Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen – sopimussakkoon yli 95 %:n alennus

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen johti uhkaan 55 000 euron sopimussakosta, hankimme yli 95 %:n alennuksen

Yrittäjä teki määräaikaisen sähkösopimuksen suomalaisen sähköyhtiön kanssa syksyllä 2022, eli aikana, jolloin sähkön tulevaisuuden hintaan liittyi paljon epävarmuutta. Sähkön hinta oli jo noussut ja tulevaisuuden hinnat sumun peitossa. Pienen yrityksen tuli pyrkiä ennakoimaan sähkölaskun määrää ja määräaikaisella sähkösopimuksella yrittäjä sai luotua ennakoitavuutta yrityksen kulurakenteeseen. Sopimuksessa sähkön kwh-hinnaksi asettui 26 senttiä ja yrityksen kulutus oli korkeimmillaan jopa 35 000 kwh kuukaudessa. Kolmen vuoden määräaikainen sähkösopimus sähköyhtiön kanssa toikin sitä varmuutta, jolla yritys pystyi katsomaan tulevaisuuteen. Kovalla hinnalla tosin.

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen ja sopimussakko

Analyysi yrityksesi tilanteesta kiinteään hintaan
300,00 e + alv

Myös kuluttaja-asiakkaille arviot sähkösopimuksen perumisesta sopimussakoitta

Veloitukseton arvio kuluttajalle
0,00 euroa

Määräaikainen sähkösopimus aiheutti liian kovan sähkölaskun

Sähkötuotannon pullonkaulat Suomessa ja Pohjoismaissa helpottivat huomattavasti kevättalvella 2023 ja hinnat putosivat merkittävästi, välillä jopa negatiiviseksi. Yrittäjän, pienyrittäjä kun on, on tarkkailtava jokaista liiketoiminnan kuluerää. Sähköyhtiön määräaikaisen sähkösopimuksen kiinteällä hinnalla yrityksen tuli maksaa erittäin korkeita kuukausittaisia sähkölaskuja. Laskujen loppusummat heiluivat 4000 ja 6000 euron välissä per kuukausi ja ne olivat yksinkertaisesti liian kovat suhteessa vallitsevaan sähkön markkinahintaan.

Miten yrittäjä voi sitten pienentää sähkölaskunsa loppusummaa? Asiakkaiden sähkönkulutusta ei voitu käytännössä vähentää lainkaan, koska yrityksen asiakkaat käyttivät sen määrän sähköä kuin käyttivät eivätkä valistustoimet auttaneet. Eli jos sähkön kulutusta ei saatu pienemmäksi, sähkön hintaa oli pakko saada alemmaksi.

Yrittäjä irtisanoi sähkösopimuksen ja sähköyhtiö vaati sopimussakkoa

Sähkölaskut olivat niin suuria, että yrittäjän oli yrityksen selviäminen varmistaakseen välttämätöntä vaihtaa sopimusta. Sähköntuotannon tilanne Suomessa oli uuden Olkiluodon voimalan käyttöönoton jälkeen merkittävästi muuttunut aikaisemmasta, ja tulevaisuuden maltilliseen hintakehityksen oli mahdollista katsoa luottavaisemmin.

Yrittäjä päätyikin irtisanomaan sähköyhtiön määräaikaisen sähkösopimuksen kesken sopimuskauden kesällä 2023 ja otti toistaiseksi voimassa olevan pörssisähkösopimuksen. Välitön muutos yrityksen kuluissa oli merkittävä, ja yritys maksoi muutoksen jälkeen samasta sähkönkulutuksesta aikaisemman noin 4 000 euron sijaan 1 000 euroa kuukaudessa. Noin 3 000 euron säästö kuukaudessa oli valtava summa pienyrityksen kulurakenteessa.

Toki yrittäjä odotti jonkinlaista seuraamusmaksua siitä, että irtisanoi määräaikaisen sähkösopimuksen 18 kk ennen sopimuskauden päättymistä, mutta pommi, joka yritykselle sähköyhtiöltä tuli, tiputti yrittäjän tuolilta. Sähköyhtiö lähetti 55 000 euron suuruisen sopimussakkolaskun määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomisesta ennenaikaisesti. Vaikutti siltä, että sähköyhtiö sekä vaati sopimussakkoa sähkösopimuksen katkaisemisesta että vahingonkorvausta sille aiheutuneesta vahingosta, jonka se väitti aiheutuneen määräaikaisen sähkösopimuksen päättämisestä.

Yrittäjä ei maksanut sähkölaskua, vaan lähestyi Heikkilä & Co:ta

Yrittäjälle oli sanomattakin selvää, että sähköyhtiön esittämä lasku oli täysin kohtuuton. Esitetty lasku oli suuruudeltaan sen kokoinen, että yritys olisi ajautunut konkurssiin, jos sen olisi pitänyt maksaa kyseinen lasku. Yrittäjä ei siis maksanut, vaan otti yhteyttä Heikkilä & Co:hon sähköyhtiön lähettämän laskun laillisuuden selvittämiseksi.

Heikkilä & Co:n juristit ryhtyivät toimeen ja selvittivät yrittäjän oikeudellisen aseman sekä sähköyhtiön esittämän sopimussakon ja vahingonkorvausvaatimuksen juridiset perusteet. Heikkilä & Co:n juristien näkemys oli, että sopimussakko ja vaatimukset olivat perusteettomia ja ehkä jopa laittomia, joten juristi riitautti sähköyhtiön laskun ja toimitti sähköyhtiölle vaatimuskirjelmän, jossa vaadittiin sähköyhtiöltä sopimussakkoa koskevan laskun mitätöintiä.

Sähköyhtiö laski sopimussakkovaatimustaan yli 95 %:a

Vaatimuskirjeen seurauksena sähköyhtiö ei vastannut riitautuksen perusteisiin, vaan yllättäen esitti, että sen laskutuksessa on ollut virhe, jonka takia yritykseltä on vaadittu enemmän kuin olisi pitänyt. Sähköyhtiö ehdotti asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi, että yritys maksaa sähköyhtiölle sopimussakon, joka on yli 95 %:a alhaisempi kuin alkuperäinen vaatimus. Sähköyhtiön mukaan summa kattaa syntyneet vahingot ja ylimenevä osuus unohdetaan. Selvää on, että sähköyhtiön sopimussakko ja sitä koskeva menettely ei kestänyt juristiemme kriittistä läpikäyntiä.

Riita-asiassa yrittäjän lakimieskulut korvaa pääosin oikeusturvavakuutus

Jos sähköyhtiöllä ja sinulla on eri näkemys siitä, täytyykö sinun maksaa sopimussakkoa ja jos, niin kuinka paljon, kyseessä on ns. riita-asia. Näissä tapauksissa yrityksesi ottama tai kotivakuutukseen liitetty oikeusturvavakuutus useimmiten korvaa sinulle syntyneitä lakimieskuluja.

Sovintoratkaisuun pääsemällä asia on mahdollista päättää ilman oikeudenkäyntiä, joten myös Heikkilä & Co:n lakimiesten käyttämisestä syntyvät kulut jäävät kohtuullisiksi. Kuvatussa tapauksessa yrityksellä oli voimassa oleva oikeusturvavakuutus ja yritys pystyykin esittämään kululaskun vakuutusyhtiölleen.

Oletko jo maksanut sopimussakkoa tai haluat irti kohtuuttomasta määräaikaisesta sähkösopimuksesta? Ota yhteyttä Heikkilä & Co:hon

Kuvattu tapaus saattaa koskea sinua yksityishenkilönä tai yritystäsi. Älä hyväksy sellaisenaan sähköyhtiön esittämää sopimussakkovaatimusta tai esitettyä sopimussakon määrää määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomisesta. Tai älä jätä irtisanomatta määräaikaista sähkösopimusta sopimussakon uhan vuoksi.

Ota ensin yhteys meihin ja anna lakimiestemme tehdä arvio tilanteestasi ja esittää asia sähköyhtiölle. Edustamme sinua myös oikeudessa, jos sovintoratkaisuun ei päästä. Voimme tehdä puolestasi myös oikeusturvahakemuksen, jotta saisit korvauksia lakimiehen käyttämisestä oikeuksiesi ajamisessa.

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen ja sopimussakko

Analyysi yrityksesi tilanteesta kiinteään hintaan
300,00 e + alv

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.