Työnantaja, kilpailukielto työsopimuksessa muuttuu korvattavaksi 1.1.23 lähtien 

Kilpailukielto työsopimuksessa – tarkistuta työsopimuksen kilpailukielto viimeistään 31.12.2022  

Työsuhteen jälkeistä työsopimuksen kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttuu. Jos yhtiösi on joskus ajatellut, että viivytetään työntekijänne mahdollisuutta siirtyä kilpailijalle työsuhteen jälkeen ilman erillistä korvausta, se ei ole mahdollista enää 31.12.22 jälkeen. Jos työsopimuksessa on kilpailukielto vielä 1.1.23, kilpailukieltoajanjakso on korvattava työntekijälle.

Vaihtoehtosi ovat seuraavat: 

  1. Muutetaan työsopimusta niin, että työntekijän työsopimuksessa ei ole kilpailukieltoa lainkaan työsuhteen päättymisen jälkeen, 
  2. Muutetaan kilpailukiellon ehtoa niin, että korvaussumma tulee yhtiöllesi edullisemmaksi tai 
  3. Pidetään työntekijän työsopimuksessa olevat kilpailukiellon ehdot, mutta hyväksytään, että kilpailukieltokuukaudet tulee korvata työntekijälle. 

Jos haluat luopua työntekijän kilpailukiellosta tai haluat muuttaa sitä, toimenpiteet on tehtävä ennen 31.12.22, muutoin yhtiöllesi tulee kilpailukiellosta aiheutuva korvausvelvollisuus.  

Toimistomme päivittää työsopimuksesi kilpailukieltoa koskevan osuuden uutta lakia vastaavaksi kiinteään hintaan seuraavasti:

  • Alkukartoitus ja kohdan 1. tai 3. toimenpiteet – 250,00 e + alv per työsopimus
  • Alkukartoitus ja kohdan 2. toimenpiteet – 350,00 e + alv per työsopimus

Jos halua tilata työn, ota yhteyttä Janne Harjuun, janne.harju@heikkilaco.fi tai 010 289 9426 tai lähetä yhteydenottopyyntö yhteydenottolomakkeella.

Kilpailukielto työsopimuksessa – lainsäädäntöön on lisätty työnantajan korvausvelvollisuus 

Kilpailukieltosopimuksen käyttäminen työsuhteissa työnantajan turvana on pitkään ollut käytännössä maksutonta. Työsopimuslakiin tuli kuitenkin 1.1.2022 muutos, jonka myötä työntekijälle on työsuhteen päätyttyä maksettava kilpailukiellon kestoajalta korvausta, joka vastaa 40-60 prosenttia työntekijän kuukausipalkasta. Lakimuutos koskee vuonna 2022 ja sen jälkeen tehtäviä kilpailukieltosopimuksia. 1.1.2023 alkaen lakimuutos laajenee koskemaan kaikkia ennen vuotta 2022 tehtyjä kilpailukieltosopimuksia.  

Jos kilpailukieltosopimukset uhkaavat muodostua taloudelliseksi riskiksi työnantajalle, työnantajan kannattaa muuttaa vanhat kilpailukieltosopimukset yrityksen kannalta kannattavammiksi tai irtisanoa ne viimeistään 31.12.2022. Tässä blogissa kerromme, miten lakiuudistus vaikuttaa työnantajaan, ja mitä työnantaja voi tehdä, jotta kilpailukieltosopimukset pysyvät jatkossakin taloudellisesti kannattavina. 

Kilpailukielto työsopimuksessa – Mikä on kilpailukieltosopimus? 

Kilpailukieltosopimuksen avulla työnantaja voi rajoittaa entisen työntekijän oikeutta työllistyä kilpailevan työnantajan palvelukseen tai kieltää työntekijää harjoittamasta entisen työnantajan kanssa kilpailevaa yritystoimintaa myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus on sallittua tehdä, kun sille on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyviä painavia syitä. Kilpailukieltosopimus voidaan sisällyttää työsopimukseen tai tehdä erikseen. Kilpailukieltosopimus saa olla voimassa enintään 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä, mutta sopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä kuten palkanmaksun laiminlyönnin takia. 

Jos työntekijä rikkoo kilpailukieltoa, hän on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneen vahingon. Kilpailukieltosopimuksessa voidaan vaihtoehtoisesti myös sopia kiinteästä sopimussakosta, joka maksetaan sopimuksen rikkomistilanteessa siitä riippumatta, ehtikö vahinkoa aiheutua. 

Kilpailukielto työsopimuksessa – jatkossa työnantajan tulee maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvaus 

Ennen vuonna 2022 voimaan tullutta lakiuudistusta työnantaja ei ole joutunut maksamaan työntekijälle erillistä korvausta kilpailukiellosta, vaikka kilpailukieltoehto rajoittaakin työntekijän mahdollisuutta työllistyä. On myös ollut tulkinnanvaraista, tarvitseeko kilpailukieltoehdon olemassaolosta maksaa työntekijälle lisää palkkaa työsuhteen voimassaoloaikana. Käytännössä työnantaja on voinut käyttää kilpailukieltosopimuksia maksutta, jolloin niitä on saatettu lisäillä työsopimuksiin varmuuden vuoksi. 

Lakimuutoksen myötä kilpailukieltosopimuksen kannattavuutta on harkittava huolellisesti, sillä jatkossa työnantajan on maksettava työntekijälle kilpailukiellosta korvausta siitä lähtien, kun työntekijän työsuhde on päättynyt. Korvauksen laskemisperuste on määritelty laissa: Jos kilpailukielto kestää enintään kuusi kuukautta, työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälleen rajoitusajalta korvauksen, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos kilpailukielto kestää 6-12 kuukautta, työnantajan maksettavaksi tulee korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta.  

Ellei työsuhteen päättämisen jälkeen sovita muuta, korvaus maksetaan noudattaen samoja palkanmaksukausia kuin työsuhteen aikanakin. Esimerkiksi kuukausittain palkan saaneelle työntekijälle korvaus tulee maksaa kuukausittain. Korvaus ei kuitenkaan ole palkkaa, eli työnantaja ei maksa korvaussummasta palkan sivukuluja. 

Kilpailukielto työsopimuksessa – työnantaja voi välttyä maksuvelvollisuudelta irtisanomalla kilpailukieltosopimuksen 

Jos työnantaja ei halua, että hänen ennen vuotta 2022 tekemänsä kilpailukieltosopimukset tulevat uuden sääntelyn piiriin, työnantajan on reagoitava asiaan. Työnantaja saa 31.12.2022 asti irtisanoa kilpailukieltoehdon yksipuolisesti eli ilman työntekijän suostumusta ilmoittamalla tästä työntekijälle. Irtisanomisen edellytyksenä on, että kilpailukielto tai sen sisältävä työsopimus on tehty ennen 1.1.2022. Jos kilpailukieltoehto on osa työsopimusta, muu työsopimus jää voimaan eli työnantajalle ei synny oikeutta esimerkiksi alentaa työntekijän palkkaa, vaikka kilpailukieltoehto poistuukin.  

Kun työnantaja on irtisanonut kilpailukieltosopimuksen, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle kilpailukieltokorvausta työsuhteen päätyttyä, mutta työntekijä saa myös halutessaan hakeutua heti työsuhteen päätyttyä töihin kilpailijalle. 

Kilpailukielto työsopimuksessa – kannattaako työnantajan kuitenkaan irtisanoa kilpailukieltosopimus, vai voisiko sitä muokata? 

Työnantajan kannattaa irtisanoa työntekijänsä kilpailukieltosopimus vuoden 2022 loppuun mennessä, jos kilpailukielto ei ole työnantajalle rahallisesti arvokkaampi kuin korvaus, jonka työnantaja joutuisi maksamaan kilpailukiellosta työsuhteen päättyessä. Jos kilpailukielto on työnantajalle ”hintansa arvoinen”, työnantajan ei tarvitse tehdä mitään, jolloin kilpailukieltosopimus pysyy voimassa ja uusi sääntely tulee koskemaan sitä. Tällöinkin kannattaa kuitenkin selvittää, voisiko kilpailukiellosta tehdä työnantajalle vielä edullisemman muokkaamalla sitä. 

Se, että yrityksen nykyiset kilpailukieltosopimukset ovat työnantajalle epäedullisia, ei aina tarkoita, että kilpailukieltosopimuksista kannattaisi luopua kokonaan. Työnantaja voi myös neuvotella työntekijän kanssa korvaavasta kilpailukieltosopimuksesta, jossa ehtoja muutetaan työnantajalle edullisemmiksi. Jos esimerkiksi yli 6 kuukauden mittaisen kilpailukieltosopimuksen pituus lyhennetään enintään 6 kuukauden mittaiseksi, työnantaja säästää korvauksessa. Toisin kuin kilpailukieltosopimuksen yksipuolinen irtisanominen, uuden kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää kuitenkin työntekijän suostumusta. 

Kilpailukielto työsopimuksessa – jos en irtisano työntekijäni kilpailukieltoa ennen vuotta 2023, joudunko aina maksamaan kilpailukieltokorvauksen? 

Jos työnantaja ei irtisano kilpailukieltosopimusta ennen vuodenvaihdetta, ja työntekijä irtisanoutuu tai irtisanotaan, työnantaja joutuu maksamaan kilpailukiellon kestoajalta lain mukaisen korvauksen. 

Työsuhteen kestäessä työnantajalla on myös 31.12.2022 jälkeen oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus yksipuolisesti. Tällöin työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon kestosta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen. Jos työntekijä sen sijaan irtisanoutuu, kun kilpailukieltosopimuksen irtisanomisaika on jo käynnissä, työnantajalla on riski joutua maksamaan korvausta kilpailukiellosta korvausta siltä ajalta, jonka kilpailukieltosopimuksen irtisanomisaika kestää työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Asiaan liittyvät yhteydenotot pyydetään osoittamaan asiakasvastaava Janne Harjulle janne.harju@heikkilaco.fi, puh. 010 289 9426 tai alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Blogin kirjoittaja: lakimies Saara Adler

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.