Yrityssaneerausohjelma – laatiminen

Yrityssaneeraushakemukset ja konkurssihakemukset maksuvaikeuksissa oleville yrityksille

Yrityssaneerausohjelman laatiminen

Yrityksen viimeinen mahdollisuus välttää konkurssi on yrityssaneeraus, jota usein kutsutaan myös yrityksen velkasaneeraukseksi. Yrityssaneeraus on prosessi, jonka avulla elinkelpoinen voidaan tervehdyttää ja sen liiketoimintaa jatkaa.

Yrityssaneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneerausohjelman laatiminen kestää tyypillisesti kolmesta kuukaudesta kahdeksaan kuukautta ja sisältää mm. seuraavaa:

 • Yrityksen liiketoiminta- ja talousanalyysi
 • Yhteistoiminta yritysjohdon kanssa
 • Yhteydenpito päävelkojiin tai velkojatoimikuntaan
 • Yrityssaneerausohjelmaesityksen laatiminen
 • Esityksen toimittaminen tuomioistuimelle

Yrityssaneerausohjelman laatimisen hinta

Yrityssaneerausohjelman kustannuksista suurin osa on tuntilaskutukseen perustuvaa työtä.

 • Ohjelman laatimisen ajankäytön suuntaviivoja:
  • Osakeyhtiö, liikevaihto alle 1 M€, vähän velkojia: 60 – 160 tuntia
  • Osakeyhtiö, liikevaihto alle 6 M€, useita velkojia: 120 – 290 tuntia
  • Liikevaihto yli 6 M€ tai monimutkainen yhtiörakenne ja merkittävästi velkojia: alkaen 200 tuntia
 • Lisäksi tilintarkastajan palkkio yrityssaneerauasetuksen mukaisesta selvityksestä

Katso myös hinnastomme.

Yrityssaneerauksen vaiheet

Katso yrityssaneerauksen kaikki vaiheet ja lisätietoa täältä.

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Teemme myös yrityssaneeraushakemuksia

Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen

Yrityssaneerausohjelman laatiminen

 • 1

  Aloitustoimet

  • Tehdään alkamisilmoitukset velkojille ja viranomaisille
  • Keskustelut yritysjohdon ja kirjanpitäjän kanssa
 • 2

  Yritystalouden läpikäynti

  • Laaditaan taloudellinen selvitys ja velkaluettelo
  • Laaditaan tulosennuste tuleville vuosille
  • Tiivistä työskentelemistä yhdessä yritysjohdon kanssa
 • 3

  Ohjelmaehdotus

  • Laaditaan saneerausohjelmaehdotus
  • Laaditaan maksuohjelmaehdotus
  • Yhteistyössä velkojien kanssa
 • 4

  Lausuntokierros

  • Toimitetaan saneerausohjelmaehdotus ja maksuohjelmaehdotus
   • käräjäoikeuteen
   • velkojille lausuttavaksi
   • velallisyritykselle tiedoksi
 • 5

  Hyväksyminen

  • Käräjäoikeus hyväksyy (tai hylkää) ohjelmaehdotukset
 • Yrityssaneerausohjelma alkaa

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityssaneerauksen vaiheet

 • 1

  Hakemus

  • Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen
  • Hakemuksen toimittaminen tuomioistuimeen
  • Jos hakemus hyväksytään, tuomioistuin määrää selvittäjän
  • Joissain tapauksissa tuomioistuin asettaa velkojatoimikunnan
  • Jos yrityksen asiakirjat ovat kunnossa, hakemus laaditaan yleensä noin 2-3 viikossa
  • Tuomioistuinkäsittely kestää noin 4 – 6 viikkoa
  • Kokonaiskustannus tyypillisesti 6 000,00 – 9 000,00 e (alv 0 %)
 • 2

  Saneerausohjelma

  • Selvittäjä laatii yrityssaneerausohjelmaesityksen
  • Yhteydenpito ja neuvottelut päävelkojien kanssa
  • Saneerausohjelman toimitetaan tuomioistuimelle ja velkojille
  • Velkojilla mahdollisuus lausua kantansa ohjelmaan
  • Tuomioistuin mahdollisesti vahvistaa ohjelman
  • Ohjelman laatiminen ja käsittely kestää 6 – 8 kk
  • Kokonaiskustannus tyypillisesti 20 000,00 – 40 000,00 e (alv 0 %)
 • 3

  Toteutus ja valvonta

  • Hyväksytyn yrityssaneerausohjelman toteuttaminen
  • Toteutuksesta vastaa velallisyritys
  • Ohjelman valvoja raportoi ohjelman noudattamisesta velkojille tai velkojatoimikunnalle
  • Ohjelma kestää tyypillisesti 5 – 8 vuotta
  • Kustannukset tyypillisesti 1 500,00 – 3 000,00 euroa per vuosi (alv 0 %)
 • Kustannukset

  Kaikki vaiheet yhteensä

  • Kaikkien vaiheiden kustannukset hakemuksesta ohjelman päättymiseen
  • Sisältäen juristien, tilintarkastajan ja viranomaisten maksut
  • Yhteensä tyypillisesti 40 000,00 – 80 000,00 euroa (alv 0 %)

Yrityssaneerausohjelman laatiminen ja toteutus

Selvittäjän tehtävä yrityssaneerauksessa

Kun yrityssaneerausprosessi alkaa, tuomioistuin nimeää selvittäjän. Selvittäjä tutkii yrityksen taloudellista tilannetta, tekee katsauksen yrityksen veloista ja varoista ja tarkastelee muita taloudellisia tekijöitä. Lisäksi, mikäli velkojia on useita, tuomioistuin voi asettaa velkojatoimikunnan edustamaan heitä.

Selvittäjän keskeinen tehtävä on suunnitella ehdotus yrityssaneerausohjelmalle yhdessä merkittävien velkojien tai velkojatoimikunnan kanssa. Tähän ehdotukseen liitetään kaikki yrityksen tarvitsemat yrityssaneeraustoimenpiteet, mukaan lukien velkojen uudelleenjärjestely, maksuohjelmat ja muut ehdot liittyen yrityksen toimintaan.

Joissakin yksinkertaisemmissa tapauksissa ei nimetä erillistä selvittäjää. Tällöin yrityssaneerausohjelmaehdotuksen laatii velallinen tai merkittävä osa velkojista.

Yrityssaneerausohjelman hyväksyntä

Kun yrityssaneerausohjelma on valmis, se esitellään tuomioistuimelle. Velkojilla on oikeus esittää mielipiteensä ja kommenttinsa ohjelmaan. Selvittäjän tehtävänä on vastata näihin palautteisiin ja tehdä mahdollisia muutoksia ehdotukseen. Sen jälkeen velkojat äänestävät ehdotuksen hyväksymisestä. Tuomioistuin vahvistaa yrityssaneerausohjelman, mikäli se saa tarpeeksi tukea velkojilta. On huomioitava, että ”tarpeeksi tukea” ei välttämättä tarkoita enemmistön tukea, ja pienemmälläkin kannatuksella voi olla mahdollista saada ohjelma läpi. Mikäli yrityssaneeraus tuottaa velkojille vähemmän kuin konkurssi, ohjelmaa ei vahvisteta.

Saneerausohjelma kuvaa toimenpiteitä, joita velallisen tulee noudattaa, jotta yritystoiminnan jatkuminen on mahdollista. Toimenpiteiden kirjo on laaja ja ne voivat olla moninaisia. Kun ohjelma on hyväksytty ja vahvistettu, yrityksen tulee noudattaa sitä. Saneerausohjelman valvoja seuraa prosessin etenemistä ja raportoi siitä velkojille tai velkojatoimikunnalle 1-2 kertaa vuodessa.

Yrityssaneerausohjelman toimeenpano ja päättyminen

Kun yrityssaneerausohjelma saa vahvistuksen, se asettaa uudet ehdot saneerausveloille ja korvaa siten näihin velkoihin liittyvät alkuperäiset sopimusehdot. Velallisen tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia saneerausohjelman maksuohjelman ja muiden siihen liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta.

Ajanjaksona, jolloin yrityssaneeraus on käynnissä, yritykselle saatetaan nimittää valvoja. Tämä valvoja seuraa ja varmistaa niiden toimenpiteiden toteuttamista, jotka eivät suoranaisesti kuulu velallisen tai velkojien hoidettaviksi. Valvojan on myös säännöllisin väliajoin annettava katsaus ohjelman edistymisestä velkojille. Mikäli valvojaa ei ole nimetty, velallisen on itse vastattava ohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista velkojille.

Tyypillisesti yrityssaneerausohjelman kesto on 5-10 vuotta, ja kun ohjelma saavuttaa loppunsa, yritys vapautuu niistä saneerausveloista, joita on sovittu leikattavaksi.

Yrityssaneerausohjelman ennen aikainen päättyminen

Ohjelma voi kuitenkin päättyä myös etuajassa tietyissä tilanteissa, kuten velallisen konkurssi tai tuomioistuimen päätös, jos velallinen ei noudata sovittua maksuohjelmaa. Saneerausohjelman voidaan katsoa rauenneen seuraavissa tapauksissa:

 • Velallinen ei täytä saneerausohjelman asettamia velvollisuuksia velkojia kohtaan
 • Selviää, että ohjelman vahvistamiselle olisi ollut este, kuten rikollinen toiminta
 • Velallinen rikkoo merkittävästi ohjelman ehtoja suosiessaan jotakin tiettyä velkojaa

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.