Yrityssaneeraushakemus – laatiminen

Yrityssaneeraushakemukset ja konkurssihakemukset maksuvaikeuksissa oleville yrityksille

Yrityssaneeraushakemus – laatiminen

Yritysjuristimme avustavat yrityksesi yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa.

Yrityssaneeraushakemus – laatiminen

Yrityssaneeraus on prosessi, jonka avulla elinkelpoinen yritys voidaan tervehdyttää ja sen liiketoimintaa jatkaa. Yrityssaneeraushakemuksen laatimispalvelu sisältää seuraavat vaiheet:

 • Yritysjohdon haastattelu
 • Liiteasiakirjojen ja tietojen kokoaminen
 • Hakemuksen laatiminen
 • Hakemuksen läpikäyminen yritysjohdon kanssa
 • Hakemuksen toimittaminen tuomioistuimeen

Yrityssaneeraushakemuksen laatimisen hinta

Yrityssaneeraushakemuksen tyypillinen kokonaishinta (alv 0 %) muodostuu seuraavista osista:

 • Kokonaiskustannus: 6 000,00 – 9 000,00 euroa
  • Hakemuksen laatiminen: 3 500,00 – 7 000,00 euroa
  • Tilintarkastajan palkkiot: tarkista omalta tilintarkastajaltasi
  • Tuomioistuimen maksu: 1 060,00 euroa (2024)

Yrityssaneerauksen vaiheet

Katso yrityssaneerauksen kaikki vaiheet ja lisätietoa täältä.

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Laadimme myös yrityssaneerausohjelmia

Yrityssaneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen

 • 1

  Haastattelu

  • Käydään palaverissa läpi yrityksen tila
  • Kerrotaan, mitä asiakirjoja tarvitaan
  • Mahdollisesti ohjeistetaan laatimaan puuttuvia asiakirjoja
 • 2

  Hakemus

  • Kootaan pyydetyt asiakirjat
  • Kirjoitetaan yrityssaneeraushakemus
 • 3

  Kolmansien panos

  • Pyydetään merkittävien velkojien puoltoja hakemukselle
  • Pyydetään tilintarkastajan lausunto yrityksen maksukyvystä
  • Hankitaan selvittäjän suostumus
 • 4

  Tuomioistuin

  • Toimitetaan hakemus liitteineen tuomioistuimeen

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityssaneerauksen vaiheet

 • 1

  Hakemus

  • Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen
  • Hakemuksen toimittaminen tuomioistuimeen
  • Jos hakemus hyväksytään, tuomioistuin määrää selvittäjän
  • Joissain tapauksissa tuomioistuin asettaa velkojatoimikunnan
  • Asiakirjat kunnossa ollessa, hakemus laaditaan noin 2 – 3 viikossa
  • Tuomioistuinkäsittely kestää noin 4 – 6 viikkoa
  • Kokonaiskustannus tyypillisesti 6 000,00 – 9 000,00 e (alv 0 %)
 • 2

  Saneerausohjelma

  • Selvittäjä laatii yrityssaneerausohjelman
  • Yhteydenpito ja neuvottelut päävelkojien kanssa
  • Saneerausohjelman toimitetaan tuomioistuimelle ja velkojille
  • Velkojilla mahdollisuus lausua kantansa ohjelmaan
  • Tuomioistuin mahdollisesti vahvistaa ohjelman
  • Ohjelman laatimisvaihe kestää 6 – 8 kk
  • Kokonaiskustannus tyypillisesti 20 000,00 – 40 000,00 e (alv 0 %)
 • 3

  Toteuttaminen

  • Hyväksytyn yrityssaneerausohjelman toteuttaminen
  • Toteuttamisesta vastuussa velallisyritys ja sen johto
  • Ohjelman valvoja raportoi ohjelman noudattamisesta velkojille tai velkojatoimikunnalle
  • Ohjelma kestää tyypillisesti 5 – 8 vuotta
  • Kustannukset tyypillisesti 1 500,00 – 3 000,00 euroa per vuosi (alv 0 %)
 • Kustannukset

  Kaikki vaiheet yhteensä

  • Kaikkien vaiheiden kustannukset hakemuksesta ohjelman päättymiseen
  • Sisältäen juristien, tilintarkastajan ja viranomaisten maksut
  • Yhteensä tyypillisesti 40 000,00 – 80 000,00 euroa (alv 0 %)

Yrityssaneeraus – yrityssaneerauksen hakuprosessi

Kun yritys kohtaa taloudellisia vaikeuksia, yksi vaihtoehto voi olla hakeutua yrityssaneeraukseen. Tämä on prosessi, jossa pyritään löytämään ratkaisuja yrityksen taloudellisiin ongelmiin, jotta yritys voisi jatkaa toimintaansa. Valitettavan usein yritykset hakeutuvat saneeraukseen liian myöhään, kun maksukyvyttömyys on jo liian pitkällä.

Yrityssaneeraushakemusprosessi

Yrityssaneeraushakemus tehdään erityiseen saneeraustuomioistuimeen. Tämä on erikoistunut käräjäoikeus, joka käsittelee nimenomaan saneerausasioita. Hakemuksen voi jättää joko itse yritys eli velallinen, velkojat tai velallinen ja velkoja(t) yhdessä. Vaikka hakemus on teknisesti mahdollista tehdä itse, on suositeltavaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa hakemuksen laatimisessa. Asiantuntijan apu varmistaa, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja että se on muodollisesti oikein. Hyvin laadittu hakemus myös edesauttaa sen hyväksymistä.

Yrityssaneeraushakemuksen sisältö

Yrityssaneeraushakemuksen tulee olla kattava. Siinä pitäisi olla tiedot yhtiön omistussuhteista, yrityksen taustatiedot ja sen tilinpäätöstiedot. Lisäksi mukana tulee olla yrityksen välitilinpäätös sekä tarkka luettelo yrityksen varoista ja veloista. Tilintarkastajan antama lausunto yrityksen nykyisestä maksukyvystä on myös olennainen osa hakemusta.

Yrityssaneeraushakemuksen hyväksymisen edellytyksiä

Yrityssaneerauksen keskeinen edellytys on, että velallinen on maksukyvytön tai on uhka maksukyvyttömyydestä. Toisin sanoen, yrityksen tulee olla tilanteessa, jossa sen rahavirta ei riitä kattamaan sen velvoitteita tai tällainen tilanne on näköpiirissä. Mielenkiintoista on, että usein yritykset hakeutuvat saneeraukseen vasta, kun maksukyvyttömyys on jo pitkällä, mikä saattaa heikentää hakemuksen menestyksen mahdollisuuksia. Lisäksi kahden merkittävän velkojan antama puoltava lausunto hakemukselle voi parantaa mahdollisuuksia saada hakemus hyväksytyksi.

Yrityssaneerauksen ja konkurssin yhteys

Yrityssaneeraushakemus voidaan jättää, vaikka yritystä kohtaan olisi jätetty konkurssihakemus. Saneeraustuomioistuin voi tietyissä tilanteissa jopa keskeyttää konkurssihakemuksen ja ulosoton väliaikaisesti. Mutta on tärkeää huomata, että jos yritys on asetettu konkurssiin, se ei voi enää hakeutua velkasaneeraukseen.

Yrityssaneerauksen esteet

Saneeraus ei ole automaattinen prosessi, eli on useita tekijöitä, jotka voivat estää sen aloittamisen. Yksi keskeinen este on, jos yrityksellä ei nähdä olevan realistisia jatkamisedellytyksiä edes yrityssaneerausmenettelyllä. Muita esteitä ovat esimerkiksi velallisen kyvyttömyys maksaa uusia velkoja, hakemuksen epäillään olevan vain keino estää velkojan perintätoimet tai se, että velallisen kirjanpidossa on havaittu virheitä tai merkittäviä puutteita. Myös tilanne, jossa suurimmat velkojat, joiden saatavat muodostavat yli 80% velkapääomasta, vastustavat yrityssaneerausta, voi olla este prosessin käynnistymiselle.

Yrityssaneerauksen aloittaminen

Kun saneeraushakemus on käsitelty, tuomioistuin päättää, aloitetaanko saneerausmenettely. Jos yrityssaneerausmenettelyn kriteerit täyttyvät, tuomioistuin päättää menettelyn aloittamisesta ja niin sanottu rauhoitusaika astuu voimaan. Rauhoitusaikana laaditaan esitys yrityssaneerausohjelmasta. Tämän jakson aikana kaikki ennen hakemuksen tekemistä kertyneet velat jäädytetään maksu-, perintä- ja täytäntöönpanon osalta. Tämä sääntö ulottuu myös vakuudellisiin velkoihin, estäen velkojia realisoimasta omaisuutta, joka on annettu velan vakuudeksi. On kuitenkin huomionarvoista, että esimerkiksi työntekijöiden palkkasaataviin tämä maksukielto ei vaikuta.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.