Työsuhteen irtisanominen -palvelu

Työsuhdejuridiikan palvelut yrityksille ja yrittäjille

Työsuhteen irtisanominen -palvelu

Työsuhdejuristimme avustavat yrityksiä tilanteissa, joissa työntekijän työsuhde tulisi irtisanoa.

Työsuhteen irtisanominen – palveluita

 • Työsuhteen irtisanominen -konsultaatio
 • Työsuhteen purkusopimus ja sen laatiminen
  • Työsuhteen päättäminen sopimalla toteutetaan sopimuksella, josta käytettyjä termejä ovat myös päättösopimus, työsuhteen purkusopimus sekä työsuhteen päättämistä koskeva sopimus.

Työsuhteen irtisanominen – toimitusaika

Tyypillisesti työsuhdejuristimme tuottaa palvelun keskimäärin noin viikossa toimeksiannon solmimisesta. Tarvittaessa työsuhteen irtisanominen voidaan toteuttaa nopeassakin, muutaman päivän, aikataulussa.

Työsuhteen irtisanominen – hinta

Työsuhteen irtisanominen konsultaatiopalvelun hinta muodostuu ajankäytöstä johtuvasta veloituksesta. Työsuhteen purkusopimuksen laatiminen syntyy konsultaation päätteeksi.

Tässä tyypillisiä hintoja (alv 0 %) palveluille:

 • Työsuhteen irtisanominen -konsultaatio: 500,00 – 1 500,00 euroa
 • Työsuhteen purkusopimuksen laatiminen:  1 000,00 – 2 000,00 euroa

Asiakkaidemme toimeksiannot hoidetaan nopeasti, selkeästi ja tehokkaasti.

Luotettava valinta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Työsuhteen irtisanominen

Työsuhteen irtisanominen on merkittävä päätös, joka voi vaikuttaa sekä työntekijän että työnantajan tulevaisuuteen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Suomessa irtisanomiseen liittyy tiukat muoto- ja perustesäännökset, jotka on määritelty työlainsäädännössä, työehtosopimuksissa ja työsopimuksessa. Siitä, että työsuhteen irtisanominen täyttää lain määräykset, vastaa työnantaja. Jos asia jatkuu myöhemmin työsuhderiitana, jossa työntekijä esittää kyseessä olevan työsuhteen laiton irtisanominen, on näyttötaakka vahvasti työantajalla.

Työsuhteen irtisanomisen syyt voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: henkilökohtaisiin syihin sekä taloudellisiin tai tuotannollisiin syihin.

Henkilökohtaiset syyt liittyvät tyypillisesti työntekijän toimintaan tai kykyyn suorittaa työtehtäviään. Esimerkkejä ovat työtehtävien laiminlyönti, sopimaton käytös tai työkyvyn puute. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että pelkät väitteet eivät riitä irtisanomiseen; työnantajan on pystyttävä osoittamaan, että irtisanomiselle on perusteltu syy. Syy ei myöskään saa olla syrjivä tai epäasiallinen.

Taloudelliset ja tuotannolliset syyt liittyvät organisaation toimintaan eikä yksittäisen työntekijän toimintaan. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, työnantaja voi harkita irtisanomista. Tässä tilanteessa työnantajan on ensin pyrittävä järjestämään työntekijälle muuta työtä tai koulutusta.

Työsuhteen irtisanominen voi olla perusteltua myös niin, että työsuhteen irtisanomisen perusteena ovat henkilökohtaiset syyt ja samalla myös taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Työntekijän irtisanomisen syyt eivät saa kuitenkaan sekoittua.

Koeaikapurku on erityistapaus, joka sallii molempien osapuolten purkaa työsopimuksen koeaikana ilman irtisanomisaikaa tai erityistä syytä.

On myös mahdollista purkaa työsopimus välittömästi vakavissa tapauksissa, kuten työsopimuksen rikkomisessa. Tämä vaatii kuitenkin erittäin painavat perusteet. Työsuhteen purku edellyttää aina nopeaa reagointia työnantajalta. Nopea yhteys työsuhdejuristiimme on tällöin tarpeen.

Irtisanomiseen liittyy useita menettelyllisiä vaatimuksia. Työnantajan on esimerkiksi kuultava työntekijää ennen irtisanomispäätöksen tekemistä ja noudatettava sovittua tai lakisääteistä irtisanomisaikaa.

Lopuksi on tärkeää huomata, että irtisanomisen laillisuus voi olla monimutkainen kysymys. Molemmilla osapuolilla on oikeus saada oikeudellista neuvontaa ja tarvittaessa viedä asia oikeuteen. Työsuhderiita on usein seurausta huonosti hoidetusta työsuhteen irtisanomista ja päättämisestä.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen eroaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisesta monin tavoin. Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen ennen määräajan päättymistä on mahdollista vain, jos sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu irtisanomismahdollisuudesta ja -ehdoista. Ilman tällaista ehtoa määräaikaista sopimusta ei voi yleensä irtisanoa kesken sopimuskauden.

Kun harkitset määräaikaisen työsopimuksen irtisanomista, on tärkeää ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

 1. Irtisanomisaika: Jos määräaikaisessa työsopimuksessa on sovittu irtisanomismahdollisuudesta, tulee irtisanomisajasta olla maininta sopimuksessa. Ellei aikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan työlainsäädännön mukaisia irtisanomisaikoja.
 2. Irtisanomisen syy: Vaikka määräaikaisessa sopimuksessa olisi irtisanomisehto, irtisanomisen on perustuttava lailliseen syyhyn kuten työntekijän vakavaan rikkomukseen tai laiminlyöntiin.
 3. Korvausvelvollisuus: Jos työnantaja irtisanoo määräaikaisen työsopimuksen ilman laillista perustetta tai ennen sopimuskauden päättymistä ilman irtisanomisehtoa, työntekijällä voi olla oikeus saada korvausta sopimuskauden loppuun asti.
 4. Kuulemisvelvollisuus: Ennen irtisanomispäätöksen tekemistä työnantajan on kuultava työntekijää, jos irtisanomisen syy liittyy työntekijän henkilöön. Kuuleminen kannattaa tehdä todistajan läsnä ollessa ja dokumentoida. Työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa työntekijän kuulemisessa.
 5. Työllistämisvelvollisuus: Jos työnantaja irtisanoo määräaikaisen työsopimuksen taloudellisin tai tuotannollisin perustein, tulee työnantajan tarjota työntekijälle muuta sopivaa työtä, mikäli sellaista on tarjolla.
 6. Neuvotteluvelvollisuus: Suuremmissa yrityksissä, joissa on vähintään 20 työntekijää, on noudatettava yt-menettelyä (yhteistoimintalaki) ennen määräaikaisten työsopimusten irtisanomista.
 7. Tiedottaminen: Työntekijälle on annettava kirjallinen selvitys irtisanomisen syistä ja hänen oikeuksistaan esimerkiksi työttömyysturvaan liittyen.

Työntekijän irtisanominen – työntekijän näkökulma

Työntekijän irtisanominen tulee työntekijälle usein yllätyksenä.

 1. Työntekijän irtisanomisen syy: Työnantajan on perusteltava irtisanominen. Irtisanomisen syy voi olla henkilökohtainen tai tuotannollinen ja taloudellinen.
 2. Irtisanomisaika: Työsopimuslaissa on määritelty vähimmäisirtisanomisajat, jotka riippuvat työsuhteen kestosta. Työntekijän on hyvä tarkistaa oma irtisanomisaikansa työsopimuksestaan.
 3. Työttömyysturva: Irtisanomisen jälkeen työntekijällä on oikeus hakea työttömyyspäivärahaa.
 4. Lomakorvaus: Jos työntekijällä on käyttämättömiä lomapäiviä jäljellä, hänellä on oikeus saada niistä lomakorvaus.
 5. Todistus työsuhteesta: Työntekijällä on oikeus saada työnantajaltaan kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävistä.
 6. Mahdollinen irtisanomiskorvaus: Joissakin tapauksissa työntekijällä voi olla oikeus irtisanomiskorvaukseen, erityisesti jos irtisanominen johtuu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työsuhde voidaan päättää sopimalla eli laatimalla päättösopimus eli sopimus työsuhteen päättämisestä.
 7. Terveys ja hyvinvointi: Irtisanominen voi olla henkisesti kuormittavaa. On tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja tarvittaessa hakea tukea esimerkiksi työterveyshuollosta.
 8. Tarkista oikeutesi: Jos epäilet, että irtisanominen ei ole tapahtunut laillisesti, tai sopimus työsuhteen päättämisestä epäilyttää, kannattaa ottaa yhteyttä työsuhdejuristiimme. Työntekijän irtisanominen on tilanne, jossa työsuhdejuristi jo lyhyelläkin konsultaatiolla työsuhteen irtisanomisesta voi auttaa työntekijää turvaamaan työntekijän oikeudet.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.