Asunnon / huoneiston haltuunotto

Kiinteistölakimiespalvelut yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille

Asunnon / huoneiston haltuunotto -palvelu

Huoneiston haltuunotossa kannattaa käyttää apuna kiinteistölakimiestämme, koska virheellisillä perusteilla tai puutteellisilla asiakirjoilla tehty asunnon haltuunotto saattaa tulla taloyhtiölle kalliiksi.

Asunnon haltuunotto palvelu – sisältö

Kiinteistölakimiehemme varmistaa, että asunnon haltuunottoprosessissa toimitaan oikein ja perusteet osakehuoneiston haltuunotolle ovat olemassa.

Palvelun sisältö voi koostua kaikista tai joistain näistä:

 • Tilanneanalyysi
 • Varoituksen antaminen
 • Haltuunoton toteutus

Lisäpalveluina haltuunoton yhteydessä voidaan toteuttaa:

Asunnon haltuunotto palvelu – hinta

Palvelu on kiinteähintainen, se voidaan tuottaa kaikille taloyhtiöille paikkakunnasta riippumatta edullisesti. Hoidamme haltuunoton prosessin ja lakikonsultaation etäpalveluna.

Asunnon haltuunotto -palvelumme kustannukset (alv 0 %) koostuvat seuraavista eristä:

 • palvelupalkkiomme 1350,00 euroa
 • viranomaismaksut
 • ulosottomiehen palkkiot

Huomaa, että taloyhtiön kannalta asunnon haltuunotto on kustannusneutraali, sillä tyypillisesti kaikki asunnon haltuunoton kulut maksaa lopulta haltuunotettavan asunnon omistaja.

 

Asunnon haltuunotto -palveluna

Hinta

1350,00 + alv
Lisäksi mahdolliset viranomaispalkkiot ja ulosoton kulut

Taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden tukena

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Asunnon haltuunotto -palveluna

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme ovatko edellytykset täyttyneet ja vastaanotamme asiakirjamateriaalin
  • Konsultaatio aiheesta
 • 2

  Varoituksen antaminen

  • Laadimme varoituksen
  • Toimitamme varoituksen todisteellisesti tiedoksi osakkaalle ja mahdolliselle vuokralaiselle
  • Taloyhtiö yksilöi vastaanottajat ja hankkii yhteystiedot
  • Palvelupalkkiot tähän saakka 600,00 e + alv
  • Jos joudutaan käyttämään haastemiestä, kulut lisätään
 • 3

  Asunnon haltuunottovaihe

  • Yhtiökokousmateriaalin laatimisessa avustaminen
  • Yhtiökokouksen haltuunottoa koskevaan vaiheeseen osallistuminen
  • Yhtiökokouspyötäkirjan laatimisessa avustaminen
  • Haltuunottoa koskevien asiakirjojen toimittaminen todisteellisesti osakkaalle ja mahdolliselle vuokralaiselle
  • Haltuunottovaiheen kustannus 750,00 e + alv
  • Jos joudutaan käyttämään haastemiestä, kulut lisätään

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Asunnon / huoneiston haltuunotto

Mitä tarkoitetaan asunnon haltuunotolla?

Asunnon haltuunotto on viimesijainen keino puuttua osakehuoneiston osakkaan tai vuokralaisen taloyhtiölle aiheuttamiin ongelmiin. Asunnon haltuunotto voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos osakkaalla on merkittävästi vastikemaksuja maksamatta tai osakehuoneistoa hoidetaan huonosti. Asunnon haltuunotto tarkoittaa sitä, että taloyhtiö ottaa huoneiston haltuunsa ja vuokraa sen eteenpäin. Vuokratuloilla katetaan haltuunotosta aiheutuneita kuluja (ml. juristin kulut) ja aiheutuneita vahinkoja.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi tietyin edellytyksin päättää osakkaan omistaman huoneiston ottamisesta asunto-osakeyhtiön hallintaan. Haltuunotto tehdään määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi. Hyväksyttäviä syitä asunnon haltuunotolle ovat esimerkiksi vastikemaksujen maksamatta jättäminen, huoneiston huono hoito tai naapureita häiritsevän elämän viettäminen asunnossa. Haltuun otettu huoneisto vuokrataan eteenpäin, ja vuokratuloilla katetaan asunnon haltuunoton kuluja ja osakkeenomistajan aiheuttamia vahinkoja.

Huoneiston ottaminen taloyhtiön haltuun on viimesijainen keino puuttua ongelmiin, eikä se ole laillinen keino silloin, kun rikkomus on vain vähäinen. Ennen asunnon haltuunottoa osakkeenomistajalle ja mahdolliselle vuokralaiselle on annettava kirjallinen varoitus.

Millä perusteilla huoneiston haltuunotto on mahdollinen?

Sekä osakkeenomistajan että vuokralaisen käytös voi oikeuttaa huoneiston haltuunottoon. Asunnon haltuunotto ei ole sallittua mistä tahansa syystä, vaan laissa luetellaan sille seuraavat vaihtoehtoiset perusteet.

 • Osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta.
 • Asunnon haltuunotto on mahdollinen myös, jos osakkeenomistajalle on jo annettu varoitus huoneiston haltuunotosta ja rikkomukset ovat varoituksen johdosta lakanneet, mutta osakkeenomistaja kieltäytyy maksamasta varoituksen antamisesta syntyneitä kuluja.
 • Osakkeenomistaja tai vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti, ja siitä aiheutuu haittaa muille osakkeenomistajille tai taloyhtiölle.
 • Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on yhtiöjärjestyksessä määrätty tai mihin se muuten on tarkoitettu.
 • Huoneistossa eletään muita häiritsevästi. Häirinnän on oltava merkittävää ja jatkuvaa, jotta asunnon haltuunotto on perusteltu. Juristin apu voi olla tarpeen rajanvedossa, sillä yhden naapurin häiriönä kokema käytös ei aina haittaa toista. Häirinnästä on myös hyvä kerätä todisteita.
 • Osakkeenomistaja tai muu asukas ei noudata, mitä järjestyksen ylläpitämiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Asunnon haltuunoton vaiheet

1. Varoituksen antaminen

Ennen huoneiston haltuunotosta päättämistä hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus. Jos huoneisto on vuokrattuna, varoitus on toimitettava myös vuokralaiselle. Varoituksen täytyy sisältää perustelut sekä ilmoitus, että huoneisto voidaan tarvittaessa ottaa taloyhtiön haltuun. Varoituksen saava osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan varoituksen kulut. Varoitusta ei saa toimittaa vapaamuotoisesti, vaan se on toimitettava todisteellisesti esimerkiksi haastemiestä käyttäen. Muuten varoitus ei ole lain mukainen.

2. Yhtiökokouksen päätös asunnon haltuunotosta

Joskus varoitus ja uhka haltuunotosta riittää korjaamaan ongelmat vapaaehtoisesti. Jos varoitus ei saa aikaan parannusta, yhtiökokous voi päättää osakehuoneiston ottamisesta taloyhtiön haltuun.

3. Huoneiston vuokraaminen kattaa haltuunoton kuluja

Asunto-osakeyhtiön maksettavaksi kertyy huoneiston haltuunotosta esimerkiksi juristikuluja, yhtiökokouksesta syntyvät kulut sekä varoituksen ja asunnon haltuunottopäätöksen tiedoksianto kulut. Jos huoneisto on otettu haltuun sen huonon hoidon takia, myös korjauskuluja syntyy. Asunto-osakeyhtiö voi kattaa näitä kuluja vuokraamalla asunnon haltuunottoajaksi.

4. Haltuunoton jälkeen hallinnan palauttaminen

Taloyhtiön on haltuunottoajan päätyttyä oma-aloitteisesti palautettava huoneiston hallinta osakkeenomistajalle, ja vuokralaisen vuokrasopimus päättyy määräpäivänä ilman irtisanomisaikaa. Huoneiston hallinnan saa palauttaa omistajalle aikaisemminkin, mutta tällöin on järjestettävä vuokrasuhteen päättäminen ennen asunnon hallinnan palautusta.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.