Jukka Harno

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Olen koulutukseltani OTK ja minulla on myös lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana yleisissä tuomioistuimissa. Työurani alkoi vuonna 2001 verohallinnosta, jossa perehdyin henkilö- ja enemmistöosakkaiden verotukseen. Verohallinnosta urapolkuni on mutkitellut eri etuuksien muutoksenhakulautakuntien ja kuluttajariitalautakunnan kautta sosiaaliturvaan liittyvien lakiasioiden pariin Kansaneläkelaitokseen ja sieltä edelleen kuntasektorille. Kuntasektorilla olen kuntahallinnon oikeudellisten kysymysten ohella vaikuttanut monipuolisesti mm. sopimusjuridisissa ja vahinkojen korvaamiseen liittyvissä asioissa, julkisissa hankinnoissa, valtiontukiasioissa, kilpailuneutraliteettikysymyksissä, oikeudenkäynneissä, rakennus- ja kunnossapitourakoissa sekä kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen vuokrausta koskevissa asioissa.

Vuonna 2022 siirryin yksityiseen asianajotoimistoon, avustaen toimiston asiakkaita monipuolisesti siviili- ja rikosasioissa. Edellisten lisäksi myös työsuhdejuridiikka, asuntokauppariita-asiat sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat ovat kuuluneet toimenkuvaani.

Olen toiminut myös pienimuotoisesti toiminimiyrittäjänä, joten yritystoiminta ja sen oikeudelliset kysymykset ovat tulleet henkilökohtaisestikin tutuksi. Liiketoiminta ja sen ymmärtäminen syventyivät aikanaan myös opiskellessani kauppatieteitä ja työskentelemällä opiskeluaikana yrityksen taloushallinnon parissa.

Olen avustanut asiakkaitani rikos- ja siviiliasioissa käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja valituslupa-asioissa korkeimmassa oikeudessa. Näiden lisäksi olen toiminut myös hallinto-oikeusprosessissa ja hankintajuridisissa asioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Yhtä tärkeää kuin juridinen osaaminen on kyky kuunnella asiakasta ja ymmärtää hänen tarpeensa. Asiasta riippumatta pyrin aina asiakkaan tarpeet tyydyttävään ja hänen etujensa mukaiseen ratkaisuun. Aina asiakkaan etujen mukaista ei ole kuluttaa resursseja pitkään ja uuvuttavaan tuomioistuinprosessiin, vaan usein asiakkaan etujen mukainen lopputulos saavutetaan välimiesmenettelyssä, tuomioistuinsovittelussa tai neuvotteluissa vastapuolen kanssa. Kokemukseni asioiden sovinnollisesta ratkaisemisesta antaa asiakkaalle vahvaa lisäarvoa. Erityisosaamisalueisiini kuuluu mm. UNCITRAL Commercial Arbitration Rules sekä prosessin käytännön tuntemus.

Vapaa-ajalla minuun voi törmätä niin sieni- tai marjametsällä kuin saaristossa veneilemässäkin. Sen, minkä ulkoilulta ja jälkikasvun perään katsomiselta jää aikaa, käytän vanhan talon peruskorjaukseen. Korjausrakentamisen toteuttaminen omin käsin on rentouttavaa ja kädet savessa arjen kiireet unohtuvat. Lisäksi se antaa myös hyvät eväät ymmärtää rakentamiseen liittyviä haasteita ja riskejä silloin, kun rakentaminen ei noudata hyvää rakentamistapaa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.