Voiko yrityssaneeraus pelastaa koronasta kärsivän yrityksen?

Yrityssaneeraus ja korona-aika

Käsittelen tässä blogissani yrityssaneerausta ja koronaa sen laukaisevana tekijänä. Koronavirus ja sen seuraukset vaikuttavat vääjäämättä yritysten talouteen: tehtyjä tilauksia perutaan, olemassa olevia sopimuksia puretaan tai niiden allekirjoittamista siirretään. Myös kuluttajat tekevät koko ajan valintoja, ostaako vai ei ja jos, niin mistä. Taloudellinen toimeliaisuus vähenee ainakin tilapäisesti, ja vakavaraisemmat yritykset kestävät edellä mainitun paremmin kuin toiset heikommassa tilanteessa olevat.

Kun tilanne menee yrityksen kannalta riittävän pahaksi, joudutaan miettimään vakavasti, onko yrityksellä selviämisen edellytyksiä. Kun tätä mietitään, on olemassa karkeasti kolme vaihtoehtoa:

  1. Yritys selviää – sopeuttamalla menoja tuloihin ja ulkopuolisen lisärahoituksen turvin.
  2. Vapaaehtoinen konkurssi – yritys ei selviä, vaikka mitä tehdään.
  3. Yrityssaneeraus – yritys voi selvitä, mutta toimintojen sopeuttamiseen tarvitaan aikaa ja velkojien vastaantuloa.

Mitä yrityssaneeraus käytännössä tarkoittaa?

Yrityssaneeraus on käräjäoikeuden päätöksellä aloitettava menettely, jonka tarkoituksena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen elinkelpoinen liiketoiminta ja saada aikaan velkajärjestely niin korona-aikana kuin sen ulkopuolella. Käräjäoikeus määrää menettelyä varten selvittäjän, joka on yleensä kokenut lakimies. Selvittäjän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu saneerausohjelman laatiminen. Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos yritys on maksukyvytön tai jos yritystä uhkaa maksukyvyttömyys.

Missä tilanteissa yrityssaneeraus voi olla oikea vaihtoehto koronan seurauksista kärsivälle yritykselle?

Yrityssaneeraus voi soveltua tilanteeseen silloin, kun yrityksen maksuvaikeudet ovat seurausta yksittäisestä ulkoisesta tapahtumasta. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa yrityksen merkittävä sopimuskumppani jättää koronan vuoksi ison saatavan maksamatta. Seurauksena tästä syntyy merkittävä luottotappio tai maksuviivästys, joka ajaa yrityksen maksuvaikeuksiin. Maksuvaikeudet voivat johtua myös siitä, että esimerkiksi ravintolan asiakkaat äänestävät jaloillaan koronan aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. Näissä tilanteissa yrityksen liiketoiminta on lähtökohtaisesti kannattavaa ja terveellä pohjalla, kunnes täysin ennalta arvaamaton tapahtuma aiheuttaa yhtiön maksuvaikeudet. Tällöin yrityssaneeraus ja siihen sisältyvä velkajärjestely yhdessä muiden keinojen kanssa voi olla toimiva keino pelastaa yrityksen sinänsä terve liiketoiminta.

Tämän blogin kirjoitushetkellä koronatilanne pahenee Suomessakin koko ajan. Yritysten tasolla liiketoiminta vähintään vaikeutuu, kun kuluttajat, asiakkaat eli me ihmiset muutamme käyttäytymistämme ja ajatteluamme koronasta ja sen vaikutuksista. Kukaan ei tiedä varmuudella, miten tilanne kehittyy, mitä vielä tapahtuu ja milloin tämä epidemia päättyy. Konkurssit todennäköisesti lisääntyvät, mutta toivottavasti elinkelpoiset yritykset saadaan pidettyä hengissä yli tämän kriisin mm. yrityssaneerauksen avulla.

Asiantuntijamme ovat ajan tasalla tässäkin poikkeuksellisessa tilanteessa. Palvelemme PK -yrityksiä 30 vuoden kokemuksella kaikissa juridisissa kysymyksissä. Olemme nähneet hyviä ja huonoja aikoja ja tottuneet auttamaan asiakkaitamme vaikeiden aikojen yli. Olemme laatineet myös yrityssaneeraushakemuksia ja toimineet käräjäoikeuden määräämänä selvittäjänä lukuisissa yrityssaneeraustapauksissa.

Mikäli yrityksenne joutuu koronan takia taloudellisiin vaikeuksiin, ottakaa meihin yhteyttä ajoissa. Kokemukseni perusteella voin sanoa, että selviämismahdollisuudet paranevat merkittävästi, jos yrityssaneeraushakemus laitetaan vireille ajoissa.

Timo Heikkilä

30 vuotta lakimiehenä – 27 vuotta yrittäjänä

010 2899 411
timo.heikkila@heikkilaco.fi

Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co Oy

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.