oikeusrekisterikeskus

Korvausten maksu WinCapita-asiassa

Korvausten maksu WinCapita-asiassa Oikeusrekisterikeskus on tarkentanut WinCapitaan liittyvien vahingonkorvaushakemusten käsittelyaikataulua. Oikeusrekisterikeskuksen tavoitteena on tehdä lopulliset…