Riskit hallintaan oikeusturvavakuutuksella

Riskit hallintaan oikeusturvavakuutuksella

Uuden yrittäjän kannattaa heti ensitöikseen huolehtia oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvavakuutus voi monessa tilanteessa pelastaa yrityksen suurilta ylimääräisiltä kustannuksilta. Yrityksen sisällä tai muiden toimijoiden kanssa erimielisyyksiä voi syntyä esimerkiksi työsuhdeasioista tai sopimusten tulkinnasta. Kun erimielisyydet menevät niin pitkälle, että on tarpeellista ottaa yhteyttä juristiin, oikeusturvavakuutuksen on tärkeää olla kunnossa.

Oikeusturvavakuutus korvaa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä käytyjen riitojen välttämättömät ja kohtuulliset asiamieskulut. Ilman oikeusturvavakuutusta yrittäjä voi pahimmassa tapauksessa joutua korvaamaan oikeusprosessista aiheutuvat sekä omat että vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Oikeusturvavakuutuksen muistilista yrittäjälle

 1. Huolehdi, että oikeusturvavakuutus on voimassa ennen kuin yritys allekirjoittaa sopimuksia. Oikeusturvavakuutus kattaa ainoastaan vakuutuksen ottamisen jälkeen tehtyjen sopimusten riitaisuuksia.
 2. Älä lykkää vakuutuksen ottamista. Vakuutusta ei voi ottaa vasta siinä vaiheessa, kun vastapuoli on lähettänyt vaatimuksia tai haasteen. Sellaisessa tilanteessa vakuutus ei todennäköisesti korvaa oikeudenkäyntikuluja.
 3. Tarkista ajoittain, että vakuutus kattaa yrityksen liikevaihdon. Yrityksen kasvaessa riskit kasvavat, jolloin myös vakuutusturvan tarve nousee. Jos liikevaihto on määritelty liian matalaksi, vakuutuskorvaus jää myös alhaiseksi.
 4. Oikeusturvavakuutus kattaa yleisesti vain yrityksen tavanomaisessa toiminnassa syntyvien riita- ja oikeusprosessien kuluja. Jos riita on syntynyt yrityksen toimintaan kuulumattomasta asiasta, vakuutus ei mahdollisesti korvaa kuluja.
 5. Tarkista, että vakuutuksen sisältö on yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi immateriaalioikeuksiin liittyvät riidat eivät välttämättä sisälly vakuutukseen.
 6. Mikäli yrityksellä on myös kansainvälistä toimintaa, tarkista, että vakuutus korvaa myös ulkomailla.
 7. Vertaile vakuutuksia. Vakuutusehdoissa on selkeitä eroja korvattavissa vahingoissa, omavastuussa ja vakuutuksen kattavuudessa.
 8. Mitä vakuutus ei korvaa?
 • Vakuutus ei yleensä korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tämä on kuitenkin jossain vakuutuksissa mahdollista.
 • Vakuutus ei korvaa yrittäjän ansionmenetystä tai muuta lisätyötä, mitkä ovat aiheutuneet oikeusprosessin myötä.
 • Oikeudenkäyntikuluja silloin, kun virallinen syyttäjä on käynnistänyt tuomioistuinkäsittelyn yrittäjää tai yritystä vastaan.
 • Erikoistuomioistuimen, kuten työtuomioistuimen tai markkinaoikeuden käsittelyn oikeudenkäyntikuluja.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.