Remontin tekijän vastuu

Remontin tekijän vastuu

Onko sinunkin kotisi saanut uutta ilmettä viimeisen puolentoista vuoden aikana? Vai haaveiletko edelleen kylpyhuoneen uusista kaakeleista ja olohuoneen lattian päivittämisestä? Korona-aikana monet ovat intoutuneet uudistamaan kotiaan viihtyisämmäksi ja esimerkiksi monien rakennustarvikkeita myyvien liikkeiden hyllyt ovat huutaneet tyhjyyttään.

Kun palkkaat ammattilaisen tekemään remontin, on hyvä muistaa muutama tärkeä seikka ennen remontin aloittamista.

Muistilista remontin tekijän valitsemiseksi

Ennen kuin valitset itsellesi sopivan remontin tekijän varmista seuraavat:

1. remontin tekijä kuuluu ALV-rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin
2. remontin tekijällä ei ole verovelkaa ja
3. remontin tekijällä on voimassa oleva vastuuvakuutus.

Näiden jälkeen on todennäköisempää päästä hyvään, molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

Huomaa, että mikäli remontin tekijä kuuluu ennakkoperintärekisteriin, olet oikeutettu hakemaan kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennyksen saa vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja parannustöistä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden remontointi, omakotitalon kellaritilojen ja saunan remontointi, omakotitalon sähkö-, putki- ja kaapelityöt, ulkorakennuksen maalaus ja turvalukon asennus (tarkemman listauksen löydät Verohallinnon sivuilta).

Tee kirjallinen sopimus remontin tekijän kanssa

Aina remontti ei kuitenkaan suju niin kuin etukäteen on ajateltu. Jälkikäteen voi tulla erimielisyyksiä remontin tekijän ja remontin teettäjän välillä, tai jokin remontoitu asia ei olekaan sitä mitä sen pitäisi olla. Välttääksesi mahdolliset erimielisyydet, on tärkeää laatia kirjallinen sopimus ennen remontin aloittamista. Yksi yleisimmistä syistä remonteista aiheutuviin ongelmiin on juuri kirjallisen sopimuksen puutteellisuus tai sen puuttuminen kokonaan.

Sopimuksessa kannattaa yksilöidä ainakin seuraavat seikat:
• remontin sisältö
• hinta ja laskutusperusteet
• mitä materiaaleja käytetään ja kuka vastaa niiden hankkimisesta
• aloitus- ja valmistumisaika
• seuraukset, mikäli remontti viivästyy
• mahdolliset aliurakoitsijat ja takuusitoumus.

Sopimuksen yksityiskohdat kannattaa laatia huolellisesti ja liitteeksi kannattaa ottaa myös alan yleiset sopimusehdot. Mikäli remontin arvo jää alle 10.000,00 euron (sisältäen alv), sovellettavat yleiset sopimusehdot ovat REYS-8 1995. Mikäli remontin arvo puolestaan nousee yli 10.000,00 euron (sisältäen alv), sovellettavat yleiset sopimusehdot ovat RYS-9 1998. Ehtojen soveltamisesta pitää mainita itse sopimuksessa erikseen, muutoin niitä ei sovelleta.

Mikäli sopimusehdot syystä tai toisesta jäävät sopimuksessa mainitsematta, kuluttajansuojalaki antaa turvaa kuluttajalle kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan, eli remonttitapauksessa remontin tekijän, välisissä toimeksiannoissa. On myös hyvä muistaa, että sopimuksella ei voi esimerkiksi rajata remontin tekijän vastuuta mahdollisen virheen osalta.

Remontin tekijän virheestä ilmoittaminen ja reklamaation tekeminen

Vaikka remontti sujuisikin ennalta sovitun mukaisesti, on mahdollista, että myöhemmin havaitaan jokin virhe. Virheen havaitsemisen jälkeen on tärkeää olla välittömästi yhteydessä remontin tekijään. Remontin tekijä vastaa tekemästään virheestä, vaikka se ilmenisi vasta vähän myöhemminkin. Pääsääntöisesti remontin teettäjän on ilmoitettava remontin tekijälle havaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus eli reklamaatio voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Reklamaatio on aina syytä tehdä kirjallisesti, jotta se on todistettavasti tehty. Reklamaatiossa on hyvä ilmoittaa myös siitä, miten toivotaan, että virhe korjataan.

Remontin on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa etukäteen sovitun. Remontti on lisäksi suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon remontin teettäjän edut. Mikäli tehty remontti poikkeaa siitä, mitä voidaan katsoa sovitun, siinä on virhe. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa olet tilannut kylpyhuoneen remontin ammattimaiselta urakoitsijalta ja remontin valmistuttua käykin ilmi, että seinistä puuttuu vedeneristys. Palvelussa on tällöin virhe.

Remontin teettäjän oikeuksista ja remontin tekijän vastuista virhetilanteessa

Virhetilanteessa remontin teettäjä:

1. voi vaatia, että remontin tekijä korjaa virheen
2. voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, mikäli virheen korjaaminen ei tule kysymykseen tai
3. voi vaatia kaupan purkamista, mikäli virhe on olennainen

Lisäksi teettäjän kannattaa huomioida, että

1. virheen korjaamisesta ei saa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia remontin teettäjälle
2. virheen johdosta on mahdollista vaatia myös vahingonkorvausta sellaisista kuluista, joita aiheutuu virheen johdosta; sekä
3. mikäli virhe on aiheutunut remontin tekijän huolimattomuudesta, on remontin teettäjällä oikeus vaatia myös virheen välilliset kulut.

Remontin teettäjä voi myös kieltäytyä virheen korjaamisesta, mikäli se aiheuttaisi olennaista haittaa, arvon alenemista tai vaaraa siitä, että aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on jokin muu erityinen syy. Myös remontin tekijä voi kieltäytyä virheen korjaamisesta, mikäli virheen oikaiseminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia ja kohtuutonta haittaa. Tällöin virheen korjaaminen hyvitetään remontin tilaajalle hinnanalennuksena.

Remontin tekijän vastuu virheestä

Remontin tekijä on remontin tilaajaan nähden tuottamusperusteisessa vastuussa urakkasuorituksen virheellisyydestä. Remontin tekijän on siis joko korjattava virhe mutta, mikäli tämä ei syystä tai toisesta ole mahdollista, remontin tekijän tulee korvata tilaajalle virheen korjaamisesta aiheutuvat kulut, mikäli virhe on aiheutunut huolimattomuuden tai tahallisuuden johdosta.

Vahingonkorvausvastuun syntyminen puolestaan edellyttää vahingon syntymistä, tuottamuksellisuutta ja syy-yhteyttä tuottamuksellisen teon ja aiheutuneen vahingon välillä. Remontin tekijän korvausvastuu remontin teettäjälle määräytyy sopimusperusteisen vastuun perusteella. On hyvä muistaa, että remontin tekijä vastaa myös aliurakoitsijansa aiheuttamasta vahingosta.

Remontin tekijän vastuu on enintään 10 vuotta

Remontin tekijän virhevastuu ei ole kuitenkaan ikuinen. Mikäli muuta ei ole sovittu, laki velan vanhentumisesta säätää vastuuajalle enimmäispituuden, joka on 10 vuotta. Vastuun kestoa on mahdollista lyhentää esimerkiksi sopimuksin.

Ennakoi, ennaltaehkäise ja ota yhteyttä

Mikäli tarvitset apua esimerkiksi kirjallisen sopimuksen laatimisessa, reklamaation tekemisessä tai vaikka konsultaatiota vastuuperusteen muodostumisesta, kannattaa kääntyä hyvissä ajoin juristin puoleen. Oikein laadittu sopimus tai reklamaatio ennaltaehkäisee ja auttaa selvittämään mahdollisia tulevia erimielisyyksiä osapuolten välillä.

Palvelun ostamiseksi, ota yhteyttä sähköpostilla jani.karlsson@heikkilaco.fi, soittamalla 010 289 9407 tai lähettämällä alla oleva yhteyslomake.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.