Konkurssipesän pesänhoitajana toimiminen

Yrityssaneeraushakemukset ja konkurssihakemukset maksuvaikeuksissa oleville yrityksille

Konkurssipesän pesänhoitajana toimiminen

Tuomioistuin valitsee konkurssipesän pesänhoitajan huolehtimaan konkurssiin asetetun yrityksen varoista ja konkurssipesän hoitamisesta. Pesänhoitajan on oltava riippumato sekä velalliseen että velkojiin nähden ja hänellä tulee olla tarvittava pätevyys, osaaminen sekä kokemus kyseisessä tehtävässä.

Konkurssipesän pesänhoitajana toimiminen

Toimistomme palveluihin kuuluu konkurssipesän pesänhoitajan toimiminen.

Konkurssipesän pesänhoitajana toimimisen kustannukset

Konkurssipesän pesänhoitajan kustannukset korvataan konkurssipesän varoista. Jos konkurssipesä on varaton, pesänhoitaja saa palkkionsa valtiolta.

Konkurssimenettelyn vaiheet

Katso konkurssimenettelyn kaikki vaiheet ja lisätietoa täältä.

Kokemusta konkurssipesien pesänhoidosta jo 30 vuotta

Pyydä suostumus pesänhoitajaksi

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Teemme myös konkurssihakemuksia

Konkurssihakemuksen laatiminen

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Konkurssimenettelyn vaiheet

 • 1

  Konkurssihakemus

  • Konkurssihakemus toimitetaan tuomioistumeen
  • Konkurssihakemuksen toimittaa joko yritys itse tai velkoja
 • 2

  Konkurssiin asettaminen

  • Tuomioistuin asettaa yhtiön konkurssiin ja
  • Määrää konkurssipesälle pesänhoitajan
  • Yritys menettää määrämisvallan omaisuuteensa
  • Yrityksen johto/omistaja siirretään sivuun yrityksen päätöksenteosta
 • 3

  Konkurssipesän hoitaminen

  • Päätös liiketoiminnan jatkamisesta
  • Pesäluettelon ja jakoluettelon laatiminen
  • Palkkaturva-asiat
  • Konkurssipesän juoksevien asioiden hoitaminen
  • Yrityksen omaisuuden hoitaminen ja myynti
  • Velkojainkokoukset
 • 4

  Varojen jako

  • Konkurssipesän selvittäminen ja
  • Varojen jako velkojille jakoluettelon perusteella
 • 5

  Konkurssin päättyminen

  • Lopputilityksen laatiminen
  • Tilityksen hyväksyttäminen velkojilla
  • Ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle
  • Konkurssi päättyy

Konkurssipesän hallinto ja pesänhoitajan tehtävät

Pesänhoitajan valitseminen

Kun tuomioistuin on päättänyt asettaa yrityksen konkurssiin, konkurssimenettely käynnistyy. Tässä vaiheessa yrityksen määräysvalta omaisuuteensa päättyy, ja se siirtyy konkurssipesälle.

Konkurssiin asettamisen yhteydessä tuomioistuin nimittää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesää. On tärkeää, että pesänhoitaja on sekä velallisyrityksen että sen velkojien suhteen riippumaton ja pätevä. Yleensä pesänhoitajiksi valitaan konkurssiasioihin perehtynyt juristi.

Ennen pesänhoitajan määräämistä tuomioistuin antaa suurimmille velkojille mahdollisuuden lausuman antamiseen.

Pesänhoitajan asema

Pesänhoitaja edustaa virallisesti konkurssipesää. Hänen vastuullaan on mm. velallisen omaisuuden hoito ja realisointi. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi pesäluettelon laatiminen, saatavien selvittäminen ja jakoluettelon laatiminen. Hän hoitaa konkurssipesän juoksevia asioita ja huolehtii mm. velkojankokouksen pitämisestä.

Konkurssipesässä ylin päätösvalta kuuluu velkojille, jotka tekevät päätöksiä asioista, jotka eivät kuulu pesänhoitajan toimivaltaan. Päätöksiä tehdään useimmiten velkojainkokouksessa, mutta joissakin tilanteissa velkojien mielipide voidaan ottaa huomioon ilman kokousta. Velalliselle tulee aina antaa tilaisuus ilmaista näkemyksensä.

Konkurssilain mukaan velkojat voivat nimetä pesänhoitajalle avustajaksi Velkojatoimikunnan, joka voi neuvoa ja valvoa pesänhoitajan toimia. Toimikunnan tehtävät voivat vaihdella velkojainkokouksen päätösten mukaan.

Konkurssipesän varojen jakaminen

Kun kaikki pesän omaisuus realisoitu ja varat on selvitetty, ne jaetaan velkojille pesänhoitajan laatiman jakoluettelon mukaisesti. Jakoluettelo sisältää esityksen varojen jakamisesta ja määrittää, kuinka paljon kullekin velkojalle maksetaan. Varat jaetaan suhteellisen jakoperiaatteen mukaan. Joissakin tilanteissa pieniä jako-osuuksia voidaan maksaa jo konkurssin alussa.

Lopputilitys ja konkurssin päättyminen

Kun konkurssipesän kaikki omaisuus on realisoitu ja varat selvitetty, pesänhoitaja laatii lopputilityksen. Siinä esitellään pesän taloudellinen tilanne, tulot ja menot, sekä pesänhoitajan palkkio ja kulut. Lopputilityksessä kerrotaan myös, jos joku asia on vielä kesken. Pesänhoitaja allekirjoittaa lopputilityksen, ja se hyväksytään velkojainkokouksessa. Kun lopputilitys on hyväksytty, pesänhoitaja tekee ilmoituksen Oikeusrekisterikeskukselle ja konkurssi päättyy.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.