Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimus helpottamaan yhteisomistajuutta

Hallinnanjakosopimus

Mikä on hallinnanjakosopimus? Se tehdään kiinteistön (esim. tontti, paritalo, rivitalo, mökki) yhteisomistajien välillä, ja sen avulla voidaan sopia kiinteistön käyttöoikeuksista omistajien kesken. Hallinnanjakosopimuksella selkiytetään, millaiset oikeudet kullakin yhteisomistajalla on kiinteistöön, ja se voidaan rekisteröidä sitomaan myös sivullisia. Hallinnanjakosopimus mahdollistaa kaikille omistajille vapaamman oikeuden määrätä omasta osuudestaan.

Hallinnanjakosopimus – palvelun sisältö

Tyypillisesti hallinnanjakosopimuksen laatimispalvelu sisältää seuraavaa:

 • kirjalliseen materiaaliin tutustumisen
 • kaksi etäpalaveria (yhteensä enintään 45 min)
 • yhden sopimusvedoksen
 • lopullisen sopimuksen

Hallinnanjakosopimuksen hinta riippuu asian monimutkaisuudesta ja palaverien tai selvitystöiden tarpeesta.

Hallinnanjakosopimus – toimitusaika

Tyypillisesti voimme ryhtyä toimeen noin viikossa toimeksiannon solmimisesta ja saamme sen päätökseen noin viikossa aloittamisesta. Jos halutaan nopeampi toimitusaika, siitä on sovittava erikseen.

Hallinnanjakosopimus – palvelun hinta

Hallinnanjakosopimuksen hinta riippuu aina asian monimutkaisuudesta ja asiakkaan ajankäytöstä. Tyypillisiä hintoja (alv 0 %) ovat:

 • Suppea sopimus, 950,00 – 1 350,00 e
 • Laaja sopimus, 1 350,00 – 2 000,00 e

Suppea sopimus

Hinta alkaen

950 € + alv
Hinta riippuu aina ajankäytöstä ja asian monimutkaisuudesta.

Laaja sopimus

Hinta alkaen

1350 € + alv
Hinta riippuu aina ajankäytöstä ja asian monimutkaisuudesta.

Luotettava valinta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Hallinnanjakosopimuksen laatiminen – tyypillinen tapaus

 • 1

  Tutustuminen

  • Kirjalliseen materiaaliin tutustuminen
  • Asiakkaan toimittama materiaali asiaan liittyen
  • Materiaalia ei aina ole
 • 2

  Palaveri

  • Etäpalaveri tietojen täydentämiseksi
 • 3

  Sopimusvedos

  • Sopimusvedoksen laatiminen
  • Vedoksen lähettäminen asiakkaalle läpikäytäväksi
  • Kirjallisten kommenttien vastaanotto
 • 4

  Viimeistelypalaveri

  • Kommenttien läpikäynti
  • Viimeistelytietojen hankinta
 • 5

  Lopullinen sopimus

  • Lopullisen sopimuksen lähettäminen asiakkaalle

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Hallinnanjakosopimus on hyvä tehdä

Hallinnanjakosopimusta ei ole pakko tehdä yhdellekään yhteisesti omistetulle kiinteistölle, mutta siitä on merkittävä hyöty. Kiinteistöllä voi olla useita omistajia, jotka omistavat kukin määräosan kiinteistöstä. Kaikilla omistajilla on samanlaiset oikeudet käyttää kiinteistöä, eikä kenenkään käyttöoikeus kohdistu yksin mihinkään määriteltyyn osa-alueeseen tai rakennukseen tontilla. Kiinteistöä koskeviin päätöksiin tarvitaan tällaisessa tilanteessa kaikkien yhteisomistajien suostumus, mikä rajoittaa yhteisesti omistetun kiinteistön käyttöä. Ratkaisuna vapaamman käytön mahdollistamiseksi toimii joko kiinteistön jakaminen tai hallinnanjakosopimus.

Yleensä yhdessä omistetun kiinteistön voi jakaa uusiksi kiinteistöiksi eli lohkoa. Aina kaavoitustilanne ei kuitenkaan salli kiinteistön jakamista uusiksi tonteiksi, tai jakamiseen ei saada viranomaisen lupaa. Kiinteistö voi myös jonkin muun syyn vuoksi olla järkevää pitää yhtenäisenä. Tällaisissa tilanteissa hallinnanjakosopimuksella voidaan sopia yhteisesti omistetun kiinteistön käytöstä sen sijaan, että kiinteistön kokoa tai rajoja tarvitsisi alkaa muuttaa.

Hallinnanjakosopimuksen sisältö

Hallinnanjakosopimus on vapaamuotoinen, eli laki ei aseta sen sisällölle mitään vaatimuksia. Siinä voidaan sopia juuri niistä asioista, jotka omistajille ovat tärkeitä. Hallinnanjakosopimuksella voidaan jakaa jokaiselle omistajalle tarkka alue tai rakennuksia, joista he saavat määrätä yksin.

Osapuolet voivat myös sopia, että jotkin rakennukset tai alueet ovat yhteiskäytössä. Kiinteistön omistussuhteet eivät muutu, kun hallinnanjakosopimus tehdään. Hallinnanjakosopimuksen voi myös purkaa, jolloin sen vaikutukset lakkaavat.

Hallinnanjakosopimuksella voidaan jakaa jokaiselle omistajalle tarkka alue tai rakennuksia, joista he saavat määrätä yksin.

Hallinnanjakosopimus tarjoaa turvaa elämäntilanteen muuttuessa

Omistajat saattavat ajatella, että kiinteistön hallinnanjaosta on turhaa tehdä virallista sopimusta, sillä kaikki omistajat ovat sovussa keskenään ja asioista voidaan sopia ilmankin. Hallinnanjakosopimus auttaa kuitenkin varmistamaan, että erimielisyyksiltä vältytään myös tulevaisuudessa. Eteen voi tulla tilanne, jossa joku osaomistajista haluaa luovuttaa oman osuutensa kiinteistöstä. Hallinnanjakosopimus on hyvä olla tehtynä etenkin, jos osuus halutaan myydä. Mahdollinen ostaja jättää todennäköisesti väliin kaupan, jossa ei voida määrittää selkeästi, mikä alue tai mitkä rakennukset kiinteistöltä kuuluvat kauppaan. Hallinnanjakosopimuksen avulla voidaan määrittää selkeästi, mikä alue kiinteistöstä kuuluu myyjälle. Tällöin kiinteistön osuuden myynti eteenpäin sujuu selkeästi ja ilman, että se myöskään vaikuttaa muiden osaomistajien oikeuksiin.

Rekisteröity hallinnanjakosopimus myös suojaa muita osaomistajia yhden osaomistajan velkojilta. Kenenkään omistajan velkoja ei voi vaatia myymään koko kiinteistöä yhden omistajan velan perimiseksi, vaan vain hallinnanjakosopimuksessa osoitettu oikeus voidaan myydä. Ilman hallinnanjakosopimusta koko kiinteistö voidaan myydä, jos yhdeltä osaomistajalta peritään velkaa. Myös tämän vuoksi virallinen hallinnanjakosopimus on hyvä tehdä, vaikka osapuolet olisivat sovussa keskenään.

Hallinnanjakosopimuksen ongelmat

Hallinnanjakosopimuksen sisällölle ei ole mitään muotovaatimuksia. Kiinteistön omistajat saavatkin päättää, millaisista asioista heidän mielestään on tarpeellista sopia. Kiinteistön omistajien kannalta tämä voi olla kuitenkin myös haastava tilanne. He eivät välttämättä ole varmoja, miten heidän tarkoittamansa tilanne saataisiin aikaan sopimuksella. Hallinnanjakosopimuksiin nimittäin törmää usein ensimmäistä kertaa elämässään vasta siinä tilanteessa, kun sellaisen laatimista pohtii tai kun harkitsee ostavansa osan kiinteistöstä, jonka omistajilla on hallinnanjakosopimus valmiina. Miten esimerkiksi menetellään silloin, jos sopimusta halutaan muuttaa? Mitä tapahtuu, jos joku omistajista haluaakin irtisanoutua sopimuksesta tai joutuu luopumaan osuudestaan? Kannattaako sopimus tehdä toistaiseksi voimassaolevana vai määräajaksi? Miten varmistetaan rekisteröinnin lisäksi, että sopimus todella on pätevä myös velkojiin ja tuleviin omistajiin nähden?

Hallinnanjakosopimuksen sitovuus

Hallinnanjakosopimusta tehdessä on syytä varautua myös siihen, että kiinteistön omistajat voivat vaihtua ajan mittaan esimerkiksi kauppojen tai perinnön seurauksena. Hallinnanjakosopimus ei nimittäin sido muita kuin sen alkuperäisiä osapuolia, ellei sitä ole rekisteröity oikein. Siten osapuolet eivät saa millaisella hallinnanjakosopimuksella tahansa suojaa myöskään toistensa velkojilta. Myöskään omistajien perilliset eivät ole sidottuja rekisteröimättömään hallinnanjakosopimukseen vaan voivat vaatia koko kiinteistön myyntiä saadakseen osuutensa perinnöstä. Puutteellisesti tehty hallinnanjakosopimus voikin johtaa täysin samaan lopputulokseen kuin hallinnanjakosopimuksen puuttuminen kokonaan.

Heikkilä & Co hoitaa juridiset toimenpiteet ja prosessit asiantuntevasti ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. Toimenpiteiden edellyttämät juridiset muodollisuudet hoituivat jämptisti. Erityisenä mainintana laskutus on läpinäkyvää ja kohtuullista pienille asiakkaille.

Teppo Fält, As Oy Timpurinhovi

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.