Tietoimitus

Kiinteistölakimiespalvelut yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille

Tietoimitus

Kiinteistölakimiehemme avustavat teitä tietoimituksen tekemisessä.

Tietoimitus – palvelun sisältö

Tietoimituspalvelumme sisältää tyypillisesti jotkut tai kaikki seuraavat toimenpiteet:

 • Asiaan perehtyminen ja konsultaatio
 • Etäpalaverit enintään kaksi ja yhteensä enintään xx minuttia
 • Laaditaan rasitesopimus
 • Tietoimituksen hakeminen ja rasitteen rekisteröinti
 • Tiekunnan perustaminen
 • Tiekunnan rekisteröinti

Tietoimitus – palvelun hinta

Tietoimitusprosessin hoitaminen ja siinä avustaminen – hinta tyypillisesti (alv 0 %):

 • xxxx – xxxx euroa
 • Viranomaismaksut lisätään

Taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden tukena

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Tietoimitus – tyypillinen prosessi

 • 1

  Aloitus

  • Perehtyminen ja konsultaatio
 • 2

  Rasitesopimus

  • Rasitesopimuksen laatiminen
 • 3

  Tietoimitus

  • Tietoimituksen hakeminen
  • Rasitteen rekisteröinti
 • 4

  Tiekunta

  • Mahdollisen tiekunnan perustaminen
  • Tiekunnan rekisteröinti

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Tietoimitus

Tietoimitus

Joskus paras tapa järjestää kulkuyhteys kiinteistölle on tien tekeminen toisen omistaman maan halki. Tietoimitus on tarpeen, kun kiinteistölle kulkemista varten perustetaan käyttöoikeus toisen maalla kulkevaan tiehen eli tieoikeus. Tietoimitusta tarvitaan myös, kun olemassa olevaa tieoikeutta muutetaan. Toisen maalla olevasta tiestä, johon muulla kuin kiinteistön omistajalla on käyttöoikeus, käytetään myös nimitystä rasitustie.

Tietoimitusta haetaan maanmittauslaitokselta. Tietoimitus on ainoa keino sopia rasitetien tekemisestä ja käyttämisestä pysyvästi ja siten, että sovittu sitoo myös kiinteistöjen tulevia omistajia. Siten tietoimitus auttaa varmistamaan, että oikeus rasitetiehen säilyy, ja suojaa erimielisyyksiltä etenkin olosuhteiden muuttuessa ja omistajanvaihdostilanteissa.

Mikä on tietoimitus?

Tietoimituksessa perustetaan rasitetie

Tietoimituksen tarkoituksena on rasitetieoikeuden perustaminen tai muuttaminen. Rasitetieoikeus on perustettava silloin, kun kulkua kiinteistölle ei voida järjestää muulla tavoin kuin toisen omistaman maan halki. Rasitetieoikeus on tietoimituksessa pyrittävä sijoittamaan niin, että se on yhtäältä mahdollisimman edullinen toteuttaa eikä toisaalta aiheuta tarpeetonta haittaa naapureille tai ympäristölle.

Olemassa olevaa rasitetieoikeutta voidaan muuttaa tai tietoimitus voidaan järjestää rasitetieoikeuden lakkauttamiseksi, jos tieoikeus on esimerkiksi olosuhteiden muutoksen vuoksi käynyt tarpeettomaksi tai jos rasitetien nykyinen sijainti häiritsee naapureita.

Tietoimituksen jälkeen rasitetieoikeus merkitään kiinteistörekisteriin, jolloin viranomaisilla ja myös kiinteistön tulevilla omistajilla on mahdollisuus saada siitä suoraan tieto. Tieoikeus on useimmiten pysyvä eli sitä ei perustamisen jälkeen voi yksipuolisesti irtisanoa tai muuttaa. Tieoikeuden jälkikäteinen muuttaminen edellyttää uutta tietoimitusta. Muutos voi vaatia paljon perustelemista, jos joku osallisista vastustaa sitä. Siksi rasitetien sijainti ja sen hoitoon liittyvät kysymykset kannattaa miettiä kerralla huolellisesti.

Kuka hakee tietoimitusta ja miten?

Tietoimitusta on haettava maanmittauslaitokselta. Tietoimitusta voivat hakea esimerkiksi kiinteistön omistaja, henkilö, jolla on tien käyttöoikeus, tai tietä hallinnoiva tiekunta. Tietoimitukseen osallisiksi kutsutaan ne, joiden oikeutta rasitetien perustaminen tai muuttaminen koskee. Tietoimituksessa voi olla paljonkin asianosaisia, jos vaikkapa jokin tietoimitukseen osallisista kiinteistöistä kuuluu kuolinpesälle.

Yleensä tietoimitusta hakevat osalliset yhdessä, jolloin tietoimituksessa voidaan huomioida hakijoiden välillä tehty vapaamuotoinen sopimus ja muut osallisten toiveet. Tietoimitus voidaan tietyin edellytyksin tehdä myös, vaikka siihen ei saataisikaan suostumusta omistajalta, jonka kiinteistön läpi tieoikeus on perustettava. Tällöin tietoimitusta hoitava viranomainen antaa osallisille mahdollisuuden kertoa näkemyksensä asiasta ja ratkaisee mahdollisen rasitetien sijainnin oman harkintansa mukaan.

Miksi tietoimitus kannattaa?

Tietoimituksessa vahvistettu rasitetieoikeus on keino välttää rasitetien äkillistä lakkaamista ja riitoja rasitetien kunnossapidosta. Kiinteistöjen omistajat voivat aina tehdä välillään vapaamuotoisia, rekisteröimättömiä sopimuksia kulkujärjestelyistä. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan sido kolmansia osapuolia, jos kiinteistön omistaja vaihtuu esimerkiksi kaupan tai omistajan kuoleman johdosta. Tietoimitus on ainoa keino perustaa pysyvä tieoikeus, joka rekisteröidään viranomaisrekisteriin ja joka on voimassa myös, kun kiinteistön omistaja vaihtuu.

Tietoimitus itsessään ei takaa onnellista lopputulosta, jos rasitetien perustamisen yhteydessä ei muisteta miettiä myös tien ylläpitoon liittyviä kysymyksiä. Tietoimituksessa kannattaa välttää tilannetta, jossa tien kunnossapidosta tai kustannuksista ei sovita kirjallisesti mitään, niistä sovitaan epäselvästi tai työt sovitaan jaettavaksi ison ihmisjoukon kesken ilman varsinaista työjärjestystä. Syynä tähän on, että tieoikeus ja siitä sovitut asiat pysyvät, vaikka kiinteistöjen omistajat vaihtuisivat. Vaikka tulisitte tällä hetkellä toimeen naapurin kanssa ja pystytte sopimaan asioista, on hyvä miettiä myös, toimisiko sama järjestely ventovieraiden tai naapurin perikunnan kanssa.

Epäselvät vastuujärjestelyt voivat ajan myötä johtaa tilanteeseen, jossa joku maksaa ja tekee, ja toinen vapaamatkustaa. Tieoikeuden muuttaminen myöhemmin on kalliimpaa ja vaivalloisempaa kuin asioiden laittaminen kerralla sellaiseen kuntoon, että sopimus kestää aikaa.

Tiekunta ja sen perustaminen

Kun perustetaan pysyvä tieoikeus, tietoimituksen yhteydessä voidaan myös perustaa erillinen toimielin nimeltään tiekunta. Tiekunnan jäseniä ovat tien osakkaat eli tien käyttöoikeutetut ja maanomistajat. Tiekunta järjestää kokouksia, joissa se päättää tien hoitoon ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Tiekunta rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään. Tiekunnan on mahdollista laatia ja rekisteröidä kirjalliset säännöt, joissa voidaan määrätä esimerkiksi päätöksenteosta.

Tiekunnan perustaminen ei ole pakollista, mutta sen etuna on, että tiekunta saa lähettää osakkailleen laskuja tien kustannuksista. Tämä pienentää riskiä sitä, että joku osallinen pääsisi luistamaan tien yhteisestä hoidosta ja siitä, mitä on sovittu. Talkootöihin ei ole mahdollista pakottaa ketään, mutta tiekunta voi periä osuuden kunnossapitokuluista siltä osapuolelta, joka ei osallistu sovitusti tien hoitoon.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.