Piilevä virhe asuntokaupassa

Kiinteistölakimiespalvelut yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille

Piilevä virhe asuntokaupassa -palvelu asunnon ostajalle ja myyjälle

Piilevä virhe asuntokaupassa -palvelumme on tarkoitettu asunnon ostajalle tai myyjälle. Vastuu liittyy usein asunnon kosteusvaurioon, rakennusvirheeseen, homeongelmaan, sisäilmaongelmaan tai muuhun jälkeenpäin havaittuun, mutta asuntokauppaa tehdessä piilevänä olleeseen virheeseen. Asunnon ostajalla on asiassa näyttötaakka, joten hänen on oltava aina aktiivinen.

Piilevä virhe asuntokaupassa -palvelun tavoite

Edustamme sitten asunnon ostajaa tai myyjää, pyrimme ensiksi saamaan riittävän selvän näkemyksen siitä, onko asunnon myyjä vastuussa vai ei. Kun osapuolilla on riittävän yhtenäinen käsitys omasta oikeudellisesta asemastaan, asiassa on edellytyksiä löytää sovintoratkaisuja.

Piilevä virhe asuntokaupassa -palvelumme avulla pyrimme ensisijaisesti sovintoon asunnon ostajan ja myyjän välillä. Samalla valmistaudumme näytön osalta aina myös mahdolliseen riitaan siltä varalta, että sovintoratkaisua ei saada. Se miten jutun alku hoidetaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko sovinto aikaiseksi ja miten mahdollisessa myöhemmässä riidassa menestytään.

 

Asiakkaidemme toimeksiannot hoidetaan nopeasti, selkeästi ja tehokkaasti.

Luotettava valinta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Palvelut asunnon ostajalle

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme ostajan oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset ostajalle
  • Kiinteä hinta 350,00 e (sis. alv)
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta ostaja säilyttää mahdollisuudet seuraamuksiin, joita ovat vahingonkorvaus, hinnanalennus tai kaupan purku
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
  • Hintahaarukka tyypillisesti 300,00 – 400,00 e (sis. alv)
 • 3

  Reklamaatio ja vaatimusten esittäminen

  • Laadimme tarvittavat reklamaatiot ja vaatimukset myyjälle ja tarvittaessa esim. välittäjälle
  • Hintahaarukka tyypillisesti 500,00 – 1 100,00 e (sis. alv)
 • 4

  Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta myyjän kanssa
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta
  • Sovintoprosessin kustannukset 2 000,00 – 9 000,00 euroa (sis. alv)
  • Käräjäoikeusprosessin kustannukset 9 000,00 – 35 000,00 euroa (sis. alv)

Palvelut asunnon myyjälle

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme myyjän oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset myyjälle
  • Kiinteä hinta 350,00 e (sis. alv)
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta myyjä säilyttää mahdollisuudet puolustautua vaatimuksia vastaan
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
  • Hintahaarukka tyypillisesti 300,00 – 400,00 e (sis. alv)
 • 3

  Reklamaatioon ja vaatimuksiin vastaaminen

  • Tutustumme ostajan esittämään reklamaatioon, vaatimuksiin ja materiaaleihin ja annamme niihin tarvittavan vastauksen
  • Hintahaarukka tyypillisesti 500,00 – 1 100,00 e (sis. alv)
 • 4

  Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta ostajan kanssa
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta
  • Sovintoprosessin kustannukset 2 000,00 – 9 000,00 euroa (sis. alv)
  • Käräjäoikeusprosessin kustannukset 9 000,00 – 35 000,00 euroa (sis. alv)

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Piilevä virhe asuntokaupassa

Piilevä virhe asuntokaupassa – asuntokauppa vai kiinteistökauppa

Piilevä eli salainen virhe on määritelty asuntokauppalain yleisessä virhesäännöksessä tiettyjen kriteerien perusteella. Tämän määritelmän mukaan asunnossa katsotaan olevan virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan huomattavasti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Tätä arvioidaan ottaen huomioon asunnon hinta, ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullisia asumistasovaatimuksia sekä muita relevantteja seikkoja.

Kiinteistökaupan osalta maakaari sääntelee salaisia virheitä. Vaikka maakaaren säännökset ovat samankaltaisia kuin asuntokaupan säännökset, niissä on joitakin eroja. Yksi merkittävä ero voi liittyä esimerkiksi siihen, miten kiinteistön erityisominaisuudet ja -olosuhteet otetaan huomioon virheen määrittelyssä. Maakaaren mukaisesti kiinteistössä oleva virhe voi liittyä esimerkiksi kiinteistön maaperään, rakentamisen laatuun tai muihin kiinteistön perusominaisuuksiin.

Näissä kahdessa lainsäädännössä – asuntokauppalaki ja maakaari – on tärkeää tunnistaa näiden säännösten soveltamisalan ja kriteerien erot. Molemmissa tapauksissa ostajalla on tiettyjä oikeuksia ja myyjällä vastuita, kun kyse on piilevien virheiden ilmitulosta ja niiden käsittelystä kaupanteon jälkeen.

Piilevä virhe asuntokaupassa – myyjän ja ostajan vastuut

Asuntokaupassa piilevän virheen osalta sekä myyjän että ostajan vastuut ovat keskeisiä. Myyjän vastuu liittyy oleellisesti tiedonantovelvollisuuteen: hänellä on velvollisuus informoida ostajaa kaikista tiedossaan olevista asunnon virheistä. Jos myyjä ei paljasta tällaisia tietoja, hän voi joutua vastuuseen havaitusta virheestä.

Toisaalta ostajalla on myös selonottovelvollisuus, eli hänen odotetaan tekevän asunnon tarkastuksen ennen kaupan tekemistä. Tämä tarkoittaa, että ostajan tulisi huomata ilmeiset vauriot ja puutteet, kuten näkyvät kosteusvauriot tai maalin kupruilu seinissä. Jos ostaja havaitsee tällaisia seikkoja ja silti etenee kauppaan, hän ei myöhemmin voi yleensä vedota näihin seikkoihin virheenä. Myyjän vastuu kuitenkin korostuu, jos hän on tietoisesti jättänyt kertomatta virheistä, erityisesti jos ne ovat merkittäviä tai voivat vaikuttaa asumisterveyteen.

Piilevä virhe asuntokaupassa – virheiden luokittelu ja korjauskulut

Piilevän virheen luokittelussa ja korjauskulujen vastuussa asuntokaupassa on otettava huomioon sekä asunnon ikä että virheen laatu. Myyjän vastuulle eivät yleensä kuulu asunnon normaalista kulumisesta tai ikääntymisestä johtuvat korjaukset. Sen sijaan rakenteelliset virheet, kuten kosteusvauriot, voivat kuulua myyjän vastuulle, erityisesti jos hän on ollut tietoinen niistä.

Taloyhtiöiden vastuu on myös tärkeä huomioida: esimerkiksi kylpyhuoneen kosteusvauriotapauksissa suurin osa korjauskuluista lankeaa usein taloyhtiön maksettavaksi. Tämä vähentää myyjän korvausvelvollisuutta, sillä ostajalle ei aiheudu merkittäviä kuluja.

Lisäksi, jos asunnon virhe johtuu virheellisestä rakentamisesta, ostajalla voi olla oikeus vaatia korvauksia myös asunnon ensimmäiseltä myyjältä eli perustajaosakkaalta. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, että asunnon kuntoon ja korjaustarpeeseen liittyvät virheet ovat monimutkainen kokonaisuus, jossa vastuut jaetaan tapauskohtaisesti.

Piilevä virhe asuntokaupassa – tekniset tutkimukset ja niiden merkitys

Teknisillä tutkimuksilla, kuten kuntotarkastuksilla, on suuri merkitys asuntokaupan yhteydessä ilmenevissä piileviä virheitä koskevissa riidoissa. Jos asunnossa on ennen kaupantekoa tehty perusteellinen kuntotarkastus, jossa ei ole havaittu virhettä, ja myyjä on antanut ostajalle kattavasti tietoja asunnosta, on ostajan vaikea todistaa, että myyjä olisi tiennyt piilevästä virheestä. Esimerkiksi kosteusvauriot voivat aiheuttaa hajuhaittaa, ja jos myyjä on aiemmin asunut asunnossa, hänen oletetaan mahdollisesti havainneen tämän.

Kuitenkin, jotta ostajan väite myyjän tietoisuudesta voidaan todeta, on esitettävä konkreettista näyttöä. Tässä yhteydessä teknisten tutkimusten, kuten rakenteita rikkovien kuntotutkimusten, suorittaminen voi olla ratkaisevaa. Nämä tutkimukset voivat tuoda esiin piileviä virheitä, jotka eivät ole olleet ilmeisiä tavallisessa kuntotarkastuksessa. Näin ollen, teknisten tutkimusten suorittaminen voi olla keskeinen osa virheen olemassaolon ja laajuuden selvittämistä sekä myyjän mahdollisen tietoisuuden arvioimista.

Piilevä virhe asuntokaupassa – reklamaation tekeminen ja aikarajat

Reklamaation tekeminen asuntokaupan yhteydessä havaituista virheistä on tärkeä prosessi, jossa noudatetaan tiettyjä aikarajoja. Ostajan on tehtävä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa, yleensä 3-4 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Tämä aika voi vaihdella riippuen virheen laadusta ja siitä, milloin virheen olisi pitänyt tulla havaituksi. Lisäksi virheilmoitus tulee tehdä enintään kahden vuoden kuluessa kaupanteosta tai hallinnan luovuttamisesta.

Jos reklamaatiota ei tehdä määräaikojen puitteissa, oikeus vedota kyseiseen virheeseen voi vanhentua. Reklamaation sisällön on oltava selkeä ja tarkka, jotta myyjä pystyy arvioimaan vastuunsa ja tekemään tarvittavat toimenpiteet. Tämä sisältää virheen kuvauksen ja mahdolliset vaatimukset, kuten hinnanalennus, kaupan purku tai vahingonkorvaus. Huolellinen reklamaation teko on olennainen osa ostajan oikeusturvaa, ja se auttaa varmistamaan, että mahdolliset virheet käsitellään asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Piilevä virhe asuntokaupassa – piilevän virheen hyvittäminen

Piilevän virheen hyvittäminen asuntokaupassa tapahtuu tyypillisesti hinnanalennuksen kautta. Jos asunnossa todetaan olevan salainen virhe, hinnanalennus on yleinen tapa kompensoida ostajaa. Salaisen virheen kohdalla myös kaupan purku voi tulla kyseeseen, mutta vain tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, kun virhe on erityisen merkittävä tai virheen seuraukset ovat ostajalle kohtuuttomia. Vahingonkorvaus on harvemmin mahdollinen, koska se edellyttää myyjän tuottamusta.

Koska salaisessa virheessä myyjän ei katsota tienneen virheestä tai aiheuttaneen sitä, tuottamuksen osoittaminen on vaikeaa. Joissakin tapauksissa kaupan osapuolet voivat myös sisällyttää kauppakirjoihin ehtoja, jotka rajoittavat myyjän vastuuta mahdollisten salaisien virheiden osalta. Nämä ehdot on kuitenkin määriteltävä tarkasti, jotta ne voivat vaikuttaa osapuolten laista seuraavaan vastuuseen. Näin ollen, piilevän virheen hyvittäminen riippuu monista tekijöistä, kuten virheen laadusta, sen vaikutuksista ja kaupan ehtojen yksityiskohdista.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.