Osakassopimuksen esitietolomake

Osakassopimuksen esitietolomake

3. Liiketoimintasuunnitelma
4. Uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön (pois lukien tilanne kohdassa 5)
5. Avainhenkilöiden sitouttaminen ja kannustaminen
9. Millaisia osakkeita yhtiössä on?
10. Osakeoptiot
11. Jos yhtiö tarvitsee rahoitusta
12. Yhtiön hallituksen ja puheenjohtajan nimeäminen
13. Toimitusjohtajan nimeäminen
14. Osakkaiden työsopimukset
15. Osakas toimitusjohtajana
16. Tilintarkastaja
17. Tiedonsaantioikeus yhtiön asioista
18. Jos vastaus tiedonsaantioikeuteen (kysymys 17) on b., koskeeko se myös tilannetta, jossa osakkeet olisivat menossa perintönä tai lahjana omille perillisille
19. Painetut osakekirjat
20. Osakkeiden luovutusoikeus (myynti, lahjoitus tai muu siirto)
21. Osakkeen arvo kohdan 20. mukaisessa luovutustilanteessa on
22. Osakkeiden panttausoikeus
23. Osakkeiden testamenttaaminen
24. Osakkeiden siirtyminen avioerossa
25. Osakkeen omistusoikeus ja työntekovelvoite
27. Sivutoimet
28. Yhtiön koko osakekannan tai liiketoiminnan myynti
29. Kilpailukielto osakkuuden aikana
30. Rekrytointikielto osakkuuden aikana
32. Sopimussakko
34. Osakassopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.