Onko energiatodistus turhaa byrokratiaa ja sääntelyä?

Useat yksityishenkilöt, jotka asuntokaupan yhteydessä törmäävät energiatodistukseen, pitävät sitä turhana, aikaa vievänä ja kustannuksia lisäävänä paperina. Kaikki alan ammattilaisetkaan eivät arvosta energiatodistusta, koska se perustuu laskennalliseen energiatehokkuuslukuun (E-luku), eikä todellisiin kulutuslukemiin. Energiatodistuksella mitataan rakennuksen eikä käyttäjien energiatehokkuutta. Osa kiinteistönvälittäjistä ajattelee todistuksen hidastavan kohteen saamista myyntiin, sillä todistuksen tulee olla käytettävissä ennen myyntikohteen esittelyä ja markkinointia.

Mihin koko energiatodistus perustuu?

Energiatodistus pohjautuu EU:n direktiiviin energiankäytön tehostamisesta ja siitä kansallisesti laadittuihin lakeihin ja asetuksiin. Tavoitteena on saada rakennusten käyttämä energiankulutus laskemaan ja sitä kautta vähentää rajallisten luonnonvarojen käyttöä.

Suomessa tätä koskevat lait ja asetukset laatii Ympäristöministeriö. ARA (Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus) valvoo lain noudattamista ja energiatodistusrekisterin ylläpitoa.

Miten koko energiatodistusvaatimusta valvotaan tai sanktioidaan?

Uudisrakentamisen yhteydessä sitä on helppo valvoa osana rakennuslupakäsittelyä, sillä energiatodistus on yksi lupa-asiakirjoista.

Vaikeampi on sen sijaan valvoa lain noudattamista asuntojen, toimitilojen tai kiinteistöjen vuokrauksen tai myynnin yhteydessä, sillä Ympäristöministeriö tai ARA ei ainakaan toistaiseksi pysty yksityishenkilöiden toimintaa sanktioimaan. Myyjän vastuulla on hankkia todistus. Kyseessä on kokonaisuuden kannalta kuitenkin vähäinen kustannus (n. 200-500 € ok-talolle).

Asuntojen markkinoinnista annetun asetuksen perusteella AVI (Aluehallintovirasto) valvoo kiinteistöjen vuokraus- ja myynti-ilmoittelua ja voi huomauttaa välitysliikettä, jos mainonnassa ilmoitetut tiedot eivät ole kunnossa. Energiatodistuksesta annetussa asetuksessa säädetään, miten energiatehokkuudesta tulee ilmoituksissa kertoa. Vuoden 2018 alusta lukien niissä tulisi olla kirjaintunniste A-G ja alaindeksi esim. D2018. Näin ei aina ole.

Ainoa ryhmä, jota ARA voi todella sanktioida, ovat energiatodistusten laatijat. Niitä voidaan jopa poistaa pätevöityneiden rekisteristä.

Energiatodistuksen tulevaisuus

Uudisrakentamisen puolella energiatodistussäännöksillä on jo ollut selkeä vaikutus energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääntymiseen. Suunnittelijoiden ja rakennustuotevalmistajien on otettava huomioon tiukentuneet määräykset. Tehokkuus on pystyttävä laskennallisesti osoittamaan niin, että energiatehokkuusvaatimukset täyttyvät. Olemassa olevasta rakennuskannasta energiatodistuksen kautta välitetään tietoa mm. mahdollisuuksista parantaa nykyistä energiatehokkuutta. Myyjä saa tosin tiedon liian myöhään, sillä hänhän on luopumassa kohteesta. Mahdolliset toimenpiteet jäävät uuden omistajan tehtäväksi ja hyödyksi.

Tulevaisuudessa asuntokauppoja tehtäessä kohteen energiatehokkuuteen kiinnitetään varmasti vähintään yhtä paljon huomiota kuin kodinkoneiden tai auton hankinnan yhteydessä. Syytä olisikin.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.