OP – Pohjola Vakuutuksen ravintola-/baari-/yökerho-/majoitusalan yritysasiakkaiden oikeus keskeytysvakuutuskorvaukseen

Hae korvausta avullamme. Korvaushakemus vakuutusyhtiöön 1.6.21 mennessä.

Mistä on kyse OP – Pohjola Vakuutuksen keskeytysvakuutusten korvaus -asiassa?

OP – Pohjola Vakuutus on viime aikoina ollut esillä mediassa, koska se on antanut keskeytysvakuutuksen keskeytyskorvauksista kielteisiä korvauspäätöksiä, vaikka sen vakuutusehdot näyttäisivätkin puoltavan korvausvelvollisuutta. OP – Pohjola Vakuutuksen yritysasiakkaina on arviolta tuhansia ravintolayrityksiä, joista monella on keskeytysvakuutus epidemian varalta. Vakuutuskorvauksen saaminen OP – Pohjola Vakuutukselta vaikuttaisi siis monen yrityksen ja yrittäjän toimeentuloon koronarajoituksien aikana.

Miksi juuri OP – Pohjola Vakuutuksen keskeytysvakuutuksen korvausehdoista keskustellaan nyt?

Korvauksen saaminen riippuu keskeytysvakuutusehdoista, jotka ovat erilaisia eri vakuutusyhtiöillä. Muilla vakuutusyhtiöillä ehdot ovat olleet suhteellisen selkeitä, eikä niistä ole noussut laajaa kiistaa, mutta OP – Pohjola Vakuutuksen keskeytysvakuutuksen korvausehdot ovat tulkinnanvaraiset. OP – Pohjola Vakuutuksen ehtojen mukaan vaikuttaisi siltä, että ravintola-alan yritysasiakkaiden on mahdollista saada keskeytyskorvausta koronapandemian johdosta 1.6.2020 alkaen.

OP – Pohjola Vakuutus on todennäköisesti velvollinen maksamaan keskeytyskorvaukset ravintolayrittäjille

Vakuutuslautakunta on antanut aiemmin tänä vuonna suositusratkaisun, jonka mukaan OP – Pohjola Vakuutusta suositellaan maksamaan ravintolayrittäjille keskeytyskorvaukset. OP – Pohjola Vakuutuksen korvausvelvollisuutta on ehditty käsitellä jo käräjäoikeudessakin: Kainuun käräjäoikeus on hiljattain antamassaan tuomiossa todennut, että OP – Pohjola Vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan OP – Pohjola Vakuutus on velvollinen maksamaan ravintolayrittäjälle keskeytyskorvauksia 1.6.2020 lukien. Korvausvelvollisuus perustuisi siis tartuntatautilakiin, joka mainitaan OP – Pohjola Vakuutuksen vakuutusehdoissakin. OP – Pohjola Vakuutus on kuitenkin todennut, ettei se aio alkaa maksaa yrittäjille korvauksia vakuutuslautakunnan ja käräjäoikeuden ratkaisuista huolimatta. Ravintolayrittäjät saavat yhä OP – Pohjola Vakuutukselta kielteisiä korvauspäätöksiä. Tämä on saanut monet ravintolayrittäjät ottamaan yhteyttä lakimieheen ja vaatimaan korvauksia oikeusteitse. Yrittäjillä on vakuutusehtojen ja em. ratkaisujen perusteella todellinen mahdollisuus korvaukseen.

Korvauksen hakemiselle alkaa olla viimeiset hetket

Korvauksen hakemisessa alkaa olla kiire, sillä moni yrittäjä ei ole vielä vaatinut korvausta OP – Pohjola Vakuutukselta. Lain mukaan korvausvaatimus vahingosta on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tietää vahingosta. Vuoden määräaika laskettaisiin tässä tapauksessa kesäkuun 2020 alusta, jos vakuutusehtoja tulkitaan kuten vakuutuslautakunnan suosituksessa. Korvausvaatimus on tehtävä ensin vakuutusyhtiölle 1.6.21 mennessä, ja vasta kielteisen päätöksen jälkeen voidaan vaatia korvausta oikeudessa.

Vaikka oikeudenkäynnissä myöhemmin todettaisiin, että korvausvelvollisuus on olemassa, korvausta voivat saada vain ne, jotka ovat aktiivisesti hakeneet sitä. Odottelu ei siis kannata, vaan ainoa mahdollisuus saada korvausta kielteisen päätöksen jälkeen on nostaa kanne asiassa. Kanne kannattaa nostaa mahdollisimman pian, jotta lopullinen korvauspäätös ja mahdollinen korvaus saadaan nopeammin.

Ravintolayrittäjä, autamme sinua hakemaan korvausta

Me Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co:ssa ajamme ravintolayrittäjien etua OP – Pohjola Vakuutuksen keskeytyskorvausasiassa. Etsimme asiakkaiksemme ravintola-alan yrityksiä, joilla on OP – Pohjola Vakuutuksen keskeytysvakuutus ja jotka eivät ole vielä hakeneet keskeytyskorvausta tai ovat saaneet vakuutusyhtiöltä kielteisen korvauspäätöksen. Halutessasi autamme yritystäsi myös tekemään korvaushakemuksen OP – Pohjola Vakuutukselle ennen kuin sen määräaika umpeutuu.

Koska haemme asiakkaiksemme useita ravintola-alan yrittäjiä, korvauksen hakeminen meidän avullamme tulee yksittäiselle yrittäjälle edullisemmaksi ja helpommaksi kuin korvausvaatimuksen ajaminen yksin. Meillä on kokemusta useiden vahingonkärsijöiden menestyksekkäästä avustamisesta esimerkiksi WinCapita-pyramidihuijauksessa sekä asfalttikartelliasiassa.

Pyydä lisätietoja keskeytysvakuutuksen korvausasian hoitamisesta sähköpostilla jani.karlsson@heikkilaco.fi, soittamalla 010 289 9407 tai lähettämällä alla oleva yhteyslomake.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.