Kannattaako holdingyhtiön perustaminen?

Kannattaako holdingyhtiön perustaminen?

Mediassa nostetaan aina keväisin esille, kuinka pörssiyhtiöiden henkilöomistajien pääomatuloverot jäävät pieniksi, koska he hallinnoivat omaisuuttaan holdingyhtiöidensä välityksellä. Onko siis todellakin niin, että varakkaat suvut pystyvät ”kiertämään” veroja? Ja mikä vielä tärkeämpää, kannattaako holdingyhtiön perustaminen sinun ja yrityksesi tapauksessa?

Selvitä kannattaako holdingyhtiön perustaminen

Kiinteään hintaan
1000,00 e + alv

Kiinnostaako holdingyhtiön perustaminen enemmänkin

Järjestämme webinaarin

Mikä on holdingyhtiö?

Holdingyhtiö on nimitys osakeyhtiölle, jonka tarkoitus on omistaa yhden tai useamman osakeyhtiön osakkeita. Holdingyhtiötä koskevat samat säännökset kuin mitä tahansa yhtiötä ja sitä verotetaan joko elinkeinoverolain tai tuloverolain mukaan. Otetaan esimerkki: Yritys B Oy:n tulos on ennen veroja 200 000 euroa, jolloin se maksaa 20 % yhteisöverokannan mukaan veroja 40 000 euroa. Verojen jälkeen yrityksen nettotulos on 160 000 euroa. Tilanteessa, jossa Holdingyhtiö AB Oy omistaisi yritys B Oy:n osakekannan, lopputulos olisi aivan samanlainen. Yritys B Oy maksaisi tuloksestaan veroja 40 000 euroa ja sen nettotulos olisi 160 000 euroa. Verotuksellisesti ei siis ole merkitystä, onko liiketoimintaa harjoitettu holdingyhtiön omistamassa yrityksessä vai ilman holdingyhtiötä. Merkitystä ei ole myöskään sillä, onko osinkoja jaettu osakkeenomistajille Yritys B Oy:stä vai Holdingyhtiö AB Oy:stä. Yritys B Oy:n jakamia osinkoja verotetaan aivan samalla tavalla, kuin Holdingyhtiö AB Oy:n jakamia osinkoja.

Miksi sitten varakkaat suvut hallinnoivat sijoituksiaan holdingyhtiöiden kautta?

Syitä siihen, miksi varakkaat suvut hallinnoivat osakkeitaan holdingyhtiöiden kautta, voi olla monia. Yksi voi olla yritystoimintaan liittyvät syyt järjestää omistus ja toiminnot tietyllä tavalla. Toinen ja ehkäpä mielenkiintoisempi syy taas voi olla se, että holdingyhtiötä käytetään ”säästöpossuna”. Idea on tällöin se, että holdingyhtiöön maksettuja osinkoja ei nosteta yhtiöstä, vaan osingoilla tehdään sijoituksia uusiin kohteisiin. Hyöty tulee siitä, että osakeyhtiön Suomesta saamat osingot eivät ole pääsääntöisesti veronalaista tuloa. Osakeyhtiölle verovapaata tuloa ovat noteeraamattoman yhtiön jakamat osingot sekä noteeratun yhtiön toiselle noteeratulle yhtiölle jakamat osingot. Myös noteeraamattoman yhtiön noteeratusta yhtiöstä saama osinko on verovapaata tuloa, kun noteeraamaton yhtiö omistaa osinkoa jakavan noteeratun yhtiön osakepääomasta vähintään 10 prosenttia.

Kannattaako holdingyhtiön perustaminen?

Hyötyä voidaan tarkastella vertaamalla saman osingon sijoittamista uudelleen holdingyhtiön ja henkilö A:n kautta. Noteeraamattomasta yhtiöstä saatuja osinkoja verotetaan ansiotulona tai pääomatulona sekä osa osingosta voi olla verotonta. Mikäli osinko on alle 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka. Jos taas osinko ylittää osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 %:n tuoton, ylimenevästä osasta 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 25 % verotonta tuloa. Kuvitellaan, että henkilö A:n omistamien osakkeiden matemaattinen arvo on 40 000 euroa ja että hänelle maksetaan osinkoa 25 000 euroa. Henkilö A:lla on myös palkkatuloja. 8 %:n tuotto laskettuna 40 000 euron matemaattiselle arvolle on 3 200 euroa. Tästä määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa. Tämän osuuden ylittävästä osingosta (21 800 eurosta) veronalaista ansiotuloa on 75 % eli 16 350 euroa. Loput ovat taas verotonta tuloa. Kun edellä mainittu vedetään yhteen, saadaan seuraavan sisältöinen kuvitteellinen laskelma:

Holding yhtiöHenkilö A
Osinko25 000 e25 000 e
Osakkeiden matemaattinen arvo40 000 e40 000 e
Vero alle 8% nettovarallisuudestaverovapaa25% pääomatuloa
Vero yli 8% nettovarallisuudestaverovapaa75% ansiotuloa, josta veroprosentti esim. 30 %
Osinko veron jälkeen25 000 e19 135 e

Holdingyhtiön hyöty tulee siis siitä, että holdingyhtiöön siirrettyjä osinkoja on verotettu ainoastaan kerran yhteisöverokannan mukaan. Kun sijoitustoiminta jatkuu vuodesta toiseen, saatetaan saavuttaa etua verrattuna siihen, että varat olisivat välissä tulleet henkilöverotuksen piiriin. Holdingyhtiön avulla onkin mahdollista siirtää verotusta myöhemmäksi ja näin ollen saada suurempi sijoituspääoma tuoton hankkimiseen. On kuitenkin hyvä huomata, että holdingyhtiön taloudellinen mielekkyys riippuu useista tekijöistä ja perustamisen kannattavuus tulee arvioida kussakin tilanteessa erikseen.

Holdingyhtiön perustaminen on myös järkevää riskienhallintaa. Tilanteessa, jossa holdingyhtiö omistaa varsinaisen liiketoimintayhtiön ja liiketoimintayhtiö joutuu vaikeuksiin jopa konkurssiin, holdingyhtiöön oikealla tavalla aikanaan siirretyt varat ovat liiketoimintayhtiön velkojilta turvassa.

Anna meidän auttaa

Meiltä löytyy apu tarkempaan analyysiin siitä, mikä on holdingyhtiön taloudellinen hyöty juuri sinun tai yhtiösi tilanteessa.

Kiinnostaako holdingyhtiön perustaminen enemmänkin

Järjestämme webinaarin

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.