Yrityssaneerauksesta apua yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin?

Yrityssaneerauksella tarkoitetaan käräjäoikeuden päätöksellä aloitettavaa menettelyä, jonka tarkoituksena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoinen yritystoiminta ja saada aikaan velkajärjestely. Käräjäoikeus määrää menettelyä varten selvittäjän, jonka tärkeimpiin tehtäviin kuuluu saneerausohjelman laatiminen. Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos yritys on maksukyvytön tai jos yritystä uhkaa maksukyvyttömyys.

Missä tilanteissa yrityssaneeraus voisi olla varteenotettava vaihtoehto yritykselle?

Yrityssaneeraus soveltuu erityisen hyvin ensinnäkin silloin, kun yrityksen maksuvaikeudet ovat seurausta yksittäisestä ulkoisesta tapahtumasta. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa joku yrityksen merkittävä sopimuskumppani jättää ison saatavan maksamatta ja siitä syntyvä iso luottotappio tai maksuviivästys ajaa yrityksen maksuvaikeuksiin. Yrityssaneeraus soveltuu hyvin myös tilanteeseen, jossa maksuvaikeudet on aiheuttanut yhtiön sisäinen yksittäinen tapahtuma, esimerkiksi yksittäinen pieleen laskettu urakka tai sitoutuminen yksittäiseen sopimukseen, joka osoittautuu jälkikäteen yritykselle kalliiksi tai kannattamattomaksi. Näissä tilanteissa yrityksen liiketoiminta on lähtökohtaisesti kannattavaa ja terveellä pohjalla, kunnes jokin yksittäinen ja usein ennalta arvaamaton tapahtuma aiheuttaa yhtiön maksuvaikeudet. Tällöin yrityssaneeraukseen sisältyvä velkajärjestely on usein toimiva keino pelastaa yrityksen liiketoiminta.

Yrityssaneeraus saattaa soveltua myös tilanteeseen, jossa yrityksen maksuvaikeudet liittyvät yrityksen rakenteellisiin ongelmiin.  Tällöin on tärkeää, että jo ennen saneerausmenettelyyn hakeutumista tai viimeistään menettelyn alkaessa, pyritään löytämään sellaiset toiminnan tervehdyttämiseksi tarkoitetut saneeraustoimenpiteet, joilla yhtiön liiketoiminta saadaan kannattavaksi. Näissä tilanteissa päähuomio saneerauksessa kiinnittyy rakenteellisiin ja toiminnallisiin saneeraustoimenpiteisiin, koska velkajärjestely ei yksinään riitä tervehdyttämään yrityksen liiketoimintaa.

Esteet saneerausmenettelyn aloittamiselle

Kaikissa maksukyvyttömyystilanteissa yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen ei ole mahdollista. Yrityssaneerauslaissa on lueteltu useita perusteita, joiden johdosta menettelyä ei voida aloittaa tai jo aloitettu menettely voidaan keskeyttää. Yrityksen täytyy muun muassa pystyä maksamaan saneerausmenettelystä aiheutuvat kustannukset. Jos on todennäköistä, että yrityksen varat eivät riitä edellä mainittujen kustannusten kattamiseen, menettelyä ei voida aloittaa. Pienille yrityksille menettelystä aiheutuvat kustannukset voivat olla niin merkittävä kuluerä, ettei saneerausmenettely ole realistinen vaihtoehto. Yrityksen täytyy myös pystyä maksamaan kaikki muut menettelyn alkamisen jälkeen syntyvät uudet velat. Mikäli tämä ei ole todennäköistä, menettelyä ei voida aloittaa. Saneerausohjelmassa voidaan järjestellä vain saneerausvelkoja, toisin sanoen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa.

Ota ajoissa yhteys asiantuntijaan

Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, käänny ajoissa asiantuntijoidemme puoleen. Kartoitamme yrityksesi tilanteen ja mietimme yhdessä kanssasi, miten tilanteessa tulisi edetä.  Mikäli vapaaehtoiset järjestelyt velkojien kanssa eivät onnistu, saattaa yrityssaneeraus olla varteenotettava vaihtoehto. Kokemuksemme mukaan yrityssaneerauksella on paremmat mahdollisuudet onnistua, jos yrityssaneeraukseen hakeudutaan mahdollisimman pian maksuvaikeuksien syntymisen jälkeen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.