Myyjän vastuu asuntokaupassa

Kiinteistölakimiespalvelut yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelu asunnon ostajalle ja myyjälle

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelumme on tarkoitettu asunnon ostajalle tai myyjälle. Vastuu liittyy usein asunnon kosteusvaurioon, rakennusvirheeseen, homeongelmaan, sisäilmaongelmaan tai muuhun jälkeenpäin havaittuun virheeseen, josta myyjä ei ole kertonut ostajalle tai joka on ollut kaupantekohetkellä piilevänä. Asunnon ostajalla on velvollisuus ilmoittaa virheestä myyjälle ja näyttää virhe toteen, joten hänen on oltava aina aktiivinen

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelun tavoite

Edustamme sitten asunnon ostajaa tai myyjää, pyrimme ensiksi saamaan riittävän selvän näkemyksen siitä, onko asunnon myyjä vastuussa vai ei. Kun asunnon myyjällä ja ostajalla on riittävän yhtenäinen käsitys omasta oikeudellisesta asemastaan, asiassa on edellytyksiä löytää sovintoratkaisuja.

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelumme avulla pyrimme ensisijaisesti sovintoon asunnon ostajan ja myyjän välillä. Samalla valmistaudumme näytön osalta aina myös mahdolliseen riitaan siltä varalta, että sovintoratkaisua ei saada. Se miten jutun alku hoidetaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko sovinto aikaiseksi ja miten mahdollisessa myöhemmässä riidassa menestytään.

Asiakkaidemme toimeksiannot hoidetaan nopeasti, selkeästi ja tehokkaasti.

Luotettava valinta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Palvelut asunnon ostajalle

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme ostajan oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset ostajalle
  • Kiinteä hinta 350,00 e (sis. alv)
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta ostaja säilyttää mahdollisuudet seuraamuksiin, joita ovat vahingonkorvaus, hinnanalennus tai kaupan purku
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
  • Hintahaarukka tyypillisesti 300,00 – 400,00 e (sis. alv)
 • 3

  Reklamaatio ja vaatimusten esittäminen

  • Laadimme tarvittavat reklamaatiot ja vaatimukset myyjälle ja tarvittaessa esim. välittäjälle
  • Hintahaarukka tyypillisesti 500,00 – 1 100,00 e (sis. alv)
 • 4

  Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta myyjän kanssa
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta
  • Sovintoprosessin kustannukset 2 000,00 – 9 000,00 euroa (sis. alv)
  • Käräjäoikeusprosessin kustannukset 9 000,00 – 35 000,00 euroa (sis. alv)

Palvelut asunnon myyjälle

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme myyjän oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset myyjälle
  • Kiinteä hinta 350,00 e (sis. alv)
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta myyjä säilyttää mahdollisuudet puolustautua vaatimuksia vastaan
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
  • Hintahaarukka tyypillisesti 300,00 – 400,00 e (sis. alv)
 • 3

  Reklamaatioon ja vaatimuksiin vastaaminen

  • Tutustumme ostajan esittämään reklamaatioon, vaatimuksiin ja materiaaleihin ja annamme niihin tarvittavan vastauksen
  • Hintahaarukka tyypillisesti 500,00 – 1 100,00 e (sis. alv)
 • 4

  Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta ostajan kanssa
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Avustamme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta
  • Sovintoprosessin kustannukset 2 000,00 – 9 000,00 euroa (sis. alv)
  • Käräjäoikeusprosessin kustannukset 9 000,00 – 35 000,00 euroa (sis. alv)

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Asuntokauppalaki koskee sekä käytetyn että uuden asunto-osakkeen kauppaa. Myyjän vastuu asuntokaupassa on merkittävä, ja siksi on ensisijaisen tärkeää perehtyä tähän aiheeseen huolellisesti.

Myyjän vastuu kattaa kaiken olennaisen tiedon jakamisen ja mahdollisten asunnossa havaittujen virheiden ilmoittamisen. Jos myyjä antaa ennen kaupantekoa virheellisiä tietoja tai jättää antamatta tärkeitä tietoja, asunnossa voidaan katsoa olevan virhe. Tämän vuoksi myyjän on erittäin tärkeää jakaa ostajalle mahdollisimman kattava tieto kaikista asuntoon liittyvistä seikoista ennen kaupantekoa, mikä auttaa välttämään yllätyksiä myöhemmin kaupantekoprosessissa.

Myyjä kantaa vastuun asunnon tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta aina siihen asti, kunnes asunnon hallintaoikeus siirtyy ostajalle. Tämä hallintaoikeuden siirtymisen ajankohta määritellään kauppakirjassa.

Asunto-osakkeen kaupassa virheet yleensä syntyvät tilanteissa, joissa myyjä ei tarjoa riittäviä tai oikeanmukaisia tietoja. Virhetyyppejä voi esiintyä sekä uuden että käytetyn asunnon kaupassa, vaikka niiden yksityiskohdat voivatkin vaihdella.

Asuntokaupan virhetyyppejä voivat olla muun muassa:

 • Laatuvirhe: Tähän liittyvät säännökset löytyvät asuntokauppalain yleisestä virhesäännöksestä.
 • Taloudellinen virhe: Tämä voi liittyä esimerkiksi asunnon hintaan tai siihen, että asunto ei vastaa myyntihetken arvoa.
 • Oikeudellinen virhe: Tällainen virhe voi ilmetä esimerkiksi siinä tapauksessa, jos asuntoon liittyy kiinteistöoikeudellisia ongelmia.
 • Virhe asuntoa koskevissa tiedoissa ja asunnon tarkastuksessa: Tämä voi liittyä siihen, että myyjä ei ole antanut tarkkoja tietoja asunnosta tai ei ole antanut ostajalle mahdollisuutta tarkastaa asuntoa ennen kauppaa.
 • Salainen eli piilevä virhe: Tämä tarkoittaa virhettä, joka ei ole ollut havaittavissa normaalilla tarkastuksella ja tulee esiin vasta myöhemmin.

On tärkeää, että sekä ostaja että myyjä ymmärtävät nämä virhetyypit ja noudattavat asuntokauppalain määräyksiä varmistaakseen reilun ja oikeudenmukaisen kaupan.

Myyjän vastuu asuntokaupassa – laatuvirhe

Asuntokauppalaissa määritellään sekä uuden että käytetyn asunnon osalta yleinen virhesäännös, joka määrittelee tilanteet, joissa asunnossa voidaan katsoa olevan laatuvirhe. Laatuvirhe voi ilmetä eri tavoin riippuen siitä, onko kyseessä uuden vai käytetyn asunnon kauppa.

Uuden asunnon kauppa – Laatuvirhe voi syntyä seuraavissa tilanteissa:

 • Asunto ei vastaa sovittua kuvausta tai sopimuksen mukaisia ominaisuuksia.
 • Asunto ei täytä niitä säännöksiä ja määräyksiä, jotka rakennuksen tuli täyttää viranomaisten hyväksymiseksi käyttöönotettavaksi.
 • Asunnon voidaan perustellusti olettaa aiheuttavan terveydellistä haittaa asukkaille.
 • Rakentaminen ei ole tapahtunut hyvän rakentamistavan tai ammattitaidon mukaisesti.
 • Asunto ei yleisesti vastaa sitä, mitä ostaja olisi perustellusti olettanut sen vastaavan.

Käytetyn asunnon kauppa – Laatuvirhe voi ilmetä seuraavissa tilanteissa:

 • Asunto ei vastaa sovittua kuvausta tai sopimuksen mukaisia tietoja, joita myyjä on antanut asunnosta ennen kauppaa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.
 • Asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajan olisi ollut perusteltua odottaa.
 • Rakentaminen ei ole tapahtunut hyvän rakentamistavan tai ammattitaidon mukaisesti.

On tärkeää, että sekä ostaja että myyjä ymmärtävät nämä laatuvirheet ja niiden vaikutukset asuntokaupassa. Asuntokauppalaissa säädetään tarkemmin laatuvirheiden seurauksista ja korjaamisesta, jotta kauppa voi tapahtua reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Myyjän vastuu asuntokaupassa – taloudellinen virhe

Taloudellinen virhe asunto-osakkeen kaupassa merkitsee tilannetta, jossa ostajalle ei ole ilmoitettu merkittävistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, jotka liittyvät asuntoon. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, kun myyjä on antanut virheellistä tietoa asunnon hoitovastikkeista tai taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Lain mukaan taloudelliseksi virheeksi voidaan myös katsoa tilanne, jossa asunto-osakkeen kauppaan kuuluvien muiden osien, kuten yhteisten tilojen tai muiden huoneistojen, kohdalla ilmenee virheitä, joista ostajalle ei ole kerrottu.

 

Myyjän vastuu asuntokaupassa – oikeudellinen virhe

Oikeudellinen virhe viittaa tilanteeseen, jossa asunto-osakkeeseen kohdistuu ulkopuolinen oikeus tai rajoitus. Käytännössä oikeudellinen virhe voi syntyä esimerkiksi silloin, kun myyjä ei ole ilmoittanut ostajalle sivullisen henkilön oikeudesta hallita tai käyttää asuntoa tai siihen liittyviä tiloja.

Tämä tarkoittaa, että asunto-osakkeen kaupassa on tärkeää, että ostaja saa täydellisen tiedon kaikkiin asuntoon liittyviin taloudellisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin sekä muihin mahdollisiin oikeudellisiin seikkoihin liittyen, jotta kauppa voi tapahtua oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Myyjän vastuu asuntokaupassa – virhe asuntoa koskevissa tiedoissa ja asunnon tarkastus

Sekä uuden että käytetyn asunnon kaupassa asuntoa koskevilla tiedoilla ja ostajan suorittamalla asunnon ennakkotarkastuksella on keskeinen rooli.

Jos asunnosta ei ole annettu riittävästi tietoa myyntihetkellä, asunnossa voidaan katsoa olevan virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että jos myyty asunto ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on antanut kaupantekohetkellä ja näiden tietojen voidaan perustellusti olettaa vaikuttaneen kauppaan, asunnossa voidaan katsoa olevan virhe.

Myyjän vastuu asuntokaupassa – piilevä virhe

Myyjän ja ostajan vastuun osalta piilevät virheet voivat aiheuttaa haasteita. Piilevä virhe tarkoittaa asunnossa esiintyvää virhettä tai puutetta, joka ei ollut myyjän eikä ostajan tiedossa kaupantekohetkellä. Vaikka asunnon hallinta- ja omistusoikeus olisi siirtynyt myyjältä ostajalle, myyjä voi silti olla vastuussa myös piilevästä virheestä.

Virheen merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa asunnon ikä ja aikaisemmat korjaukset. Ostajalla on yleensä kahden vuoden aikaikkuna, johon mahtuu valittaa asunto-osakkeen virheistä. Tätä kahden vuoden valitusaikaa voidaan pidentää vain erityistapauksissa, esimerkiksi jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai arvottomasti.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.