Onnistunut perintä – Tunnista yrityksesi piilevän riskin velallinen ja ryhdy toimiin

Mikä on piilevän riskin velallinen?

Jo joka 12 vastaantulija on menettänyt luottotietonsa. Yrityspuolella tilanne on hyvin samanlainen. Nämä riskiasiakkaat voi kuitenkin helposti tunnistaa julkisista maksuhäiriömerkinnöistä.

Ongelmat näkyvät julkisena merkintänä vasta kuukausien kuluttua sen jälkeen, kun yritysasiakas on jo ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Nämä piilevän riskin velalliset, joita voi myös olla se yksi tusinassa, ovat velkojille ne kalleimmat. Luottomyynti niille on suurempaa, saatavien valvonta vähäisempää ja ongelmien räjähtäessä käsiin vahingot kalliimpia.

Velkojista nopeimmilla ja päättäväisimmillä on parhaat edellytykset saada omansa. Tämä koskee erityisesti saatavia näiltä piilevän riskin velallisilta.

Yrityksen omat perintätoimet alkavat jo myyntisaatavien hallinnasta

Myyntisaatavien hallinta lähtee siitä perusasiasta, että asiakas on tunnistettu ja sen yhteystiedot eli virallinen nimi, osoite ja y-tunnus/henkilötunnus ovat aina ajan tasalla. On ikävä huomata jälkikäteen, että on tutkittu väärän yhtiön luottotietoja, lähetetty laskuja väärään paikkaan tai kohdistettu perintätoimia väärään yhtiöön.

Yritysten on nykytilanteessa entistä tärkeämpää seurata säännöllisesti asiakkaidensa maksuvalmiutta ja tunnistaa luottoriskit. Tämä koskee yhtä lailla vanhoja kuin uusiakin asiakassuhteita. Kaikissa olosuhteissa hyvä käytännön keino hallita myyntisaatavia on pitää toimituserät riittävän pieninä. Jos yksittäinen tilaus on summaltaan suuri, on järkevää sopia aina ennakkomaksusta.

Yleinen harhaluulo on, että laskuun lisätty merkintä tuotteen omistusoikeuden pidätyksestä olisi riittävä turva saatavalle. Sitä se ei ole. Omistuksenpidätysehdosta kuten muistakin kaupan ehdoista pitää olla sopia selvästi ja ennen kuin kaupan kohde luovutetaan ostajan hallintaan.

Onnistunut perintä lähtee perusasioista, jotka ovat asiakkaan tunnistaminen ja hyvä sopimus. Sopimuspohjan ja sopimusehtojen laadinta ja päivitys on meille hyvin tuttua. Tässä investoinnissa, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin, autamme mielellämme.

Luottotietojen seuraaminen

Asiakkaiden maksuhäiriömerkintöjä kannattaa seurata aktiivisesti. Tämäkin koskee sekä uusia että vanhoja asiakkaita. Muutokset maksuvalmiudessa saattavat olla yllättävän nopeita. Maksuhäiriömerkintöjen lisäksi kannattaa seurata myös seuraavissa tiedoissa tapahtuvia muutoksia: kaupparekisteritiedot, vastuuhenkilöt, rekisterimerkinnät (alv- ja ennakkoperintärekisterit), tulos- ja tasetiedot (mm. oma pääoma) ja riskimittarit.

Kun tällä työllä välttää yhdenkin luottotappion, on työ palkinnut tekijänsä. Kannattaa muistaa, että tämän työn voi myös ulkoistaa ja automatisoida. Autamme tässäkin mielellämme.

Perintään ryhtyminen

Asiakkaiden luottorajaa tulee seurata, ettei erääntynyt summa pääse kasvamaan. Jos maksuviivästyksiä ilmenee, asiakkaaseen tulee olla heti yhteydessä ja sopia uudesta eräpäivästä tai selkeästä maksusopimuksesta.

Kokemuksemme mukaan hälytyskellojen tulee soida lujaa, jos seuraavia piirteitä tulee esiin: asiakasta on vaikea tavoittaa, tulee kaikenlaisia selityksiä (tulipalo, lähiomaisen kuolema, sairastelu, oman saatavan roikkuminen, jne.), perusteettomat reklamaatiot, maksuerien toistuva myöhästely ja katteettomat lupaukset.

Mikäli asiakas ei suorita laskua sovitun mukaisesti, saatava tulee siirtää viipymättä perintään. Nyrkkisääntö on, että yrityksen oma perintä pitäisi hoitaa viimeistään 30-60 päivän kuluessa laskun eräpäivästä.

Maksuvaikeuksissa oleva velallinen ottaa luoton (tai maksuajan pidennyksen) sieltä, mistä se sen helpoiten saa. Perinnän siirto ammattilaiselle on velalliselle selkeä merkki siitä, että teidän yrityksenne pitää sopimuksista mukaan lukien sovituista maksuajoista kiinni. Lisäksi perinnän ulkoistaminen on suhteellisen edullista ja se vähentää oman organisaatiosi hallinnollisia töitä. Samalla neutraali kolmas osapuoli auttaa välttämään asiakassuhteen tulehtumisen perintäprosessin edetessä.

Aina kun tarvitsette apua, tehoa ja neuvoja perintäänne, voitte ottaa meihin yhteyttä! Osaavan perintäkumppanin palvelut tuovat likviditeettiä ja vähentävät hävittyjen asiakkuuksien määrää.

Kimmo Vainio

010 2899 422

osakas, juristi

Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co Oy

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.