Miten siirtäisin omaisuuttani jälkipolvilleni verotehokkaasti?

Testamentti on hyvä keino perintöverosuunnitteluun, mutta omaisuuden lahjoittaminen lapsille jo elinaikana voi olla myös mahdollisuus pienentää verojen kokonaismäärää verrattuna siihen, jos koko omaisuus siirtyisi aikanaan lapsille perintönä.

Lahjaveroa tulee tällä hetkellä maksaa lahjasta, jonka arvo on 4000 euroa tai sitä enemmän. Lahjaveroa tulee maksettavaksi myös, jos lahjansaaja on saanut kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta useita lahjoja, joiden yhteen laskettu arvo on 4 000 euroa tai sitä enemmän. Hallitus on ehdottanut kevennyksiä lahjaverotukseen vuoden 2017 alusta muun muassa siten, että pienin verotettava määrää korotettaisiin 4000 eurosta 5000 euroon ja veroprosentteja alennettaisiin. Harkinnassa olevien lahjoitusten kanssa kannattaakin verojen kannalta ajateltuna odottaa ensi vuoteen.

Perintö- ja lahjaverotus on progressiivista, joten mitä arvokkaampi lahja tai perintö on, sitä korkeampi on myös siitä maksettavaksi tuleva vero. Toisaalta, mitä enemmän ja mitä pienemmissä osissa henkilö ehtii lahjoittaa omaisuuttaan elinaikanaan, sitä pienemmäksi muodostuu perintövero kuoleman jälkeen. Lahjoittamalla omaisuutta pitkällä aikavälillä sekä pidättämällä lahjan kohteeseen hallintaoikeus, voidaan vähentää verotuksen progressiivisuutta. Lahjanantaja voi pidättää lahjan kohteeseen hallintaoikeuden esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapsilleen. Hallintaoikeuden haltijalla on tällöin oikeus käyttää omaisuutta ja saada omaisuuden tuotto. Hallintaoikeuden pidättäminen pienentää lahjansaajan maksettavaksi tulevaa lahjaveroa, sillä se rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää omaisuutta. Veroa laskettaessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys. Mitä nuorempi on hallintaoikeudensaaja, sitä suurempi on hallintaoikeusvähennys verotuksessa. Verotuksen kannalta lahjoitus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa myös sen vuoksi, että viimeisen kolmen elinvuoden aikana tehdyt lahjoitukset lisätään verotuksessa perintöön.

Lahjoitusta kannattaa miettiä lähinnä ”ylimääräisen” omaisuuden osalta sekä sellaisen omaisuuden osalta, jonka arvo nousee vuosien saatossa. Esimerkiksi kesämökkiä lahjoitettaessa on syytä pohtia, millä tavoin lahjoitus on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa, jos perillisiä on monta. Tyypillistä on, että mökki lahjoitetaan kaikille lapsille yhtä suurin osuuksin. Yhteisomistussuhteisiin liittyy kuitenkin valitettavan usein riitaisuuksia ja lisäksi tilan pilkkominen useisiin pieniin osiin voi aiheuttaa käytännön hankaluuksia.

Lahjoitusta tehdessä on oltava myös tarkkana termien kanssa. Lain mukaan lapsille annettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjakirjassa ole toisin määrätty. Ennakkoperinnöstä maksetaan saantihetkellä lahjavero, mutta se tulee vielä uudestaan huomioiduksi myöhemmin toimitettavassa perintöverotuksessa, jolloin veroa saattaa tulla lisää maksettavaksi. Jos vanhemmat haluavat kohdella lapsiaan viime kädessä tasapuolisesti, mutta antaa elinaikanaan tietyn lahjan vain yhdelle, voi tilannetta tasata vaikkapa testamentilla määräämällä toiselle lapselle vastavuoroisesti enemmän jotakin muuta omaisuutta. Tällöin lahjan osalta voidaan kuitenkin todeta, ettei se ole ennakkoperintöä, ja näin säästää veroissa.

Kun kyse on yrityksen siirtämisestä lapselle lahjana, menettelyssä voi olla mahdollista hyödyntää sukupolvenvaihdokseen liittyviä verohuojennussäännöksiä. Lahjaveron määrää voidaan pienentää toteuttamalla sukupolvenvaihdos osissa pitemmällä aikavälillä. Verohuojennukset mahdollistavat lahjaveron maksamisen käyvän arvon sijaan 40 %:n osuudesta yrityksen verotusarvosta. Lisäksi vero voidaan maksaa kymmenen vuoden aikana ilman korkoa.

Lahjaverotuksen kevenemisen vastapainoksi hallitus on ehdottanut luovutusvoittoverotukseen ensi vuoden alusta kiristystä. Korotus koskisi sukupolvenvaihdoshuojennetulla lahjaverolla saadun omaisuuden eteenpäin myymistä ja siitä maksettavaksi tulevaa luovutusvoittoveroa. Mikäli siis suunnitteilla on huojennetusti saadun omaisuuden myynti, kannattaa kauppa pyrkiä toteuttamaan vielä tämän vuoden aikana!

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.