”Hullun miehen vakuutus”

”Hullun miehen vakuutus”

Varsinkin pienempien urakoitsijoiden kuulee puhuvan moisesta vakuutuksesta ja siitä, että se korvaa kaikki vahingot. Puhekielessä tarkoitetaan silloin vastuuvakuutusta, jonka ehdot on poimittu melko suoraan vahingonkorvauslaista ja jonka mukaisen korvauksen edellytyksenä on tuottamus. Toimittaessa omissa tiloissa tai asiakkaan luona joko yksin tai yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa, jää vastuuvakuutuksen korvauspiiri aivan liian rajalliseksi. Se ei sisällä muun muassa omalle omaisuudelle sattunutta esinevahinkoa kuten paloa, murtoa tai vuotovahinkoa. Myös työn kohde rajataan pois eli se mitä ollaan urakoimassa ja johon on käytetty työtunteja sekä materiaaleja ja josta yrityksen tulos lopulta syntyy. Samoin vastuuvakuutuksessa on rajattu pois vierasomaisuus, jonka vaurioitumisriski oleellisesti liittyy oman toimeksiannon suorittamiseen ja jonka suojauksesta urakoitsija on vastuussa. Vastuuvakuutuksen ehdoista löytyy pitkä lista niistä asioista ja vastuista, jotka eivät sisälly vakuutukseen. Vastuuvakuutuksen kattavuutta voi lisämaksusta laajentaa, mutta ovatko toimintaan liittyvät riskit oikeasti tulleet puheeksi vakuutusmyyjän kanssa?

Vastuuvakuutus antaa turvaa ulkopuolisille aiheutetuissa henkilövahingoissa. Siksi vastuuvakuuttamista ei saa koskaan laiminlyödä, eikä vakuutusmäärää arvioida liian pieneksi.

Kirjallinen sopiminen sekä rakennus- ja asennustyövakuutus antavat laajan turvan

Rakennus- ja asennustöistä pitäisi aina laatia kirjallinen sopimus, jossa osapuolet sopivat yhdessä vähintään työsuorituksesta, aikataulusta ja taloudellisista vastuista. Kun käytetään valmiita sopimuspohjia esim. YSE, pohjissa on valmiiksi kirjattu kaikki oleellinen (mm.  vakuuttamisvelvollisuus ja -laajuus). Sopimuksen tarkka läpikäynti ja ymmärtäminen voi jäädä ainakin harvoin sopimusten kanssa toimivien osalta tekemättä. Tämä koskee esim. asunto-osakeyhtiön hallituksen maallikkojäseniä ja yksityishenkilöitä muutenkin.

Suomessa sopimuksissa vaaditaan yleensä pääsuorittajalta vastuuvakuutusta sekä rakennus- ja asennustyövakuutusta. Sopimuksessa selvitetään mm. missä laajuudessa vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset muut sopimuskumppanit ja kuka on edunsaaja.

Kaikilla yrityksillä pitää olla lakisääteiset tapaturma- ja eläkevakuutukset aina kunnossa.

Käytä aina asiantuntijaa sopimusasioissa ja vakuuttamisessa, olet sitten urakoitsija tai tilaaja!

Sopimusasioihin perehtyneestä lakiasiaintoimistosta saa apua sekä suomalaisissa että ulkomaisissa sopimusasioissa, kun olet laatimassa tai allekirjoittamassa sopimusta.

Vakuutusyhtiöstä löytyy pätevä kumppani vakuutuksia koskevissa asioissa. Vakuutusturvan ja -maksujen oikeaan mitoitukseen ja kattavuuteen pitää ainakin kerran vuodessa löytyä aikaa. Yrityksen toimialassa tai toiminnan laajuudessa on voinut tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat vakuutustarpeeseen. Tällainen tilanne on saattanut syntyä esimerkiksi silloin, kun vakuutuksia on vuosien saatossa kilpailutettu vanhojen vakuutuskirjojen perusteella, eikä toiminnassa tapahtuneita muutoksia ole huomioitu. Vaadi vakuutusyhtiöltä tilanteesi säännöllistä kartoitusta!

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.