Myyntisopimus eli kauppakirja

Hyvin tehty myyntisopimus estää väärinkäsityksiä

Myyntisopimus eli kauppakirja

Yritysjuristimme avustavat kauppakirjojen laatimisessa ja kommentoinnissa.

Myyntisopimuksen eli kauppakirjan laatiminen – palvelun sisältö

Myyntisopimuksen eli kauppakirjan laatimispalvelu sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet:

 • asiakkaan kirjalliseen materiaaliin tutustuminen
 • kaksi tai kolme etäpalaveria (yhteensä 30-120 min)
 • yksi tai kaksi sopimusvedosta
 • lopullisen sopimuksen

Myyntisopimuksen eli kauppakirjan laatiminen – toimitusaika

Tyypillisesti voimme ryhtyä toimeen noin viikossa toimeksiannon solmimisesta. Jos halutaan nopeampi aloitusaika, siitä on sovittava erikseen.

Myyntisopimuksen eli kauppakirjan laatiminen – hinta

Myyntisopimuksen, eli kauppakirjan hinta riippuu siitä, millaisesta kauppakirjasta on kyse. Hintaan ja ajankäyttöön vaikuttaa ollaanko myymässä:

 • yritystoimintaa
 • kiinteistöä
 • asuntoa
 • irtainta omaisuutta tai
 • jotain muuta

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarpeestanne.

Kaikki sopimukset

Luotettava valinta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Kauppakirjan laatiminen – tyypillinen tapaus

 • 1

  Aloitus

  • Kirjalliseen materiaaliin tutustuminen
 • 2

  Palaveri

  • Etäpalaveri tietojen täydentämiseksi
 • 3

  Sopimusvedos

  • Sopimusvedoksen laatiminen
  • Vedoksen lähettäminen asiakkaalle läpikäytäväksi
  • Kirjallisten kommenttien vastaanotto
 • 4

  Viimeistelypalaveri

  • Kommenttien läpikäynti
  • Viimeistelytietojen hankinta
 • 5

  Lopullinen sopimus

  • Lopullisen sopimuksen lähettäminen asiakkaalle

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Myyntisopimuksen eli kauppakirjan laatiminen

Myyntisopimus eli kauppakirja

Myyntisopimus tarkoittaa yleensä kauppakirjaa. Myyntisopimuksen, eli kauppakirjan osapuolia ovat ostaja ja myyjä, jotka sopivat esineen, omaisuuden tai palvelun kaupasta. Myyjä sitoutuu toimittamaan myyntisopimuksen kohteen tai suorittamaan sovitun palvelun, ja ostaja sitoutuu maksamaan siitä sovitun hinnan. Myyntisopimuksia käytetään yleisesti sekä yritysten välisessä kaupassa että kuluttajakaupassa. Myyntisopimukseksi voidaan kutsua myös erilaisia kauppakirjoja kuten kiinteistön kauppakirjaa tai yrityskauppakirjaa.

Myyntisopimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupan kohteen määrittelyyn. Sopimustekstin perusteella voidaan joutua myöhemmin arvioimaan, onko tuote tai palvelu vastannut sovittua. Osapuolten on myös huomioitava pakottava lainsäädäntö, kuten kuluttajansuojalaki.

Myyntisopimus ehkäisee väärinymmärryksiä

Myyntisopimuksen sisällön ja muodon osapuolet saavat yleensä päättää vapaasti. Laki ei edellytä myöskään myyntisopimuksen laatimista kirjallisena lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten kiinteistön kauppaa. Myyntisopimus kannattaa kuitenkin aina laatia kirjallisena. Näin kaupan ehdoista ei synny myöhemmin turhia epäselvyyksiä. Riitatilanteetkin selviävät helpommin, kun myyntisopimuksen sopimusehdot ovat selvät ja kirjalliset.

Jos yritys tekee paljon myyntisopimuksia, yksilöity myyntisopimuspohja on kannattava investointi. Valmiit vakiosopimuspohjat esimerkiksi netissä eivät voi vastata jokaisen yrityksen tarpeisiin hyvin, koska niistä on tarkoituksella yritetty laatia mahdollisimman yleisluontoisia ja moneen yritykseen sopivia. Juristi laatii yrityksen tarpeisiin sopivan sopimuspohjan ja kertoo, miten yritys voi myöhemmin muokata sopimuspohjaa tilanteen mukaan.

Vaikka osapuolet saavat pääsääntöisesti sopia vapaasti myyntisopimuksen sisällöstä ja vastuunrajoituksista, on olemassa poikkeuksia. Yksi tärkeä poikkeus ovat myyntisopimukset, joissa elinkeinonharjoittaja myy tuotteen tai palvelun kuluttajalle. Kuluttajansuojalaki sisältää pakottavia säännöksiä, joista ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajalle on esimerkiksi annettava etämyyntisopimuksissa ja kotimyyntisopimuksissa 14 päivän peruutusoikeus, ellei tämä ole kaupan kohteen vuoksi mahdotonta. Esimerkiksi 3 päivän päähän tilatulle palvelulle on mahdotonta antaa 14 päivän peruutusaikaa.

Myyntisopimus ja sen ehdot

Myyntisopimuksessa kaupan kohde on määriteltävä huolellisesti ja yksiselitteisesti. Myyntisopimus määrittelee myös, milloin kaupan kohde on virheellinen eikä vastaa sovittua. Siksi tulkinnanvaraisia ehtoja kannattaa välttää. Kaupan kohdetta voivat määritellä esimerkiksi toimitettavan tuotteen malli ja määrä tai palvelun sisältö.

Sopimuksessa voidaan myös selvyyden vuoksi ilmoittaa, mitä kauppaan ei kuulu. Myyntisopimuksessa sovitaan yleensä kaupan kohteen luovutuksesta tai toimituksesta, ellei ostaja saa kaupan kohdetta itselleen samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan. Myyjän velvollisuutena on noudattaa sovittua toimitusajankohtaa. Myös toimituspaikasta on sovittava.

Myös hinta ja maksuehdot ovat tärkeitä myyntisopimuksen sopimusehtoja. Sopimuksessa on ilmoitettava tuotteen tai palvelun hinta tai peruste, jolla hinta määräytyy. Jos ostajalle annetaan maksuaikaa, myyjä voi omaksi turvakseen ottaa sopimukseen omistuksenpidätysehdon. Ehdon mukaan kaupan kohteen omistus pysyy myyjällä, kunnes kauppahinta on maksettu.

Myyntisopimuksessa voi olla kyse tuotteista, joille myyjä myöntää takuun. Takuuaikana myyjä lupaa korjata mahdolliset viat omalla kustannuksellaan. Sopimuksessa ilmoitetaan takuun kesto. Myyjän kannattaa myös määritellä, millaisia virheitä takuu koskee tai ei koske. Yleensä takuu koskee vain vikoja, jotka ovat olleet tuotteessa jo kaupantekohetkellä, mutta ilmenevät vasta myöhemmin, kuten viallisia materiaaleja. Myyjän ei kannata korvata vääränlaisesta käytöstä tai huollon laiminlyönnistä johtuvia vikoja, jotka ostaja olisi voinut estää. Tällöin saatetaan kuitenkin edellyttää, että myyjä antaa tuotteen mukana ohjeet sen asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Myyntisopimus ja sen ongelmatilanteet – varaudu ainakin näihin

 1. Toimitettu tuote tai suoritettu palvelu ei aina vastaa ostajan mielestä sovittua tai siinä on jotakin vikaa. Jos ostajan valitus on aiheellinen, voidaan sopia esimerkiksi, että myyjä toimittaa ostajalle uuden tuotteen tai että myyjä korjaa vian kustannuksellaan.
 2. On tärkeää sopia, mitä ostajan maksuviivästyksestä seuraa. Yleisin seuraamus on viivästyskorko. Jos sopimuksessa on sovittu, että tuote maksetaan ennen toimitusta, myyjä voi myös kieltäytyä toimittamasta tuotetta. Jos sopimuksessa on omistuksenpidätysehto, myyjä voi vaatia tuotteen takaisin itselleen.
 3. Toimitus voi viivästyä. Myyntisopimuksessa voidaan sopia ostajan oikeudesta korvaukseen siltä varalta, että toimitus viivästyy. Ostajalle voi kuitenkin aiheutua toimituksen viivästymisestä myös odottamattomia vahinkoja, joihin myyjä ei ole voinut varautua. Ostajayrityksen liikevaihto voi esimerkiksi heiketä siksi, että sen oma tuotanto viivästyy. Myyjän on hyvä rajata sopimuksessa korvausvelvollisuutensa siten, että hän ei joudu korvaamaan yllättäviä vahinkoja.
 4. Tuote saattaa vahingoittua tai kadota kuljetuksessa. Osapuolten kannattaa sopia, kuka kantaa riskin vahingoista kuljetuksen aikana. Jos kuljetuksen järjestää myyjä itse, myyjä kantaa yleensä myös vastuun eli toimittaa uuden tuotteen tai korjaa vahingon. Jos yritysten välisessä kaupassa käytetään ulkopuolista kuljetusyhtiötä, lain mukaan vahingot kuljetuksessa saattavat jäädä myös ostajan vahingoksi. Yllätysten välttämiseksi kannattaa sopia, milloin vastuu tuotteista siirtyy myyjältä ostajalle.

Heikkilä & Co hoitaa juridiset toimenpiteet ja prosessit asiantuntevasti ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. Toimenpiteiden edellyttämät juridiset muodollisuudet hoituivat jämptisti. Erityisenä mainintana laskutus on läpinäkyvää ja kohtuullista pienille asiakkaille.

Teppo Fält, As Oy Timpurinhovi

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.