Pekka Vainio

Juristi, KTL, LL.M., luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

  • 010 289 9400 (Asiakaspalvelu klo 8-16)
  • Sopimus-, vahingonkorvaus- ja rahoitusoikeus, työoikeus, vero-oikeus sekä perusoikeudet.
  • suomi, ruotsi, englanti; passiivisesti ranska, saksa ja venäjä

Yli 30-vuotisen juristin uran aikana Pekka on praktiikan ohella myös tutkinut ja opettanut juridiikkaa eri yliopistoissa.

Olen hoitanut monenlaisia toimeksiantoja eri oikeudenaloilta liiketoiminnan rakentamisesta, suunnittelusta ja järjestämisestä isojen ja pienten konfliktien ratkaisuun. Toimeksiannot ovat kattaneet liiketoiminnan elinkaaren aina liikeidean suojaamisesta, markkinointiin ja kilpailuun, liikesuhteiden rakentamiseen, riitojen ratkaisuun ja lopulta liiketoiminnan siirtymiseen tai siirtämiseen ostajalle tai seuraavalle sukupolvelle.

Työtehtävät ovat kuljettaneet kotimaisten oikeusasteiden lisäksi myös Euroopan Unionin tuomioistuimeen Luxemburgiin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgiin. Kummassakin minulla on ollut myös kunnia ajaa päämiesteni asiaa suuren jaoston edessä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston julkinen istunto on nähtävissä täällä.

Näen juridiikan ennen muuta liiketoiminnan rakentamisen välineenä. Monissa tapauksissa toimivimman juridisen toteuttamistavan löytäminen on mahdollistanut myös paremman tuottopotentiaalin ja sen myötä suuremman kannattavuuden. Juristin palvelut voivat maksaa itsensä takaisin sitä paremmin, mitä aikaisemmin niihin turvaudutaan.

Valmistuttuani juristiksi suoritin jatko-opintoja Brysselissä. Ne ovat syventäneet näkemystäni ja osaamistani sekä Suomen että Euroopan oikeusjärjestelmästä. Olen lisäksi opiskellut kauppatieteitä. Tämä on paitsi kehittänyt näkemystäni juridiikasta liiketoiminnan rakentamisen välineenä, myös tuonut itse liiketoiminnan substanssin osaamista.

Vahvinta osaamisaluettani ovat sopimus-, vahingonkorvaus- ja rahoitusoikeus, työoikeus, verooikeus sekä perusoikeudet. Kokemusta ja osaamista on kertynyt useilta muiltakin liiketoiminnan sääntelyn alueilta ja esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudesta.

Olen sivutoimisesti Heikkilä & Co Oy:n asiakkaiden palveluksessa. Päätoimenani annan juridiikan opetusta ja teen tutkimusta Vaasan Yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisessa yksikkössä. Olen vakuuttunut siitä, että praktiikka, opetus ja tutkimus muodostavat kokonaisuuden, jonka jokainen osa vahvistaa osaamistani kahdessa muussa.

Mitä aiemmassa vaiheessa yrittäjä ottaa avukseen ammattitaitoisen juristin liiketoimintansa rakentamiseen, sitä vähemmän juristin palvelut hänelle yleensä lopulta maksavat. Jos juristin puoleen käännytään vasta kun liiketoiminnassa on päädytty konfliktiin, sen selvittäminen yleensä tulee kaikkein kalleimmaksi. Jos juristi on mukana alusta alkaen, konfliktit voidaan ehkä jopa välttää. Niiden mukana vältetään liikesuhteiden vahingoittuminen. Kaikki konfliktit tai liiketoiminnan oikeudelliset riskit eivät tietenkään aina ole täysin vältettävissä. Oleellista on kuitenkin, että ne voidaan usein tunnistaa ennalta. Tämä helpottaa myös niiden hallitsemista. Liiketoiminnalle ratkaisevan tärkeä luottamuskin voidaan näin säilyttää. Liiketoiminnan riskien ja potentiaalisten konfliktien realisoituessakin, seuraukset ovat yleensä paremmin hallittavissa, jos liiketoiminta ja liikesuhteet on rakennettu ja suunniteltu myös juridisesti kestävällä tavalla.

Älykäs ihminen ratkaisee ongelman, viisas välttää sen.

Albert Einstein

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.