GF Money ei lunasta sijoittajien osakkeita – toimistomme etsii asiaan ratkaisua

Taustaa GF Money Consumer Finance Oy:n toiminnasta

GF Money Consumer Finance Oy (entinen Lainasto Oy) on noussut uutisotsikoihin viime kuukausien aikana. Koronapandemian ja tätä seuranneen korkokattosääntelyn myötä GF Money on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, jotka on sälytetty piensijoittajien kannettavaksi. Yhtiö on keskeyttänyt osingonmaksun piensijoittajien omistamille etuoikeutetuille osakkeille, minkä lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaisista lunastusvaatimuksista on kieltäydytty. Tämän seurauksena piensijoittajien rahoja on jäänyt yhtiöön jumiin arviolta useamman kymmenen miljoonan euron edestä. Yhtiön maksuvaikeuksista sekä asiaan liittyvistä yksityiskohdista ovat viime aikoina uutisoineet esimerkiksi Talouselämä sekä Turun Sanomat.

GF Money Consumer Financen etuoikeusosakkeiden lunastus ja osinkojen maksu – keskeytyksen perustelut

GF Moneyn sekä piensijoittajien välinen tilanne on kimurantti. Piensijoittajille sijoitusta yhtiön etuoikeutettuihin osakkeisiin on markkinoitu suhteellisen riskittömänä vaihtoehtona esimerkiksi korkeatuottoinen.fi -nettisivuston kautta. Vuoteen 2020 saakka yhtiö onkin maksanut etuoikeutetuille osakkeille osinkoa sovitusti, minkä lisäksi lunastusvaatimukset on toteutettu  yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kuitenkin vuonna 2020 GF Money Consumer Finance Oy (entinen Lainasto Oy) on keskeyttänyt etuosakkeiden lunastukset toistaiseksi ´´koronaviruspandemiasta johtuneen kasvaneen epävarmuuden vuoksi´´. Vastaavasti yhtiö on keskeyttänyt osingonmaksut, koska ´´vuoden 2020 alustavien lukujen perusteella yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja osinkojen maksua varten´´.

Perusteluinaan GF Money on vedonnut edellä olevan lisäksi siihen, että yhtiöllä olisi ollut ja olisi edelleen osakeyhtiölain mukainen laillinen peruste keskeyttää lunastusten suorittaminen, sillä sen antaman tiedonannon mukaan yhtiöllä ei olisi käytettävissä olevia kassavaroja kaikkien lunastushintojen maksamiseen ilman, että maksu osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaisesti aiheuttaisi yhtiön maksukyvyttömyyden, ja siten vaarantaisi sen operatiivisen toiminnan.

Toimistomme etsii GF Money:n sekä piensijoittajien väliseen ongelmaan ratkaisua

Heikkilä & Co on aloittanut toimenpiteet sen selvittämiseksi, ovatko piensijoittajien GF Money Consumer Finance Oy:n etuoikeutettuihin osakkeisiin sijoitetut varat palautettavissa yksityissijoittajille. Vastaavasti tulee selvittää, ovatko piensijoittajat oikeutettua korvauksiin muuta kautta. Asia on myös yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä piensijoittajat ovat sijoittaneet yhtiön etuoikeutettuihin osakkeisiin kymmeniä miljoonia euroja, joiden kohtalo on nyt epäselvä. Useille yksityissijoittajille yhtiön maksamat osingot ovat olleet merkittävä tulonlähde, ja osingonmaksun keskeyttäminen sekä lunastusvaatimuksista kieltäytyminen ovat aiheuttaneet merkittäviä ongelmia yksityissijoittajille.

Selvitettäviä asioita GF Money:n ja piensijoittajien välisessä ongelmassa

Asiassa tulee selvittää se, ovatko GF Consumer Finance Oy, sen hallitus sekä muut intressitahot toimineet asiassa osakeyhtiölain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Yhtiön omistus jakautuu niin kutsuttuihin A-sarjan kantaosakkeisiin sekä muihin etuoikeutettuihin osakkeisiin. Asiassa tulee selvittää esimerkiksi se, onko eri osakesarjojen omistajien kohtelu ollut osakeyhtiölain mukaista, ja onko asiassa tehty oikeustoimia yhtiön läheistahojen hyväksi. Vastaavasti tulee selvittää se, onko piensijoittajille annettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja yhtiön etuoikeutettuihin osakesarjoihin liittyvistä riskeistä.

GF Money Oy:n piensijoittajia pyydetään olemaan yhteydessä toimistoomme

Tarkoituksenamme on edustaa asiassa laajaa GF Money:n piensijoittajajoukkoa, jolloin kustannukset piensijoittajille pysyvät kohtuullisina. Ensimmäiset GF Money:n (entinen Lainasto Oy) piensijoittajat ovatkin jo allekirjoittaneet asiassa toimeksiantosopimuksen kanssamme. Mikäli siis olet sijoittanut kyseisen yhtiön etuoikeutettuihin osakkeisiin, pyydämme olemaan yhteydessä toimistoomme jatkotoimenpiteistä sopimiseksi.

GF Moneyn lisäksi osingonmaksu on keskeytetty ja lunastusvaatimuksista on kieltäydytty myös muissa alan yrityksissä. Mikäli olet  sijoittanut myös muihin vastaaviin toimijoihin, olethan yhteydessä toimistoomme, sillä harkitsemme selvitystoimenpiteiden aloittamista myös alan muiden toimijoiden osalta.

Asiaan liittyvät yhteydenotot pyydetään osoittamaan myyntijohtaja Jani Karlssonille, jani.karlsson@heikkilaco.fi, puh. 010 289 9407 tai alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Blogin kirjoittaja: lakimies Samuli Taskila

Toimistomme on kokenut isojen juttukokonaisuuksien hoitaja

Heikkilä & Co:lla on kokemusta vaativien juttukokonaisuuksien hoidosta. GF Moneyn etuoikeutettuihin osakkeisiin on sijoittanut satoja piensijoittajia. Olemme vuosien saatossa kehittäneet kustannustehokkaan prosessin, joka on suunnattu juttuihin, missä mahdollisia vahingonkärsijöitä on paljon. WinCapita -huijauksen korvaushakemuksia käsitellessämme edustimme lähes 400 vahingonkärsijää. Osaamistamme on kerrytetty myös ns. asfalttikartellijutussa, jolloin onnistuimme hankkimaan vahingonkärsijöille yhteensä miljoonien korvaukset. Lisäksi edustamme kymmenien mahdollisten vahingonkärsijöiden joukkoa ns. OP Pohjola keskeytysvakuutusjutussa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.